•  

  Раманова Айгул Абибуллаевна

  филология ғылымдарының кандидаты, доцент


  І.Аты-жөні мен туылған жері.

  Раманова Айгүл Абибуллақызы. 20.08.1976 ж. -Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Жаңа Қазалы (қазіргі Әйтеке би) кентінде дүниеге келді.

  ІІ. Ғылыми атағы, ғылыми дәрежесі.

  Филология ғылымдарының кандидаты.

  Кандидаттық диссертациясы: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Жоғары аттестациялық комитетінің 2004 жылғы 22 қыркүйектегі шешімімен (№10 хаттама) 10.02.02 – «Қазақ тілі» мамандығы бойынша филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді (ҒК № 0011672. Алматы, 2004).

  ІІІ. Жұмыс орны мен қызметі (қазіргі уақытта).

  М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, «Қазақ филологиясы» кафедрасының доценті.

  ІҮ.ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ М І Н Е З Д Е М Е

   

  Раманова Айгүл Абибуллақызы – М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің филология факультеті Қазақ филологиясы кафедрасының доценті қызметін атқарады. Білімі – жоғары, ұлты – қазақ.

  1995-1999 жылдары Орал қаласындағы А.С.Пушкин атындағы Батыс Қазақстан гуманитарлық университетінің филология факультеті қазақ тілі мен әдебиеті бөлімінде оқыды.

  1999-2000 жылдары Теректі ауданы Подстепный ауылындағы Подстепный қазақ орта мектебінде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі қызметін атқарды.

  2000-2003 жылдары Алматы қаласындағы Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университетінің аспирантурасында оқып, 2004 жылы 16 сәуірде Қазақстан Ғылым академиясы А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының арнаулы кеңесінде «Қазіргі қазақ тіліндегі сөз түбіріне кіріккен тәуелдік жалғаулары» деген тақырыпта кандидаттық диссертация қорғады.

  2004 жылдың қыркүйек айында филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесіне ие болды. Ғылыми жетекшісі – профессор Н.Н.Оралбаева. Зерттеу жұмысының негізгі бағыттары – тілдің морфология, сөзжасам салалары.

  2004 жылдың ақпан-маусым айлары аралығында Б.Момышұлы атындағы Алматы республикалық әскери мектеп-интернатында қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі, 2004-2005 жылдары М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясында аға оқытушы болып қызмет жасады.

  2005-2013 жылдары Орал қаласындағы Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясында Филология кафедрасының меңгерушісі қызметін атқарды.

  2013 жылдың қыркүйегінен бүгінге дейін М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің Қазақ филологиясы кафедрасында қызмет етіп келеді.

  Ү.Ғылыми еңбектері мен мақалаларының толық тізімі:

  ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ КАНДИДАТЫ РАМАНОВА АЙГҮЛ АБИБУЛЛАҚЫЗЫНЫҢ ЕҢБЕКТЕРІНІҢ (ОҚУ ҚҰРАЛЫ, ЭЛЕКТРОНДЫ РЕСУРС, МОНОГРАФИЯ, БАҒДАРЛАМА)

  БИБЛИОГРАФИЯСЫ

  1. Раманова А.А. Қазіргі қазақ тіліндегі сөз түбіріне кіріккен тәуелдік жалғаулары. Монография. Алматы: Арыс, 2008, 176 б.

  2. Раманова А.А. Қазіргі қазақ тіліндегі сөз түбіріне кіріккен тәуелдік жалғаулары. Монография. 2-басылым. Орал: Ағартушы, 2013. 120 б.

  ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ КАНДИДАТЫ РАМАНОВА АЙГҮЛ АБИБУЛЛАҚЫЗЫНЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ, РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯЛАРДА ЖАСАЛҒАН БАЯНДАМАЛАРЫ

  2001

  1. Тәуелдік жалғауының нольдік формасы // 10 лет независимости Казахстана: итоги и перспективы развития (материалы международной конференции). Алматы: Университет «Кайнар», 2001. 198-199-бет.

  2. Білім ордаларында ана тіліміздің морфологиясын оқытудың мазмұндық құрамын екшеу жайы // ХХІ ғасырдағы білім және ғылым: болашаққа көзқарас. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Алматы, 2001, 205-б.

  2002

  3. Тәуелдік жалғаудың көнеруі және оның түбірдің өзгеруіне әсері // ҚазҰУ Хабаршысы. Филология сериясы. «Аханов тағылымы V» атты халықаралық ғылыми теориялық конференция материалдары. Алматы: Қазақ университеті, №5 (56), 2002. 61-65-б.

  4. Тәуелдік жалғаудың түбірге көнеруі, кірігуі арқылы туынды сөздердің жасалуы // 19-20 шілде, 2002 ж. Шымкентте өткен Республикалық ғылыми конференцияның материалдары. Шымкент, 2002. 52-56-б.

  2003

  5. Ғ.Мүсірепов шығармаларындағы атауыш тұлғалардың қолданылуы // Ғ.Мүсірепов және әлемдік әдеби процесс. Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. Алматы: Ғылым, 2003. 292-296-б.

  6. Тәуелдік жалғауының түбірге кірігуі, оның түбірдің, мағынаның өзгеруіне әсері // Профессор Н.Оралбаева және тіл білімі мен әдістеме ілімі. Халықаралық ғылыми конференцияның материалдары. Алматы, 2003. 104-107-б.

  7. Тәуелдік жалғауының түбірге кірігу әрекеті // «Лингвистикалық жұма» атты ғылыми-теориялық семинардың материалдары. Алматы: Арыс, 2003, 6-7-б.

  2005

  8. «Іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу» пәні мен техникалық терминдерді аудару мәселесінің өзара байланысы туралы // «Көлік-коммуникация кешеніндегі техникалық терминдердің қазіргі жағдайы және аударма мәселелері» атты ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. Алматы, 2005, 87-89-б.

  9. Қисынды сөйлей білеміз бе? // Мемлекеттік тілдің теориялық және практикалық мәселелері: облыстық семинар, конференция және халықаралық конференция материалдары. Орал: Ағартушы баспа-лингвистикалық орталығы, 2005, 37-38-б.

  10. Қосымшалардың түбірге кірігуі – грамматикалық дамудың нәтижесі // Ахметтану және қазақ филологиясының өзекті мәселелері (А.Байтұрсынұлының 130 жылдығына арналған республикалық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары). Орал, 2005, 78-80-б.

  2006

  11. Тәуелдік жалғауларының үстеулерді қалыптастырудағы сөзжасамдық қызметі // Мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыру - әрбір азаматтың парызы. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Орал: «Ағартушы» баспа-лингвистикалық орталығы, 2006, 118-121-б.

  12. Қыстырмалар туралы ой үзіктері // «Мемлекеттік тіл: білім және саясат» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Орал: Ағартушы, 2006, 56-58 б.

  2008

  13. Септік жалғауларының көнеру, кірігу әрекеті // Профессор Н.Оралбай және тіл білімі мен әдістеме ілімі. Н.Оралбайдың 80 жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция мат. 17 мамыр, 2008. Алматы, 2008. 191-196-б.

  2009

  14. Қисынды сөйлей білудің шарттары // Қазіргі қоғамдағы және білім беру саласындағы шешендіктанудың өзекті мәселелері. Республикалық ғылыми-практикалық конференцияның ғылыми мақалалар жинағы. Орал: 2009, 117-120-б.

  15. Мақал-мәтелдер құрамындағы этномәдени ақпарат // «Жаңа ғасырдағы түркітану: рухани құндылықтарды сақтау және зерттеу мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 22-23 сәуір, 2009., 104-107 б.

  16. Қосымшалардың көнеру, кірігу әрекетінің түркітануда зерттелу жайы // БҚГА Хабаршысы. «Мәдени мұра: тарих, әдебиет, тіл, руханият» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 11 желтоқсан, 2009, 6(11)2009, 43-47-б.

  2010

  17. Жұрнақтардың түбірге кірігу әрекеті // «Ақтан Керейұлы және аймақтық әдебиеттану мәселелері» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Ақтөбе, 2010, 235-242-б.

  2011

  18. Х.Есенжановтың «Ақ Жайық» шығармасындағы фразеологизмдер табиғаты // ІІ Есенжанов оқулары. Ғылыми-тәжірибелік конференциялардың баяндамалары мен мақалалар жинағы.Орал: Ағартушы, 2011, 24-32-б.б.

  19. Ақтөбе өңірі этнотопонимдерінің этнолингвистикалық сипаты // ҚР Тәуелсіздігінің 20 ж. арналған «Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың интеллектуалдық ұлт қалыптастырудағы рөлі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 28-29 сәуір, 2011, 44-49-б.б.

  2012

  20. Some aspects of ecological education in Kazakhstan // Euro Hannover 2012. 29-30 November 2012. Das internationale symposium «Ökologische, technologische und rechtliche aspekte der lebensversorgung». 63-65.

  21. Н.Ф.Катанов мұраларындағы қазақ тілі мен әдебиетіне қатысты мәселелер // Профессор Н.Ф.Катанов және түркітану мәселелері. Халықаралық ғыл.теор.конф. материалдары. І бөлім. Орал, 2012, 128-131-б.

  22. Қазақ тіліндегі атауыш тұлға табиғаты // Актуальные проблемы тюркской и башкирской филологии. Материалы международной заочной научно-практической конференции, посвященной 75-летию ученого и писателя, доктора филологических наук, профессора Рашита Закировича Шакурова. Уфа: Изд-во БГПУ, 2012. С. 86-95.

  2013

  23. Мектеп жасына дейінгі балалардың көптілділігі // «Қазақстан – 2050» стратегиясы: мемлекеттік тіл және көптілді білім беруді дамыту мәселелері» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 26 сәуір, 2013 жыл, Орал. 70-72-бб.

  24. Қазақ және татар тілдеріндегі мақал-мәтелдердің тілдік және стильдік ерекшеліктері // Теория и практика башкирской филологической науки и филологического образования. Материалы международной научно-практической конференции. Том 1. Уфа, 2013. С. 220-225.

  25. Махамбет өлеңдеріндегі лингвомәдени бірліктер // V Махамбет оқулары. Махамбет Өтемісұлының 210 жылдығына арналған дәстүрлі республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Орал: М.Өтемісов ат. БҚМУ РБО, 2013, 46-48-бб.

  2014

  26. Балалар тіліндегі қостілділік мәселесі // Тіл білімі: «Қазақ тілі – рухани негізіміз» - 2014 атты республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. 9-кітап. – Астана: Л.Н.Гумилев ат. ЕҰУ баспасы, 2014, 158-160-бб.

  27. Қисынды сөйлей білеміз бе? // Сөз және шеберлік: Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2014, 195-197-бб.

  28. Қ.Жұбанов қосымшалардың түбірге кірігу мәселесі жайында // «Түркітанудағы ортақ рухани мұралардың зерттелуі: кешегісі, бүгіні, болашағы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 3-4 қазан, 2014, Орал: Батыс Қазақстан инженерлік-гуманитарлық академиясының баспа орталығы, 2014, 121-122-бб.

  29. Терминологиялық мәдениет жайында // Мәдениет және спорт министрлігі Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитетінің 2014 жылғы 27 қарашадағы А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтымен бірлесіп өткізген «Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ терминологиясы» республикалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. Астана, 2014, 185-188-бб.

