ТЕҢСЕЛГЕН ОЙ

Пойыз іші...

Ауыр ойлар басып келед(і) еңсені,

Пойыз іші...

Қолда қалам...

Жыр жазамын мас Ақынша теңселіп