  30. Ғалым О.Бүркіт және лингвостилистика мәселелері // Профессор Отарәлі Бүркіт және тіл білімі мәселелері. Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Орал: М.Өтемісов ат. БҚМУ редакциялық баспа орталығы, 2014, 35-37-бб.

  31. А.Байтұрсынов және қазақ морфологиясының теориялық мәселелері // Ахмет Байтұрсынұлы оқулары – 2014 «Қазақ руханиятының айнасы» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Астана: Л.Н.Гумилев ат. ЕҰУ баспасы, 2014, 99-101-бб.

  32. Түбірге қабаттаса кіріккен тәуелдік жалғаулары // Гуманистическое наследие просветителей в культуре и образовании: материалы ІХ Международной научно-практической конференции 19 декабря 2014 г. – Уфа: Издательство БГПУ, 2014. С. 243-249.

  2015

  33. Тәуелдік жалғауларының нөлдік формада келу жайы // Materials of the XI International scientific and practical conference, «Areas of scientific thought 2014/2015», Desember 30, 2014 – January 7, 2015 on Philological sciences. ENGLAND. 40-43-бб.

  34. Тәуелдік жалғауларының түбірмен бірігуі барысында байқалатын фонетикалық және лексикалық өзгерістер // «The Fifth European Conference on Languages, Literature and Linguistics». Proceeding of the Conference (February 10, 2015). «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2015. 273-283-бб.

  35. Етіс жұрнақтарының түбірге кірігу әрекеті // Materials of the XI International scientific and practical conference, «Scientific horizons», - 2015. Volume 7. September 30 – October 7, 2015 Philological sciences, Sheffield, England. 18-21-бб.

  36. Қазақ және қырғыз тілдеріндегі қосымшалардың түбірге кірігу әрекеті // «Махамбет оқулары – 7» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. Орал: М.Өтемісов ат. БҚМУ РБО, 2015, 68-69-бб.

  37. Қазақ және татар тілдеріндегі мақал-мәтелдер: ұқсастықтары мен айырмашылықтары // Актуальные проблемы диалектологии языков народов России. Материалы ХV Всероссийской научной конференции, проводимой в рамках IV Всемирного курултая башкир и посвященной юбилею доктора филологических наук, профессора Ф. Г. Хисамитдиновой (Уфа, 20 ноября 2015 г.). С. 222-224.

  2016

  38. Қазақ және орыс есімдері: ортақ белгілер мен ерекшеліктер // «Қазақстанның индустриалды-инновациялық дамуы: трендтері, мәселелері мен келешегі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 9 маусым, 2016 жыл. 242-247-бб.

  39. Қыстырма сөздер турасында // «ҮІІІ Махамбет оқулары» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы материалдары. 8 желтоқсан, 2016 жыл. Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2016, 73-75-бб.

  ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ КАНДИДАТЫ РАМАНОВА АЙГҮЛ АБИБУЛЛАҚЫЗЫНЫҢ ЕҢБЕКТЕРІНІҢ

  ХРОНОЛОГИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШІ

  2001

  40. Тәуелдік жалғауы жөнінде // Ізденіс. Гуманитарлық ғылымдар сериясы. Алматы, №6, 2001. 8-11-б.

  2002

  41. Вокатив мәнді тәуелдік жалғаулары // Қазақстан мектебі, №4, 2002. 59-61-б.

  42. Атауыш тұлға // ҚР БжҒМ мен ҰҒА-ның Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. Алматы: Ғылым, №4 (134), 2002. 115-121-б.

  2003

  43. Сөз түбіріне кіріккен көптік жалғаулары // Қазақстан мектебі, №2, 2003. 71-72-б.

  44. Тәуелдік жалғауының мағыналық құрамы // Қазақ тілі мен әдебиеті, №3, 2003. 100-103-б.

  45. Тәуелдік жалғаудың көнеруінің тілден алатын орны // КазҰУ Хабаршысы. Филология сериясы. Алматы: Қазақ университеті, №5 (67), 2003. 37-38-б.

  2006

  46. Септік жалғауларының үстеулерді қалыптастырудағы рөлі // БҚГА-ның Хабаршысы. Ғылыми журнал. №1-2 (3), 2006, 110-113-б.

  2008

  47. Ғалымның қос еңбегі // Орал өңірі, №41, 8 сәуір, 2008, 4-б.

  48. Ұстаздардың ұстазы // «Жайық ұстазы» газеті, 23 сәуір, 2008, 4-б.

  49. Мәтін лингвистикасына үлес // Ана тілі, №21 (910), мамыр, 2008, 4-б.

  50. Словообразование двух языков // Вестник Кыргызского национального университета им. Жусупа Баласагына. Серия 1. Гуманитарные науки. Вып. 3. – Филология. Языкознание. Государственный язык. – Бишкек: КНУ, 2008, С. 31-32.

  2011

  51. Түркі тілдеріндегі әйел есімдеріне тән ерекшеліктер (татар тілінің материалы бойынша) // БҚГА Хабаршысы. №3-4 (17), 2011, 84-87-б.б.

  2012

  52. Біз бағындырған белестер // «Жастар жанары» газеті, №1 (012), 6 қаңтар, 2012, 8-б.

  2013

  53. Дипломдық жұмыс дегеніміз не? // Қазақстан жоғары мектебі, №1, 2013, 280-286-бб.

  54. Тәуелдік жалғауы мағынасының түркітанудағы зерттелу жайы // Ізденіс. Гуманитарлық ғылымдар сериясы. №2 (1), 2013, 13-16-бб.

  55. Қосымшалардың түбірге кірігу әрекетінің зерттелу жайы // Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті Хабаршысы. №3 (94), 2013, І бөлім, 185-190-бб.

  2014

  56. Отар әлі Бүркіт және қайталама мәселесі // БҚМУ Хабаршысы, №3 (55), 2014, 167-171-бб.

  57. Раманова А.А. Шешендік тағылымы мол ғалым еңбегі // «Өркен» газеті, 2014 жыл, №5, маусым, 9 бет (профессор А.С.Қыдыршаевтың «Шешендіктану» оқу құралы туралы).

  2016

  58. Лексико-грамматические особенности молодежного жаргона // Ученый ХХІ века. Международный научный журнал.№3-4 (16), март, 2016. С. 40-44.

  59. Kazakh short stories at the period of independence years: New artistic and ideological searches // Man in India (ISSN 00251569 – India – Scopus), volume 96, issue 7, 2016, Pages 2053-2061.

  60. Болашағы біртұтас елміз // “Жайық үні” газеті, №26, 30 маусым, 2016 жыл.

   
     

   

  ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ КАНДИДАТЫ РАМАНОВА АЙГҮЛ АБИБУЛЛАҚЫЗЫНЫҢ ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН ОРЫНДАЛҒАН (ОРЫНДАЛЫП ЖАТҚАН) МАГИСТРЛІК ДИССЕРТАЦИЯЛАР

  1. Аманғалиева Ақкербез Ербулатовна - «Хамза Есенжановтың «Ақ Жайық» романындағы фразеологизмдер»(2007-2009);
  2. Есенаманова Жұлдыз Темировна – «Қазақ кісі есімдер жүйесіндегі шет тілдік есімдер» (2007-2009);
  3. Ажгалиев Абат Аскарович – «Х.Есенжановтың «Ақ Жайық» шығармасындағы жалқы есімдердің этномәдени сипаты» (2008-2009);
  4. Сүндетқалиева Арайлым – «Қазақ және татар мақал-мәтелдерінің этнолингвистикалық сипаты» (2008-2010);
  5. Карлгашова Галина Жетписбаевна – «Ақтөбе өңірі этнотопонимдерінің этнолингвистикалық сипаты» (2010-2012);
  6. Какимова Данекер Медетовна – «Қазақ тіліндегі әйел есімдерінің этнолингвистикалық сипаты» (2011-2013);
  7. Бекеева Шынар Болатовна – «Іскерлік қатынастағы сөйлеу мәдениетінің лингвистикалық-риторикалық негіздері» (2011-2013);
  8. Беккужиева Светлана Адилхановна – «О.Бүркітовтің ғылыми-шығармашылық мұрасы» (2013-2015);
  9. Исмағұлова Гүлнұр Шүкіратқызы – «Құрманғазы Қараманұлы шығармаларының тілдік ерекшеліктері» (2015-2017).

  ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ КАНДИДАТЫ РАМАНОВА АЙГҮЛ АБИБУЛЛАҚЫЗЫНЫҢ ОППОНЕНТТІГІМЕН ҚОРҒАЛҒАН

  МАГИСТРЛІК ДИССЕРТАЦИЯЛАР

  1. Дюсембина Гулсамал Ерболовна – «Х.Есенжановтың «Ақжайық» роман трилогиясындағы ономастикалық атаулардың этнолингвистикалық сипаты», БҚМУ, 2012 ж.;
  2. Саматова Жанар Мендигереевна – «Значение и функционирование формы творительного падежа с предлогом «за» и ее эквиваленты в казахском языке», БҚМУ, 2013 ж.;
  3. Қаржаубаева Райгүл – «Алтын Орда дәуірі жазба ескерткіштері морфологиясы», БҚИГУ, 2014 ж.
  4. Зинешов Бауыржан Жасұланұлы - «2012 жылы мемлекеттік сыйлыққа ұсынылған шығармалардың тақырыптық ерекшеліктері, идеясы, көркемдік ізденістері», БҚИГУ, 2015 ж.;
  5. Умбеталиева Жанар Азирбаевна – «Стилистические особенности романа Стивена Кинга «Мертвая зона», БҚИГУ, 2015 ж.
  6. Султанова Д.Н. – «Ағылшын-қазақ тілдеріндегі зат есім тұлғалы терминдердің өзіндік табиғаты (мұнай-газтехникалық мәтіндер негізінде)», БҚИГУ, 2015 ж.
  7. Жайғалиева Әйгерім Абзалқызы – «Ағылшын-қазақ тілдеріндегі зат есім тұлғалы терминдердің өзіндік табиғаты», БҚИТУ, 2016 ж.
  8. Мажитова Бибінұр Карлқызы – «Профессор Отарәлі Бүркітұлының ғылыми мұрасы», БҚИТУ, 2016 ж.
  9. Мунбаев Сакен Ханатович – «Қазіргі қыпшақ тілдерінің лингво-грамматикалық ортақтықтары мен ерекшеліктері», БҚИТУ, 2016 ж.
  10. Сәлімова Меруерт Мағауияқызы – «Қазақ және ағылшын тілдеріндегі эвфемизмдер», БҚИТУ, 2016 ж.
  11. Сапаргалиева Мейрамгуль Ергалиевна – «Қазақ және ағылшын тілдеріндегі лингвистикалық терминдердің құрылымдық және мағыналық ерекшеліктері», БҚИТУ, 2016 ж.
  12. Сүлейменова Гүлбақыт Маратқызы – «Заң тілінің тілдік және стильдік ерекшеліктері», БҚИТУ, 2016 ж.

 • Мүтиев Зейнолла Жақсылықұлы

  Доцент. Филология  ғылымдарының кандидаты


  І.Аты-жөні мен туылған жері.

  Мүтиев Зейнолла Жақсылықұлы. 10.05.1960 ж. -Орал облысы (қазіргі Батыс Қазақстан), Жымпиты (қазіргі Сырым) ауданы, Жымпиты кеңшары, Аралтөбе ауылдық кеңесіне қарасты № 3 Жамбыл бөлімшесінің «Қарабас-Плантация» елді мекенінде дүниеге келді.

  ІІ. Ғылыми атағы, ғылыми дәрежесі.

  Доцент. Филология ғылымдарының кандидаты.

  Кандидаттық диссертациясы:1.ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі Жоғары аттестациялық комиссия Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетіндегі Диссертациялық кеңестің 2000 жылғы 24 мамырдағы шешімімен (№5 Хаттама) 10.01.02 – «Қазақ әдебиеті» мамандығы бойынша филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді (ҒК № 0007417. Алматы-2000).

  2.Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2011 жылғы 14 маусымдағы шешімімен (№5 Хаттама) 10.01.00 – «Әдебиеттану» мамандығы бойынша доцент ғылыми атағы берілді (ДЦ № 0002475. Астана-2011).

  ІІІ. Жұмыс орны мен қызметі (қазіргі уақытта).

  М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті «Қазақ филологиясы» кафедрасының доценті.

  ІҮ.ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ М І Н Е З Д Е М Е

  Мүтиев Зинулла Жақсылықұлы (10.05.1960 ж. Орал облысы, Жымпиты ауданы, Жымпиты кеңшары, Аралтөбе ауылдық советіне қарасты Жамбыл бөлімшесінің «Қарабас» елді мекенінде дүниеге келген ) - ғалым - ұстаз, әдебиетші – педагог.

  З.Ж. Мүтиев 1985 жылы А.С. Пушкин атындағы Орал педагогика институтының филология факультетіне «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқуға түсіп, 1990 жылы бітіреді.

  1981-1993 ж.ж. БҚО Сырым ауданының Қызылағаш орта мектебінде мұғалім, кәсіподақ ұйымының төрағасы, оқу-тәрбие ісі жөніндегі орынбасар қызметтерін атқарды.

  1992 ж. «Тәрбие жұмысының үлгі моделі» тақырыбында өткен облыстық байқауда «Халық педагогикасы қағидалары бойынша тәрбиелеудің кейбір жолдары» атты авторлық бағдарламасы бас жүлдеге ие болып, іс-тәжірибесі облыс мектептері мен Ресейдің Астрахань облысы мектептеріне таратылды, аталған елде іс сапарда болып, «Алғыс хатпен» марапатталды (1993).

  1993-2003 ж.ж. Орал қаласындағы С.Сейфуллин атындағы облыстық дарынды балаларға арналған мектеп-интернат кешені мұғалімі, ғылыми Кеңес жетекшісі. Мұғалімдікпен қатар қазақ әдебиеттану мәселелерімен айналысып, ғылыми-зерттеу, оқу-әдістемелік еңбектер жазды.

  1996-2000 ж.ж. аралығында Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті қазақ әдебиеті кафедрасының ізденушісі.

  2000 жылы 24 мамырда «Фариза Оңғарсынованың лирикасы» деген тақырыпта (ғылыми жетекшісі –ф. ғ. к., проф. Серік Мақпырұлы, ресми оппоненттері – филол. ғ. д., ҚР ҰҒА академигі Серік Қирабаев, филол. ғ. к. Шөмішбай Сариев) кандидаттық диссертация қорғады.

  Мектеп мұғалімдері арасынан шыққан облыстағы алғашқы ғылым кандидаты.

  Ұлы Абайдың 150 жылдығына арналған қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің Облыстық олимпиадасының жеңімпазы (Орал, 1994).

  ҚР Мұғалімдерінің І педагогикалық оқуларының жүлдегері (Алматы, 2000).

  ҚР Тәуелсіздігінің 10 жылдығына арналған «Жүзден жүйрік» атты ІІІ Республикалық конкурстың жүлдегері (Алматы, 2001).

  «Қазақстан Республикасы Білім беру ісінің Құрметті қызметкері» белгісінің облыстағы алғашқы иегері (2001).

  ҚР Білім және ғылым министрлігінің «Құрмет Грамотасымен» үш мәрте марапатталды (1996, 2000, 2002).

  2003 жылдан М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің аға оқытушысы, доценті.

  М. Өтемісов атындағы БҚМУ ректоратының «Құрмет Грамотасының» (2006, 2012), «Алғыс хатының» (2004, 2011, 2012) иегері.

  2006-2007 ж.ж. БҚМУ Педагогикалық институты директорының ғылыми жұмыстар жөніндегі орынбасары қызметін атқарды.

  2007-2010 ж.ж. Абай атындағы Қаз ҰПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасының ізденуші-докторанты болып тіркеліп, зерттеу жұмысын жалғастырды.

  2010 ж. 28 маусымда Абай атындағы Қаз ҰПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасында «Қазақ лирикасының даму сипаты және зерттелу тарихы (ХХ-ХХІ ғ.б.)» атты докторлық диссертациясы талдаудан өтіп, Ғылыми Кеңеске қорғауға жіберілді. З.Ж.Мүтиевтің докторлық диссертация тақырыбы бойынша 50-ге жуық мақаласы, 2 оқу-әдістемелік құралы, 1 оқу құралы, 3 электронды оқу құралы, 1 монографиясы жарық көрді. (Ғылыми кеңесшісі - Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университететінің қазақ әдебиеті кафедрасының меңгерушісі, филология ғылымдарының докторы, профессор Т.С. Тебегенов).

  2012 жылғы ҚР «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» атағының иегері.

  2013 жылы (15 сәуір - 04 мамыр) Түркияның Ардахан университетінде ғылыми тағылымдамадан өтіп, дәріс оқыды. «Алғыс хатпен» марапатталды.

  2013 жылы (16-17 мамыр) Астана қаласында өткен ҚР Филологтерінің І съезінің делегаты.

  З.Ж.Мүтиев 200-ге жуық ғылыми-зерттеу, педагогикалық-әдістемелік және публицистикалық еңбектердің, оқу құралдары мен бағдарламалардың авторы. Ол университеттің, факультеттің іс-шараларына белсене араласады. БҚМУ-дің жемқорлықпен күрес комиссиясының мүшесі. Кафедраның профессор-оқытушылар құрамының ғылыми-зерттеу жұмыстарын (жобасын) ұйымдастыруды жауаптылықпен жүргізіп келеді.

  Ү.Ғылыми еңбектері мен мақалаларының толық тізімі:

  ДОЦЕНТ МҮТИЕВ ЗЕЙНОЛЛА ЖАҚСЫЛЫҚҰЛЫНЫҢ ЕҢБЕКТЕРІНІҢ (ОҚУ

  ҚҰРАЛЫ, ЭЛЕКТРОНДЫ РЕСУРС, МОНОГРАФИЯ, БАҒДАРЛАМА)

  БИБЛИОГРАФИЯСЫ

  1.Мүтиев З.Ж..Халық педагогикасы қағидалары бойынша тәрбиелеудің кейбір жолдары // Әдістемелік нұсқау. Орал: БҚО МБЖИ 1993.-42 бет.

  2.Мүтиев З.Ж..Гуманитарлық (адамгершілік) бағыттағы лицейдің 10 класында қазақ әдебиетін оқыту Бағдарламасы (үлгі жоспары). Ресми құжат. Басы // Алматы: Қазақ тілі мен әдебиеті. №11–12. 1995. -13 бет. (91-103 б.б.)

  3.Мүтиев З.Ж..Гуманитарлық (адамгершілік) бағыттағы лицейдің 10 класында қазақ әдебиетін оқыту Бағдарламасы (үлгі жоспары). Ресми құжат. Соңы // Алматы: Қазақ тілі мен әдебиеті.№3–4. 1996. -13 бет. (115-127 б.б.)

  4.Мүтиев З.Ж..Фариза Оңғарсынова лирикасы. Монография. Орал: БҚМУ РББ. 2002. -182 бет.

  5.Мүтиев З.Ж..Фариза Оңғарсынова лирикасы. Оқу құралы. Орал: БҚМУ РББ. 2006. -188 бет.

  6.Мүтиев З.Ж..Фариза Оңғарсынова лирикасы. Элективті оқу құралы.Орал: БҚМУ БАҚ және Баспа орталығы. 2009. - 213 бет.

  7.Мүтиев З.Ж..Қазақ лирикасын зерттеушілер. Оқу-әдістемелік құрал. 1-кітап.Орал: БҚМУ БАҚ және Баспа орталығы. 2011. - 282 бет.

  8.Мүтиев З.Ж..Қазақ лирикасын зерттеушілер. Оқу-әдістемелік құрал. 2-кітап.Орал: БҚМУ БАҚ және Баспа орталығы. 2011. - 272 бет.

  9.Мүтиев З.Ж..Қазақ лирикасының зерттелу тарихы. Оқу құралы - Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, 2012. - 306 бет.

  10.Мүтиев З.Ж..Қазақ лирикасының даму сипаты және зерттелу тарихы (ХХ-ХХІ ғ.басы). Монография. - Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ баспа орталығы. 2012. - 284 бет.

  11.Мүтиев З.Ж..Фариза Оңғарсынованың лирикасы. Элективті курсқа арналған электронды оқу құралы / З.Ж.Мүтиев – Орал БҚМУ. 2012. - Windows 2000/XP PIII және жоғары (1500 MHz және жоғары) ШҚЕС 128 Мb 200 Mb) Қатты тегеріште/10 мб.

  12.Мүтиев З.Ж..Қазақ лирикасын зертеушілер. 1-кітап. Электронды оқу-әдістемелік құралы / З.Ж.Мүтиев – Орал БҚМУ. 2012. – Windows 2000/XP PIII және жоғары (1500 MHz және жоғары) ШҚЕС 128 Мb 200 Mb) Қатты тегеріште /10 мб.

  13.Мүтиев З.Ж..Қазақ лирикасын зертеушілер. 2-кітап. Электронды оқу-әдістемелік құралы. – Орал БҚМУ. 2012. - Windows 2000/XP PIII және жоғары (1500 MHz және жоғары) ШҚЕС 128 Мb 200 Mb) Қатты тегеріште /10 мб.

  14.Мүтиев З.Ж..Қазақ лирикасының зерттелу тарихы. Электронды оқу құралы. – Орал БҚМУ. 2012. - Windows 2000/XP PIII және жоғары (1500 MHz және жоғары) ШҚЕС 128 Мb 200 Mb) Қатты тегеріште /10 мб.

  15.Мүтиев З.Ж..Жұмыс оқу бағдарламасы:«Қазақ әдебиетін жаңа технология бойынша оқыту» (М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дің «Қазақ филологиясы» кафедрасында әзірленген. Дайындаған: Мүтиев З.Ж.-ф.ғ.к., доцент).

  16.Мүтиев З.Ж..Жұмыс оқу бағдарламасы:«Көркем мәтінді әдеби талдау» (М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дің «Қазақ филологиясы» кафедрасында әзірленген. Дайындаған: Мүтиев З.Ж.-ф.ғ.к., доцент).

  17.Мүтиев З.Ж..Жұмыс оқу бағдарламасы:«Әдеби өлкетану» (М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дің «Қазақ филологиясы» кафедрасында әзірленген. Дайындаған: Мүтиев З.Ж.-ф.ғ.к., доцент).

  18.Мүтиев З.Ж..Жұмыс оқу бағдарламасы:«Интеллектуальдық әдебиет эстетикасы мен концепциясы» (М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дің «Қазақ филологиясы» кафедрасында әзірленген. Дайындаған: Мүтиев З.Ж.-ф.ғ.к., доцент).

  ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ КАНДИДАТЫ, ДОЦЕНТ МҮТИЕВ ЗЕЙНОЛЛА ЖАҚСЫЛЫҚҰЛЫНЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ, РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯЛАРДА ЖАСАЛҒАН БАЯНДАМАЛАРЫ

  2001

  1.Фариза Оңғарсынова поэзиясындағы монолог қуаты // Тезисы докладов Международн. научно – практич. конференции посвящ. 10 летию независимости РК. -Уральск-2001. 64-65 б.б.

  2003

  2.Жанғали Набидуллин поэзиясының реалистік реңі // Батыс Қазақстан аграрлық –техникалық университетінің 40 жылдығына арналған халықаралық ғылыми –практикалық конференция материалдары. -Орал-2003.189-190 б.б.

  3.Махамбет шығармаларын жалпы білім беретін орта мектепте оқыту жолдары // «Махамбет және ұлттық мұра»: М. Өтемісұлының 200 жылдығына арналған республикалық ғылыми– теориялық конференция материалдары. -Орал: БҚМУ -2003. 68-74 б.б.

  2004

  4.Ғайса-Ғали Сейтақ поэзиясының ерекшелігі // «Ресейдің Қазқстандағы жылына» арналған халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары. -Орал- 2004. Жәңгір хан ат. БҚАТУ. 483-484 б.б.

  5.Ф.Оңғарсынова поэзиясындағы әйел тақырыбы // «Ресейдің Қазақстандағы жылына» арналған халықаралық ғылыми–практикалық конференция материалдары. – Орал -2004. «Еуразия» БҚ тілдер және басқару институты. 165-170 б.б.

  2005

  6.Сәкеннің Орал сапары // Халықаралық ғылыми–практикалық конференция материалдары. -Орал – 2005. Жәңгір хан ат. БҚАТУ. 310-312 б.б.

  2006

  7.Қазіргі поэзиядағы метафоралық троптар коллекциясы (Ф. Оңғарсынова поэзиясы шеңберінде) // «Мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыру - әрбір азаматтың парызы».Халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары. Орал–2006. 122-123б.б.

  8.М.Өтемісұлы шығармаларын жалпы білім беретін мектепте оқыту жолдары //«Қазақ әдебиетін жоғары және жалпы білім беретін мектептерде оқыту әдістемесінің өзекті мәселелері». Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.Алматы – 2006. 86-90 б.б.

  9.Ф.Оңғарсынова поэзиясының тілдік-стильдік ажыратымы// «Мемлекеттік тіл, білім және саясат» Республикалық ғылыми-теориялық коференция материалдары. Орал – 2006. 120 -122 б.б.

  10.Оқытудың жаңа технологиясы: дәстүрден тыс сабақ формаларын жетілдіру жолдары. «Мемлекеттік тіл: білім және саясат» // Республикалық ғылыми-теориялық коференцияматериалдары. -Орал-2006. 133-136 б.б.

  11.«Махамбеттану: дәстүр мен жаңашылдық» // Республикалық ғылыми–тәжірибелік конференция материалдары. –Орал:БҚМУ – 2006. 42-47 б.б.

  2007

  12.Қазақ лирикасының зерттелуінен бірер сөз //«Академик Қажым Жұмалиев және ұлттық рухани әлем» атты республикалық ғылыми- практикалық конференцияныңматериалдар жинағы. -Орал: БҚМУ -2007. 168-172 б.б.

  13.Қажым Жұмалиев және қазақ лирикасын зерттеу мәселелері // «Академик Қажым Жұмалиев және ұлттық рухани әлем» атты республикалық ғылыми- практикалық конференцияныңматериалдар жинағы. -Орал: БҚМУ -2007. 168-172 б.б.

  14.Ұлтлирикасыныңзерттелубағдары // «Батыс Қазақстандағы тарих ғылымы мен білім дамуының мәселелері: ізденістер мен міндеттер» атты тарих ғылымдарының докторы, академик Т.З. Рысбековтың 60 жасқа толуына арналған республикалықғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. -Орал:БҚМУ -2007. 166-168 б.б.

  15.Қазақ лирикасының зерттелу жайы // // «Батыс Қазақстандағы тарих ғылымы мен білім дамуының мәселелері: ізденістер мен міндеттер» атты тарих ғылымдарының докторы, академик Т.З. Рысбековтың 60 жасқа толуына арналған республикалықғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. -Орал:БҚМУ -2007. 165-166 б.б.

  2009

  16.Лирика жанрындағы әдеби байланыстардың зерттелуі (қазақ-орыс әдеби байланысы мысалында) // «Мәдени мұра: тарих, әдебиет, тіл, руханият» атты республикалық ғылыми-тәжірбиелік конференция материалдары.-Орал: Батыс Қазақстан

  гуманитарлық академиясының Хабаршысы. 2009. №5 (10). 169-172 б.б.

  2010

  17.Жанрды жанр қуалап (қазақ лирикасы сын өрісінде) // «Жаңа әлемдегі жастар және ғылым» атты 2-ші Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Талдықорған: І . Жансүгіров атындағы ЖМУ, - 2010. 85-86 б.б.

  18.Профессор Темірғали Нұртазин және қазақ өлең сыны // «Ақтан Керейұлы және аймақтық әдебиеттану мәселелері» атты республикалық ғылыми-тәжірбиелік конференция материалдары // -Ақтөбе: Ақтөбе мемл. пединституты. -2010. 104-109 б.б.

  19.Профессор М. Базарбаев және дәстүр мен жаңашылдық мәселелерінің зерттелуі // «Аса көрнекті жазушы, ғалым, мемлекет және қоғам қайраткері Сәбит Мұқанов шығармашылығы және қазақ әдебиетін оқыту мен зерттеу мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибиелік конференция материалдары жинағы. -Алматы: Абай атындағы Қаз ҰПУ: «КИЕ» лингвоелтану инновациялық орталығы, 2010. 238- 245 б.б.

  20.Ахмет Байтұрсынов және қазақ толғауы (лирикасы) тұжырымдамасы //«Мәдениеттер тоғысындағы тіл, әдебиет және аударма мәселелері» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. -Алматы: С.Демирел атындағы университет. 2010. 235-238 б.б.

  21.Мүтиев З.Ж.Қазақ лирикасы сын назарында // «Сәкен тағылымы – 6» атты дәстүрлі халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. -Астана: Сәкен Сейфуллин атындағы Қаз АТУ. 2010. 146-147 б.б.

  22.Мүтиев З.Ж.Қазақ лирикасының Жүсіпбек Аймауытовтың зерттеуіндегі даму сипаты //ІІІ Махамбет оқулары: Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ баспа орталығы, 2010. 250-262 б.б.

  23.Мүтиев З.Ж.Қазақ лирикасы тарихнамасының кейбір мәселелері // «Жұбан оқулары» атты республикалық-практикалық конференция материалдары. Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ баспа орталығы, 2010. 76-85 б.б.

  2011

  24.Мүтиев З.Ж. Ханғали Сүйіншәлиев танымындағы қазақ лирикасының тарихи мәселелері // «Қазіргі ономастикалық ахуал: тілдік, тарихи-әлеуметтік және географиялық факторлар»:Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, 2011. - 283 б. (88-94б.б.)

  25.Мүтиев З.Ж. Сыншы Сағат Әшімбаевтың лирикалық поэзияға көзқарасы // «Қазіргі ономастикалық ахуал: тілдік, тарихи-әлеуметтік және географиялық факторлар»:Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, 2011. - 283 б. (103-109 б.б.)

  26.Мүтиев З.Ж. Сыншы Бақыт Сарбалаев еңбектеріндегі қазақ лирикасыныңсыналу аймағы // «Қазақстан Республикасындағы тіл саясатының ұлттық бірлікті нығайтудағы ролі»:Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияныңматериалдары. Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, 2011. - 183 б. (111-114 б.б.)

  27.Мүтиев З.Ж. Қазақ өлеңі және Зейнолла Серікқалиұлының сыни көзқарасы // «Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарындағы академиялық ұтқырлық: тәжірибе және даму мүмкіндіктері»: Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, 2011. - 383 б. (191-194 б.б.).

  28.Мүтиев З.Ж. Қазақ лирикасы сыншы Әбіраш Жәмішев танымында // «Қазақ мемлекеттілігі: жарқын бетбұрыс, жойқын ұмтылыс (1991-2011ж.ж.)»: Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 2 желтоқсан 2011 ж. Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, 2011. - 340 б. (186-189 б.б).

  2012

  29.Мүтиев З.Ж. Казахская лирика и литературная критика //«Гуманитарные науки в ХХІ веке»: Материалы ҮІІІ международной научно-практической конференции (05.06.2012). Москва: Издательство «Спутник +», 2012. -225 с. (С. 27-32).

  30.Мүтиев З.Ж. Академик Рахманқұл Бердібаев және түркі халықтары лирикасының поэтикалық үндестігі мәселелері //«Профессор Н.Ф.Катанов және түркітану мәселелері»: Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 30-31 мамыр 2012 ж. Орал: Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясының Хабаршысы. № 2 (19) 2012. - 117 б. (90-95 б.б.).

  31.Мүтиев З.Ж. Қазақ лирикасы және әдеби сын //«ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басындағы Жайық алқабы ақындарының әдеби мұрасы»: Аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 27 қаңтар 2012 ж. Ақтөбе: 2012. -524 б. (137-143 б.б.)

  32.Мүтиев З.Ж. Қазақ лирикасы сын назарында //«ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басындағы Жайық алқабы ақындарының әдеби мұрасы»: Аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 27 қаңтар 2012 ж. Ақтөбе: 2012. -524 б. (190-196 б.б.)

  33.Мүтиев З.Ж. Академик Серік Қирабаев және қазақ лирикасының зерттелу мәселелері // Аса көрнекті әдебиеттанушы, ғалым-педагог, сыншы, ҚР ҰҒА-ның академигі, ф.ғ.д., проф. С.С.Қирабаевтың 85 жасқа толу мерейтойына арналған «Филологиялық білім: проблемалары мен болашағы» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 17 сәуір 2012 ж. Алматы: Абай атындағы Қаз ҰПУ-дің «Ұлағат» баспасы, 2012. -236 б. (120-126 б.б.).

  34.Мүтиев З.Ж. Қазақ-Еуропа әдеби байланыстарының лирикалық поэзия шеңберінде зерттелу мәселелері // «ІҮ Махамбет оқулары»: Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Орал:БҚМУ Баспа орталығы. 2012 ж. -233 бет. (50-51 б.б.).

  2013

  35.Мүтиев З.Ж.Сегіз қырлы, бір сырлы ұстаз тұлғасы // Әдебиеттанушы ғалым, ф.ғ.к., профессор Серік Мақпырұлының шығармашылығына арналған «Профессор Серік Мақпырұлы шығармашылығы және қазақ әдебиетін жоғары оқу орнында оқыту мәселелері» атты Республикалық ғылыми-әдістемелік семинар материалдары. Алматы: Абай атындағы Қаз ҰПУ-дың «Ұлағат» баспасы, 2013. – 116 б. (26-28 б.б.).

  36.Мүтиев З.Ж. Профессор Қ.Ж.Мырзағалиев және қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі ғылымы//Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары: Аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 27 наурыз 2013 ж. – Орал: «Шапағат» баспа орталығы, 2013. – 290 б. (26-29б.б.).

  37.Мүтиев З.Ж. Профессор Серік Мақпырұлы: ұстаздық тұлғасы, ғылыми-әдістемелік және әдеби мұрасы // Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары: Аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары: – Орал: «Шапағат» баспа орталығы, 2013. – 290 б. (46-48 б.б).

  38.Мүтиев З.Ж. Ахмет Байтұрсыновтың қазақ лирикасы (толғауы) туралы тұжырымы //«Ахмет Байтұрсынұлы және заманауи білім беру мәселелері»: ХХ ғасырдың ұлы гуманисі, ұлттық Алаш қозғалысының аса көрнекті қайраткері, реформатор ғалым Ахмет Байтұрсынұлының туғанына 140 жыл толуына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 11-12 сәуір 2013 ж. Орал: БҚИГУ Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясы. 2013. - 125 б. (54-58 б.б.).

  39.Мүтиев З.Ж.Лирикадағы Фариза әлемі. // «Байтанаев оқулары-1: Халықаралық білім беру кеңістігіне қазіргі кезеңдегі педагог мамандарды даярлау үрдісін интеграциялау мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Шымкент, 2013 ж. -552 бет. І том. (194-198 б.б.).

  40.Мүтиев З.Ж.Қазақ тілінің көркем образ тудырудағы қызметі (Фариза және Ақұштап лирикасы мысалында) // «Қазақстан-2050» Стратегиясы: Мемлекеттік тіл және көптілді білім беруді дамыту мәселелері» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 26 сәуір 2013 жыл. Орал: БҚМУ Баспа орталығы. 2013 ж. -321 бет. (136-141 б.б.).

  41.Мүтиев З.Ж.Қазақ-еуропа әдеби байланыстарының лирикалық поэзия шеңберінде зерттелу мәселелері. Көкшетау, 2013. -241 б.

  42.Мүтиев З.Ж Қазақ-Еуропа әдеби байланыстарының лирикалық поэзия шеңберінде зерттелу мәселелері // «Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдер университеті халықаралық ғылыми білім беру кеңістікте: 70 жылдағы даму жолында» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 11 сәуір 2013 жыл. Алматы:

  ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ КАНДИДАТЫ, ДОЦЕНТ МҮТИЕВ ЗЕЙНОЛЛА ЖАҚСЫЛЫҚҰЛЫНЫҢ ЕҢБЕКТЕРІНІҢ ХРОНОЛОГИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШІ

  1985

  1.Мүтиев З.Ж..Ер есімі - ел есінде (әскери-патриоттық және интернационалдық тәрбие) // Қызыл ту. 7 маусым 1985 ж.

  1987

  2.Мүтиев З.Ж..Интернационалдық достық - мектеп өмірінде // Қызыл ту. 28 сәуір 1987 ж.

  1988

  3.Мүтиев З.Ж.Мектеп реформасы- іс жүзінде (Спорт және патриоттық тәрбие) // Қызыл ту. 25 мамыр 1988 ж.

  1990

  4.Мүтиев З.Ж.Наурыз шеруі жалғасып келеді (Халықтық салт-дәстүрлер туралы) // Қызыл ту. 30 наурыз 1990 ж.

  1991

  5.Мүтиев З.Ж.Оқу мен тәрбиені ұштастырып // Қызыл ту.27 тамыз 1991 ж.

  1992

  6.Мүтиев З.Ж Арналып өткен апталық // Қызыл ту.11 қыркүйек 1992 ж.

  7.Мүтиев З.Ж.Ұстаз тағылымы (мұғалім тәжірибесі) // Ұлағат.5 қазан 1992 ж.

  8.Мүтиев З.Ж.Ұстаз жолы (мұғалім тәжірибесі) // Қызыл ту.3 қазан 1992 ж.

  9.Мүтиев З.Ж.Сөз бастаған шешен (Сырым Датұлының туғанына 250 жыл) // Қайнар.21 қазан 1992 ж.

  1993

  10.Мүтиев З.Ж.Ресей жеріндегі қандастармен жүздескенде (Әжітархан елінде болған сапардан әдістемелік жолжазба).1-мақала // Қайнар.18 маусым 1993 ж.

  11.Мүтиев З.Ж. Ресей жеріндегі қандастармен жүздескенде (Әжітархан елінде болған сапардан әдістемелік жолжазба). 2-мақала // Қайнар.9 шілде 1993 ж.

  12.Мүтиев З.Ж. Ресей жеріндегі қандастармен жүздескенде (Әжітархан елінде болған сапардан әдістемелік жолжазба). 3-мақала // Қайнар.12 шілде 1993 ж.

  13.Мүтиев З.ЖАстрахан жерінде (әдістемелік жолжазба) // Орал өңірі.5 тамыз1993ж.

  14.Мүтиев З.ЖХалық педагогикасы қағидалары бойынша тәрбиелеудің кейбір жолдары // Әдістемелік нұсқау. Орал: БҚО МБЖИ 1993. -42 бет.

  1994

  15.Мүтиев З.Ж Социалшыл екен деп...(С.Сейфуллиннің туғанына 100 жыл толуына орай) // Қазақ әдебиеті. №1. 1994 ж.

  16.Мүтиев З.Ж. Қандай жан “Қызыл атқа мін тағады? (С.Сейфуллиннің «Қызыл ат» поэмасындағы қоғамдық-саяси көзқарас)// Орал өңірі. 1 қараша. 1994 ж.

  17.Мүтиев З.Ж. Тағылымы мол еңбек (ғалым еңбегіне пікір)// Жайық үні. 4 қараша. 1994 ж.

  1995

  18.Мүтиев З.Ж. Гуманитарлық (адамгершілік) бағыттағы лицейдің 10 класында қазақ әдебиетін оқыту бағдарламасы (үлгі жоспары). Ресми құжат. Басы // Қазақ тілі мен әдебиеті. Алматы: №11–12. 1995. 91-103 б.б.

  19.Мүтиев З.Ж. Абайды танып болдық па? // Орал өңірі. 12 қараша. 1995 ж.

  1996

  20.Мүтиев З.Ж. Гуманитарлық (адамгершілік) бағыттағы лицейдің 10 класында қазақ әдебиетін оқыту бағдарламасы (үлгі жоспары). Ресми құжат. Соңы // Қазақ тілі мен әдебиеті. Алматы: №3–4. 1996. 115-127 б.б.

  21.Мүтиев З.Ж.“11 – ші мектебі Оралымның”(оқу орнының іс-тәжірибесі туралы)// Егемен Қазақстан.11 маусым 1996 ж.

  22.Мүтиев З.Ж. Дарынды оқушыларды ауылдан іздейді // Егемен Қазақстан. 3 шілде 1996 ж.

  1997

  23.Мүтиев З.Ж. Жырларымды оқы да, ойларымды ал» (Ф.Оңғарсынова лирикасының кейбір сырлары) 1 – мақала // Ізденіс – Поиск». Гуманитарлық серия. Алматы: №2. 1997. 62-69 б.б.

  24.Мүтиев З.Ж.«Жырларымды оқы да, ойларымды ал» (Ф.Оңғарсынова лирикасының кейбір сырлары) 2 – мақала // «Ізденіс – Поиск». Гуманитарлық серия. Алматы №6. 1997. 59-65 б.б.

  1998

  25.Мүтиев З.Ж. Ф. Оңғарсынова лирикасындағы әйелдер психологиясы // Қыздар пединститутының ғылыми жинағы. 3-ші шығарылымы. Алматы:1998. 249-255 б.б.

  26.Мүтиев З.Ж. Оқулық жайы ойлантады (ой-пікір, ұсыныс)// Орал өңірі. 29 желтоқсан 1998 ж.

  1999

  27.Мүтиев З.Ж. Ф. Оңғарсынова лирикасындағы метафоралық тіркестер // Қазақ тілі мен әдебиеті. Алматы: №5. 1999. 26-28 б.б.

  28.Мүтиев З.Ж. «Қыз-ғұмыр шынарым-ай» немесе Фариза лирикасындағы қыз қадыры // Орал: БҚО МБЖИ. Ұстаз. №3-4, 1999. 48-52 б.б.

  29.Мүтиев З.Ж. Ф. Оңғарсынова лирикасындағы көркемдік - шеберлік өрнектер //Ғылыми мақалалар жинағы. Алматы: Ал МУ, 1999. 69-77 б.б.

  30.Мүтиев З.Ж. Сәкен есімі – мәңгілік (С. Сейфуллиннің туғанына 105 жыл толуына орай) // Жайық үні. 15 қазан 1999 ж.

  31.Мүтиев З.Ж. Ақын Фариза (Халық жазушысы Ф. Оңғарсынова 60 жаста) // Орал өңірі. 25 желтоқсан 1999 ж.

  32.Мүтиев З.Ж. Ұстаз мерейі (мұғалім іс-тәжірибесінен) // Орал: БҚО МБЖИ. Ұстаз. № 1.1999. 62-64 б.б.

  33.Мүтиев З.Ж. Атанған мұқым жұрттың Мариямы (ұстаз өмірі мен шығармашылығы) // Орал өңірі. 19 қазан 1999 ж.

  2000

  34.Мүтиев З.Ж. Ф. Оңғарсынова лирикасындағы Махамбет дәстүрі // Ұлт тағылымы. Алматы: № 1. 2000. 122-125 б.б.

  35.Мүтиев З.Ж. Фариза Оңғарсынова лирикасы // Филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған дисертация. Алматы-2000. - 186 бет.

  36.Мүтиев З.Ж. Фариза Оңғарсынова лирикасы // Филология ғылымдарының кандидаты дисертациясының авторефераты. Алматы-2000. -27 бет.

  37.Мүтиев З.Ж.Шәкәрімтанудың жаңа белесі (ғалым еңбегіне пікір) //Орал өңірі. 6 желтоқсан 2000 ж.

  2001

  38.Мүтиев З.Ж. Жаңа буын оқулығынан сырт қалмаса екен// Орал өңірі. 3 қараша 2001ж.

  39.Мүтиев З.Ж. Оқулық жасау оңай шаруа емес // Орал өңірі. 17 қараша 2001 ж.

  40.Мүтиев З.Ж. Жаңа оқулыққа Ғұмар Қараш неге кірмеген?// Егемен Қазақстан. 11 желтоқсан 2001 ж.

  41.Мүтиев З.Ж. Ф. Оңғарсынова поэзиясындағы монолог қуаты // Тезисы докладов Международн. научно-практич. конференции посвящ. 10 летию независимости РК. 2001.64-65 б.б.

  42.Мүтиев З.Ж. Рецензия // Әбдіғазиұлы Балтабай. Шәкәрім шығармашылығының дәстүрлік және көркемдік негіздері: ф.ғ.д. ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд.диссерт. автореф. -Алматы-2001.

  2002

  43.Мүтиев З.Ж. Фариза Оңғарсынова лирикасы. Монография// Орал: БҚМУ РББ.2002. -188 бет.

  44.Мүтиев З.Ж.Бата сөзден кандидаттық қорғады (ғалым еңбегіне пікір) // Орал өңірі. 23 ақпан 2002 ж.

  2003

  45.Мүтиев З.Ж.Дәстүржәне жаңашылдық // Ізденіс-Поиск. Гуманитарлық серия.№1. 2003.

  46.Мүтиев З.Ж.Тақырып және идея // Ұлт тағылымы. № 2. 2003.

  47.Мүтиев З.Ж. Жанғали Набиуллин поэзиясының реалистік реңі // Батыс Қазақстан аграрлық -техникалық университетінің 40 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. -Орал-2003.189-190 б.б.

  48.Мүтиев З.Ж. Махамбет шығармаларын жалпы білім беретін орта мектепте оқыту жолдары // «Махамбет және ұлттық мұра»: М. Өтемісұлының 200 жылдығына арналған республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. Орал: БҚМУ-2003. 68-74 б.б.

  49.Мүтиев З.Ж. Абай дәстүрінің Фариза поэзиясындағы өрнегі // Гуманитарлық академия хабаршысы. Орал. №1-2 (2). 2003. 188-189 б.б.

  2004

  50.Мүтиев З.Ж.Жақсы жырлар - өміріңе серік (Ф. Оңғарысынова лирикасы) // Жайық арулары. 22 сәуір 2004 ж.

  51.Мүтиев З.Ж.Ғайса-Ғали Сейтақ поэзиясының ерекшелігі// «Ресейдің Қазқстандағы жылына» арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Орал- 2004. Жәңгір хан ат. БҚАТУ. 483-484 б.б.

  52.Мүтиев З.Ж. Ф.Оңғарсынова поэзиясындағы әйел тақырыбы // «Ресейдің Қазақстандағы жылына» арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Орал-2004. «Еуразия» БҚ тілдер және басқару институты. 165-170 б.б.

  53.Мүтиев З.Ж. Әдістеменің еңбек торысы (әдіскер-ғалым Қ.Мырзағалиев шығармашылығы) // Орал өңірі. 28 ақпан 2004 ж.

  54.Мүтиев З.Ж. Сегіз қырлы, бір сырлы (ғалым-ұстаз С. Мақпырұлы шығармашылығы) // Орал өңірі. 18 мамыр 2004 ж.

  55.Мүтиев З.Ж. Алғы сөз. Өлеңге ғашық жүректі көрдім // Кітапта: Талап Таймасұлы. “Өмір-бұлақ”. Орал, ”Полиграфсервис”. 5-8 б.б. 2004 ж.

  2005

  56.Мүтиев З.Ж. Сәкеннің Орал сапары // Халықаралық ғылыми–практикалық конференцияматериалдары. Орал - 2005. Жәңгір хан ат. БҚАТУ. 310-312 б.б.

  57.Мүтиев З.Ж.Рецензия //Асқарова ГауҺар Сарыбайқызы. Рабғузидің “Қисас-ул анбийа” ескерткішіндегі “Жүсіп Сыддық” қиссасы (түп-төркіні мен поэтикасы): ф.ғ.к. ғылымидәрежесін алу үшін дайынд. диссерт. автореф. -Алматы-2005.

  58.Мүтиев З.Ж. Рецензия // Сариева Бақтыгүл Магауовна. Методическое пособия по английскому языку. “Англиский язык в диалогах и текстах”. Уральск: ЗКИТУ-2005.

  2006

  59.Мүтиев З.Ж. Қазіргі поэзиядағы метафоралық троптар коллекциясы (Ф.Оңғарсынова поэзиясы шеңберінде) // «Мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыру – әрбір азаматтың парызы». Халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары. Орал – 2006. 122-123 б.б.

  60.Мүтиев З.Ж. М. Өтемісұлы шығармаларын жалпы білім беретін мектепте оқыту жолдары //«Қазақ әдебиетін жоғары және жалпы білім беретін мектептерде оқыту әдістемесінің өзекті мәселелері». Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияматериалдары. Алматы – 2006. 86-90 б.б.

  61.Мүтиев З.Ж.Ф.Оңғарсынова поэзиясының тілдік-стильдік ажыратымы //«Мемлекеттік тіл, білім және саясат» Республикалық ғылыми-теориялық коференция материалдары. Орал – 2006. 120 -122 б.б.

  62.Мүтиев З.Ж. Оқытудың жаңа технологиясы: дәстүрден тыс сабақ формаларын жетілдіру жолдары. «Мемлекеттік тіл: білім және саясат» // Республикалық ғылыми-теориялық коференция материалдары. -Орал-2006. 133-136 б.б.

  63.Мүтиев З.Ж. Махамбет дәстүрінің қазіргі қазақ поэзиясындағы көрінісі. // «Махамбеттану: дәстүр мен жаңашылдық». Республикалық ғылыми–тәжірибелікконференция материалдары. Орал: БҚМУ – 2006. 42-47 б.б.

  64.Мүтиев З.Ж. Сәкеннің Орал сапары // «С. Сейфулллин – азамат ақын, жазушы, қоғам қайраткері».Облыстық ғылыми – теориялық конференция материалдары. Орал-2006. 23-26 бет.

  65.Мүтиев З.Ж. Сәкентану және қазақ әдебиетін оқытудың өзекті мәселелері // «С.Сейфулллин – азамат ақын, жазушы, қоғам қайраткері».Облыстық ғылыми –теориялық конференция материалдары. Орал-2006. 23-26 б.б.

  66.Мүтиев З.Ж. Қадыр Мырза Әли поэзиясында өмір категориясының жырлануы // Қазақ тілі мен әдебиеті. №8, 2006. 47-51 б.б.

  67.Мүтиев З.Ж. Жалпы білім беретін орта мектептерде казақ әдебиетін оқытудың кейбір өзекті мәселелері // «Ғалым – ұстаз С.Ғ. Шарабасов және қазақ филологиясы мәселелері». Облыстықғылыми-практикалық конференция материалдары. Орал-2006. 72-76 б.б.

  68.Мүтиев З.Ж.Рецензия // Жәкім Әсел. Қазақ балалар поэзиясы және Мұзафар Әлімбаевтың көркемдік тағылымы: ф.ғ.к. ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд.диссерт. автореф. -Алматы-2006.

  69.Мүтиев З.Ж.Рецензия // Тәжіғалиева Алтыншаш Сағиқызы. Қазақ поэзиясындағы Махамбет бейнесінің көркемдік шешімі: ф.ғ.к. ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд.диссерт. автореф. -Алматы-2006.

  2007

  70.Мүтиев З.Ж. Қазақ лирикасының зерттелуінен бірер сөз // «Академик ҚажымЖұмалиев және ұлттық рухани әлем» атты республикалық ғылыми- практикалық конференцияның материалдар жинағы. Орал-2007. 168-172 б.б.

  71.Мүтиев З.Ж. Қажым Жұмалиев және қазақ лирикасын зерттеу мәселелері // «Академик Қажым Жұмалиев және ұлттық рухани әлем» атты республикалық ғылыми- практикалықконференцияның материалдар жинағы. Орал-2007.143-147 б.б.

  72.Мүтиев З.Ж. Көңілдің жыры- өмірдің жыры. Алғы сөз // Кітапта: Энгельс Шынғали. Көңілдің көкжиегі. Өлеңдер. Орал: Полиграфсервис. 2007. 6-9 б.б.

  73.Мүтиев З.Ж. Ұлтлирикасыныңзерттелубағдары // «Батыс Қазақстандағы тарих ғылымы мен білім дамуының мәселелері: ізденістер мен міндеттер» атты тарих ғылымдарының докторы, академик Т.З. Рысбековтың 60 жасқатолуынаарналғанреспубликалықғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Орал-2007. 166-168 б.б.

  74.Мүтиев З.Ж. Қазақ лирикасының зерттелу жайы // «Батыс Қазақстандағы тарих ғылымы мен білім дамуының мәселелері: ізденістер мен міндеттер» атты тарих ғылымдарының докторы, академик Т.З. Рысбековтың 60 жасқа толуына арналғанреспубликалықғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. -Орал:БҚМУ -2007. 165-166 б.б.

  75.Мүтиев З.Ж. Қазақ лирикасының зерттелу жайынан бірер сөз // Білім-Образование. № 5. 2007. 62-63 б.б.

  76.Мүтиев З.Ж.Рецензия // Ә. Сқағиеава. Қазақстандағы неміс прозасы: классикалық әдеби дәстүр және көркемдік әдіс жалғастығы: ф.ғ.к. ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд.диссерт. автореф. -Алматы-2007.

  77.Мүтиев З.Ж.Рецензия // Сариева Бақтыгүл Магауовна. Терминологический словарь для экономических специальности. І часть. Уральск: ЗКИТУ-2007.

  78.Мүтиев З.Ж.Рецензия // Сариева Бақтыгүл Магауовна. Терминологический словарь для технических специальности. І І часть. Уральск: ЗКИТУ-2007.

  2008

  79.Мүтиев З.Ж. Ғалымның шыққан шыңы көп //Орал өңірі. 12 қаңтар 2008 ж.

  80.Мүтиев З.Ж. Отбасы анасын ардақтаудың үлгісі // Жайық үні. № 17. 24 сәуір 2008ж.

  81.Мүтиев З.Ж. Ғажайып әлем сырлары (Ақын Ғ. Сейтақ өмірі мен шығармашылығы туралы) // Жайық үні» газеті. № 52, 25 желтоқсан 2008 ж.

  2009

  82.Мүтиев З.Ж. Жалпы білім беретін орта мектепте Қадыр Мырза Әли шығармашылығын оқытудың кейбір жолдары // «С. Ақмурзин және Ұлы Отан соғысы жылдарынан кейінгі қазақ руханияты». Облыстық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Орал-2009. 23-26 б.б.

  83.Мүтиев З.Ж. Лирика туралы Ә. Қоныратбаевтың пікірі // Алматы: Таң-Шолпан. 2009. № 6. 104-111 б.б.

  84.Мүтиев З.Ж. Әбділда Тәжібаев - қазақ лирикасының тарихшысы. Екінші мақала // Алматы: Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде. 2009. № 11. 3-17 б.б.

  85.Мүтиев З.Ж. Әбділда Тәжібаев – қазақ лирикасының тарихшысы.Үшінші мақала // Алматы: Ұлағат. 2009. № 6. 17-23 б.б.

  86.Мүтиев З.Ж. Сәбит Мұқанов және қазақ поэзиясының мәселелері. Бірінші мақала // Алматы: Қазақ тілі мен әдебиеті. 2009. № 12. 67-75 б.б.

  87.Мүтиев З.Ж Лирика жанрындағы әдеби байланыстардың зерттелуі (қазақ-орыс әдеби байланысы мысалында) // «Мәдени мұра: тарих, әдебиет, тіл, руханият» атты республикалық ғылыми-тәжірибиелік конференция материалдары. Орал: Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясының Хабаршысы. 2009. № 5 (10). 169-172 б.б.

  88.Мүтиев З.Ж.Ọazaq - Tűrki Xaliqtari Әdebi Baylanisiniŋ Zerttelűvi (Őleŋ-jir Őneri Misalinda) // YOM Turk Dunyasi Kultur Dergisi. Istanbul - 2009. № 16. s. 93-99.

  89.Мүтиев З.Ж. Өлең сөз бен көсем сөзді тең ұстап (Ақын А.Таубаева өмірі мен шығармашылығы туралы) // «Дидар» Информбиржа news. №11. 12 наурыз 2009 ж.

  90.Мүтиев З.Ж. Ұқсаттым көркем ойдың зергеріне // Орал өңірі. № 24 мамыр 2009ж.

  91.Мүтиев З.Ж. Профессор М. Тілеужановтың қара өлең туралы көзқарасы және қазіргі поэзия өрнегі // М. Өтемісов атындағы БҚМУ Хабаршысы. 2009. № 4 (36). 159-164 б.б.

  92.Мүтиев З.Ж.Рецензия // Сариева Бақтыгүл Магауовна. Учебно-методическое пособия к практическим заниятиям по дисциплине “Иностранных язык”. “Грамматика. Сборник упражнений по английскому языку”. (Часть 1). Уральск: ЗКИТУ-2009.

  93.Мүтиев З.Ж.Рецензия // Сариева Бақтыгүл Магауовна. Учебно-методическое пособия к практическим заниятиям по дисциплине “Иностранных язык”. “Грамматика. Сборник упражнений по английскому языку”. (Часть 2). Уральск: ЗКИТУ-2009.

  2010

  94.Мүтиев З.Ж Фаризадағы Абайдың «жүрегі» // Орал өңірі. -қаңтар 2010 ж.

  95.Мүтиев З.Ж. Қазақ лирикасының Жүсіпбек Аймауытовтың зерттеуіндегі даму сипаты // ІІІ Махамбет оқулары: Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияныңматериалдары. Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ баспа орталығы, 2010. 250-262 б.б.

  96.Мүтиев З.Ж. Жанрды жанр қуалап (қазақ лирикасы сын өрісінде) // «Жаңа әлемдегі жастар және ғылым» атты 2-ші Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Талдықорған: І. Жансүгіров атындағы ЖМУ, - 2010. 85-86 б.б.

  97.Мүтиев З.Ж.Ахмет Байтұрсынов және қазақ толғауы (лирикасы) тұжырымдамасы //«Мәдениеттер тоғысындағы тіл, әдебиет және аударма мәселелері» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. Алматы: С.Демирел атындағы университет. 2010. 235-238 б.б.

  98.Мүтиев З.Ж. Профессор М.Базарбаев және дәстүр мен жаңашылдық мәселелерінің зерттелуі // «Аса көрнекті жазушы, ғалым, мемлекет және қоғам қайраткері Сәбит Мұқанов шығармашылығы және қазақ әдебиетін оқыту мен зерттеу мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибиелік конференция материалдары жинағы. Алматы: Абай атындағы Қаз ҰПУ: «КИЕ» лингвоелтану инновациялық орталығы. 2010. 238-245 б.б.

  99.Мүтиев З.Ж.Қазақ лирикасы сын назарында // «Сәкен тағылымы - 6» атты дәстүрлі халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. Астана: Сәкен Сейфуллин атындағы Қаз АТУ. 2010. 146-147 б.б.

  100.Мүтиев З.Ж. Этапы исследования казахской лирики // Москва: Вопросы гуманитарных наук. 2010. № 2 (46). С. 114-116.

  101.Мүтиев З.Ж М. Жұмабаевтың қазақ лирикасын зертеудегі ізденісі // Алматы: Жұлдыз. 2010. № 1. 164-169 б.б.

  102.Мүтиев З.Ж Профессор Темірғали Нұртазин және қазақ өлең сыны // «Ақтан Керейұлы және аймақтық әдебиеттану мәселелері» атты республикалық ғылыми-тәжірбиелік конференция материалдары. Ақтөбе: Ақтөбе мемл. пединституты. -2010. 104-110 б.б.

  103.Мүтиев З.Ж Несколько слов об исследованиях современной казахской лирики // Москва: Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2010. №3. С. 156-158.

  104.Мүтиев З.Ж Из летописи казахской лирики // Москва: Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2010. №3. С. 159-160.

  105.Мүтиев З.Ж Исследование литературных связей в жанре лирики (на материале казахско-русских связей) // Москва: Вопросы филологических наук. 2010. №2. (42) С. 55-57.

  106.Мүтиев З.Ж Академик М. Қаратаевтың әдеби-эстетикалық көзқарастары // Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ Хабаршысы. 2010. №1 (37). 195-200 б.б.

  107.Мүтиев З.ЖSerik Kirabayev ve Kazak Lirik ŞiIrinin Meseleleri // YOM Turk DunyasiKultur Dergisi. Istanbul - 2010. № 17. s. 63-69.

  108.Мүтиев З.Ж Өлең-сөздің өрімінен сыр тартқан (ғалым С. Сейітов зерттеушілігі хақында). Бірінші мақала. Алматы: Абай атындағы Қаз ҰПУ Хабаршысы. «Филология ғылымдары» сериясы. 2010. № 2. 97-101 б.б.

  109.Мүтиев З.Ж Алыптар айтқан мәнді сөз (М. Әуезов, Ғ. Мүсірепов, Ғ.Мұстафин өлең сөз өнері хақында) // Алматы: Ақиқат. 2010. № 7. 90-93 б.б.

  110.Мүтиев З.Ж Академик З. Ахметов және қазақ өлеңі өрімінің зерттелуі //Алматы: ҚР ҰҒА Хабарлары. «Тіл, әдебиет» сериясы. 2010. № 2. 53-57 б.б.

  111.Мүтиев З.Ж Академик З. Қабдолов және қазақ лирикасының теориялық мәселелері // Әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ Хабаршысы. «Филология» сериясы. 2010. №3 (27). 249-253 б.б.

  112.Мүтиев З.Ж Оқулыққа лайық шығарма // Жалын. 2010. № 3. 89-90 б.б.

  113.Мүтиев З.Ж Қазақ лирикасы және С. Торайғыров пен М Дулатов // Алматы:Жалын. 2010. № 8. 46-49 б.б.

  114.Мүтиев З.Ж Өлең-сөздің өрімінен сыр тартқан (ғалым С.Сейітов зерттеушілігі хақында). Екінші мақала // Алматы: Ұлт тағылымы. 2010. № 2 (1). 298-304 б.б.

  115.Мүтиев З.Ж Әбділда Тәжібаев – қазақ лирикасының тарихшысы. Бірінші мақала //Алматы: Ізденіс – Поиск. 2010. № 2 (1), 141-146 б.б.

  116.Мүтиев З.Ж Қазақ-еуропа халықтары әдеби байланыстарының зерттелуі //Алматы: С. Демирел атындағы университет Хабаршысы. 2010. № 1. 26-30 б.б.

  117.Мүтиев З.Ж Академик С. Мұқанов және қазақ поэзиясының мәселелері. Екінші мақала // Алматы: Сын. Уақыт және қаламгер. 2010. № 1-2. 118-124 б.б.

  118.Мүтиев З.Ж Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі ғылымының дамуы және кейбір мәселелері // Қазақ әдебиетін оқытудың тәжірибесі мен болашағы. Облыстық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. Орал: БҚО ПКБА ж ҚДИ баспа ақпараттық бөлімі. 2010. 11-19 б.б.

  119.Мүтиев З.Ж Профессор Бейсенбай Кенжебаев және ұлт өлеңі тарихының зерделенуі // Әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ Хабаршысы. «Филология» сериясы. 2010. № 4–5. 260-263 б.б.

  120.Мүтиев З.Ж. Профессор Тұрсынбек Кәкішев және қазақ өлеңінің эстетикалық мұраты мен зерттелуі // Әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ Хабаршысы. «Филология» сериясы. 2010. № 4 -5. 264-267 б.б.

  121.Мүтиев З.Ж Қазақ лирикасының Жүсіпбек Аймауытовтың зерттеуіндегі даму сипаты // ІІІ Махамбет оқулары: Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ баспа

  орталығы, 2010. - 277 б. (250-262 б.б.)

  122.Мүтиев З.Ж. Фариза жырларындағы әйел бейнесі және дәстүр ұласуы // Өркен. № 3 (852). - наурыз 2010 ж.

  123.Мүтиев З.Ж.Рецензия // Нұрмұханов Нұрлан Көбегенұлы. Тарихи өлең-жырлар мен дастандардағы Жанқожа батыр тұлғасы: ф. ғ. к. ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд.диссерт. автореф. -Алматы-2010.

  124.Мүтиев З.Ж.Рецензия // Сейткулова Айгүл Тұрлаужановна. Қазақ поэзиясындағы діни-исламдық днниетаным шығармаларының тарихи-әдеби сипаты (ХІХ-ХХ ғ.ғ. және ХХІ ғ.басы): ф. ғ. к. ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд. диссерт. автореф. -Алматы-2010.

  125.Мүтиев З.Ж.Рецензия // Әйтімов Мұратбек Кенжебайұлы. Қазіргі қазақ романы: тарихи шындық және көкемдік шешім (ХХ ғ. 90- жылдары және ХХІ ғ. бас кезі): ф.ғ.к. ғылымидәрежесін алу үшін дайынд. диссерт. автореф. –Алматы - 2010. - 51 б.

  126.Мүтиев З.Ж.Рецензия // БҚО, Ақжайық ауданы, Алғабас жалпы орта білім беретін мектебінің 10-сынып оқушысы Салимова Дананың «Ақын Фариз Оңғарсынованың өлеңдерінің тілі (антоним сөздер мысалында)» ғылыми- зерттеу жобасы баяндамасы.Орал - 2010.

  127.Мүтиев З.Ж.Рецензия // Кенжебаева А.А., Қажыгереева Ж.А.. Бастауыш мектепке арналған “Шешендік өнер” бағдарламасы (күнтізбелік жоспары). -Орал - 2010.

  128.Мүтиев З.Ж. Ф. Оңғарсынова лирикасы. Элективті оқу құралы // Орал: БҚМУ БАҚ және Баспа орталығы. 2010. -213 бет.

  129.Мүтиев З.Ж. Рецензия // «ЖОО-ның үздік оқытушысы» конкурсына қатысушы Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институтының доценті, ф.ғ.к. Ж.А. Асановқа Ұсыныс хат. Ақтөбе - 2010.

  130.Мүтиев З.Ж. «Қаламымды қарымды ойға ұштасам». Алғы сөз // Кітапта: Пұсырманов Социал Әл Жүркей. Жырлайды жүрек (өлеңдер, новелла, публицистикалар). Орал - 2010. 3-4 б.б.

  131.Мүтиев З.Ж.Рецензия // Әбділманатқызы Әсемгүл. Нұрлыбек Баймұратұлының әдеби мұрасы: ф. ғ. к. ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд. диссерт. автореф. Алматы-2010.

  132.Мүтиев З.Ж. Қазақ өлеңінің дамуындағы сынның күш-қуаты (Т. Тоқбергенов сыншылығы мысалында) // М. Өтемісов атындағы БҚМУ Хабаршысы. 2010. № 4. (40). 159-164 б.б.

  133.Мүтиев З.Ж. Рецензия // Төлеуова Әсел Мұханбетқызының “Асқар Сүлейменов прозасының тілі” атты ғылыми-зерттеу мақаласы. Орал - 2010.

  134.Мүтиев З.Ж. Қазақ лирикасы тарихнамасының кейбір мәселелері // “Жұбан оқулары”атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ баспа орталығы, 2010. - 262 б. (76-85 б.б.)

  135.Мүтиев З.Ж.Рецензия // «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының 02301 топ студенті Асылханова Елдананың «Ақұштап Бақтыгереева поэтикасы» тақырыбындағы ғылыми-зерттеу жұмысы.Орал - 2010.

  2011

  136.Мүтиев З.Ж. Жаңа оқулық жарыққа шықты // Орал өңірі. 6 қаңтар 2011 ж.

  137.Мүтиев З.Ж. Оралдық ұстаздар еңбегі // Жайық үні. 20 қаңтар 2011 ж.

  138.Мүтиев З.Ж. Рецензия // БҚО, Ақжайық ауданы, Алғабас орта жалпы білім беретін мектебінің 11-сынып оқушысы Асанғалиева Айгүлдің “Ақын Ақмаржан Таубаева поэзиясының жаңашылдығы: тақырып пен идея және көркемдік өрнектер” атты ғылыми- зерттеу жобасы баяндамасы. Орал - 2011.

  139.Мүтиев З.Ж. Рецензия // Төлеуова Ә.М., Есенаманова Ж..Т. “Қазақ тілі” пәні бойынша мәтіндер жиынтығы. Көмекші оқу құралы”. БҚИТУ: Орал-2011.

  140.Мүтиев З.Ж . Профессор Көшімбаев тағылымы // Орал өңірі. 24 ақпан 2011 ж.

  141.Мүтиев З.Ж. Қадыр Мырза Әли поэзиясындағы өмір категориясы // Орал өңірі. 26 наурыз 2011 ж.

  142.Мүтиев З.Ж. Рецензия // Сариева Б.М., Курманова Ж.М., Бакишева Р.Ж., Маметанова С.Т. Англиский язык в текстах и диалогах (второе издание). Методическое пособиие по развитию речи. Уральск: ЗКИТУ - 2011.

  143.Мүтиев З.Ж. Рецензия // Орал қаласындағы № 41 орта жалпы білім беретін мектебінің 8-сынып оқушысы Мұқанғали Інжудің “Бауыржан Момышұлының шешендік сөздері” атты ғылыми-зерттеу жобасы баяндамасы. Орал-2011.

  144.Мүтиев З.Ж. Ханғали Сүйіншәлиев танымындағы қазақ лирикасының тарихи мәселелері // «Қазіргі ономастикалық ахуал: тілдік, тарихи-әлеуметтік және географиялық факторлар»:Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, 2011. - 283 б. (88-94 б.б.)

  145.Мүтиев З.Ж. Сыншы Сағат Әшімбаевтың лирикалық поэзияға көзқарасы // «Қазіргі ономастикалық ахуал: тілдік, тарихи-әлеуметтік және географиялық факторлар»:Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, 2011. - 283 б. (103-109 б.б.)

  146.Мүтиев З.Ж.Рецензия // Дарынды балаларға арналған мамандандырылған С.Сейфуллин атындағы №11 облыстық қазақ мектеп –интернат кешенінің 11 “а” сынып оқушысы Болатова Айдананың “Өлең-сөздегі Ақ Жайық бейнесі” ғылыми- зерттеу жобасы баяндамасы. Орал - 2011.

  147.Мүтиев З.Ж.Рецензия // Дарынды балаларға арналған мамандандырылған С.Сейфуллин атындағы №11 облыстық қазақ мектеп –интернат кешенінің 11 “а” сынып оқушысы Файзолла Алпамыстың “Қадыр Мырза Әли шығармашылығындағы экология тақырыбы және гуманизм мәселелері” ғылыми-зерттеу жобасы баяндамасы. Орал - 2011.

  148.Мүтиев З.Ж.Рецензия // Дарынды балаларға арналған мамандандырылған С.Сейфуллин атындағы №11 облыстық қазақ мектеп –интернат кешенінің 11 “а” сынып оқушысы Бисекова Данагүлдің “Мұқағали Мақатаевтың махаббат лирикасындағы тағылым” ғылыми- зерттеу жобасы баяндамасы. Орал - 2011.

  149.Мүтиев З.Ж. Сыншы Бақыт Сарбалаев еңбектеріндегі қазақ лирикасыныңсыналу аймағы // «Қазақстан Республикасындағы тіл саясатының ұлттық бірлікті нығайтудағы ролі»:Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, 2011. - 183 б. (111-114 б.б.)

  150.Мүтиев З.Ж.Қазақ өлеңі және Зейнолла Серікқалиұлының сыни көзқарасы // «Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарындағы академиялық ұтқырлық: тәжірибе және даму мүмкіндіктері»: Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, 2011. - 383 б. (191-194 б.б.)

  151.Мүтиев З.Ж . Қазақ лирикасының даму сипаты және Зейнолла Серікқалиұлының сыны //М. Өтемісов атындағы БҚМУ Хабаршысы. 2011. №4. (44). -206 б. (158-162 б.б.).

  152.Мүтиев З.Ж. Қазақ өлеңінің сыншы Әбіраш Жәмішев еңбектеріндегі даму сипаты // М. Өтемісов атындағы БҚМУ Хабаршысы. 2011. № 3. (43). 146-150 б.б.

  153.Мүтиев З.Ж. «Қаламымды қарымды ойға ұштасам..». (6-9 б.б.). // Кітапта: Социал Әл Жүркей Пұсырман. Мәңгілік қазақ (өлеңдер, естеліктер, мақалалар). Орал-2011.-140 б.

  154.Мүтиев З.Ж. Оралдық ұстаздар еңбегі жарыққа шықты // Тіл мәртебесі – елдің мәртебесі. Ғылыми -әдістемелік «Ұстаз» журналының қосымшасы. №4. (21). Орал-2011.

  155.Мүтиев З.Ж. Қазақ лирикасы сыншы Әбіраш Жәмішев танымында //«Қазақ мемлекеттілігі: жарқын бетбұрыс, жойқын ұмтылыс (1991-2011 ж.ж.)»: Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 2 желтоқсан 2011 ж. Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, 2011. - 183 б. (111-114 б.б.)

  156.Мүтиев З.Ж.Рецензия // Магистрант А.О. Исанованың «Жұбан - эпик ақын» атты мақаласы. Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, 2011.

  157.Мүтиев З.Ж.Рецензия // Магистрант А.О. Исанованың «Жұбан поэмаларындағы идеялық-көркемдік ізденістер» атты мақаласы. Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, 2011.

  158.Мүтиев З.Ж.Рецензия // «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының 02401 топ студенті Асылханова Елдана «Тәуелсіздік және қазақ прозасының көркемдік әлемі /повестер мен әңгімелер негізінде/» тақырыбындағы ғылыми жұмысы.

  159.Мүтиев З.Ж.Рецензия // «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының 02204 топ студенті Хасенова Асылайдың «Абай поэзиясындағы шығыстық сарындар мен фольклор үлгілері» тақырыбындағы ғылыми жұмысы.

  160.Мүтиев З.Ж.Рецензия // «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының 02201 топ студенті Мұқанова Нұргүлдің «Ә.Кекілбаев пен Б.Нұржекеев шығармаларындағы ұлттық менталитет» тақырыбындағы ғылыми жұмысы.

  161.Мүтиев З.Ж.Рецензия // «Қазақстан Республикасындағы тіл саясатының ұлттық бірлікті нығайтудағы ролі»:Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның мақалалар жинағы. Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, 2011.

  2012

  162.Мүтиев З.Ж.Рецензия // Батыс Қазақстан инженерлік-технологиялық институтының Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының оқытушысы Г.А.Мырзағалиеваның «Қазақ тілі грамматикасын пысықтаудағы тестілер жинағы» әдістемелік құралы. Орал: БҚИТУ-2012.

  163.Мүтиев З.Ж. Рецензия // Орал қаласындағы №9 ЖОББМ-ның қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің жоғары санатты мұғалімі Г.Қ. Мусинаның “Оқу орыс тілінде жүретін мектептердің 7-9 сынып оқушыларына қазақ тілі пәнінен сөйлесулер мен тапсырмалар жинағы. Қосымша оқу-әдістемелік құралы”. Орал-2012.

  164.Мүтиев З.Ж.Рецензия // Ф.ғ.к., доцент С.Ғ.Шарабасовтың «Пушкин-Абай және басқалар тәржімалары» атты мақаласы. Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, 2012.

  165.Мүтиев З.Ж.Рецензия // БҚО, Ақжайық ауданы, Алғабас орта жалпы білім беретін мектебінің 8-сынып оқушысы Жақсылық Айгүлдің «Мұқағали мен Фариза поэзиясындағы ой үндестігі мен сөз үндестігі (көркемдік бейнелеуіш сөздер мысалында)» тақырыбындағы ғылыми жобасы. Орал-2012.

  166.Мүтиев З.Ж.Рецензия // БҚО, Теректі ауданы, Подстепный ОЖББМ 10-сынып оқушысы Жүсіпқалиев Дулаттың«Жалындап өткен жас ақын (Абдолла Жұмағалиевтің өмірі мен шығармашылығы)» тақырыбындағы ғылыми-зерттеу жұмысы.

  167.Мүтиев З.Ж.Рецензия // БҚО, Орал қаласы, Желаев кентіндегі №14 ОЖББМ 8-сынып оқушысы Ихсанова Нұргүлдің «Қазақ фольклорындағы қолөнер түрлерінің көрінісі» ғылыми-зерттеу жобасы. 2012.

  168.Мүтиев З.Ж.Рецензия // П.ғ.к., аға оқытушы М.Қ.Әжіғалиевтің «А.С.Пушкин поэзиясының аударылуы және оның тілдік ерекшеліктері» атты мақаласы. Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, 2012.

  169.Мүтиев З.Ж.Рецензия // Ф.ғ.к., доцент А.Ы.Мамыровтың Қажым Жұмалиев – эпостық жанрдың түрлерін зерттеуші» атты монографиясы. Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, 2012.

  170.Мүтиев З.Ж. Қазақ лирикасы сыншы Әбіраш Жәмішев танымында//Қазақ мемлекеттілігі: жарқын бетбұрыс, жойқын ұмтылыс (1991-2011 ж.ж.)»: Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 2 желтоқсан 2011 ж. Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, 2011. - 340 б. (186-189 б.б.)

  171.Мүтиев З.Ж.Қазақ лирикасы және әдеби сын //«ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басындағы Жайық алқабы ақындарының әдеби мұрасы»: Аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 27 қаңтар 2012 ж. Ақтөбе: 2012. -524 б. (137-143 б.б.)

  172.Мүтиев З.Ж.Қазақ лирикасы сын назарында //«ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басындағы Жайық алқабы ақындарының әдеби мұрасы»: Аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 27 қаңтар 2012 ж. Ақтөбе: 2012. -524 б. (190-196 б.б.)

  173.Мүтиев З.Ж.Академик Серік Қирабаев және қазақ лирикасының зерттелу мәселелері // Аса көрнекті әдебиеттанушы, ғалым-педагог, сыншы, ҚР ҰҒА-ның академигі, ф.ғ.д., проф. С.С. Қирабаевтың 85 жасқа толу мерейтойына арналған «Филологиялық білім: проблемалары мен болашағы» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 17 сәуір 2012 ж. Алматы: Абай атындағы Қаз ҰПУ-дің «Ұлағат» баспасы, 2012. -236 б. (120-126 б.б.).

  174.Мүтиев З.Ж. Академик Рахманқұл Бердібаев және түркі халықтары лирикасының поэтикалық үндестігі мәселелері //«Профессор Н.Ф.Катанов және түркітану мәселелері»: Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 30-31 мамыр 2012 ж. Орал: Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясының Хабаршысы. № 2 (19) 2012. - 117 б. (90-95 б.б.).

  175.Мүтиев З.Ж.Қазақ-орыс әдеби байланысын зерттеудің кейбір мәселелері // Алматы: Абай атындағы Қаз ҰПУ Хабаршысы. «Филология ғылымдары» сериясы. 2012. № 1 (39). -154 б. (71-74 б.б.).

  176.Мүтиев З.Ж.Казахская лирика: некоторые вопросы историографии и эволюция исследования // Москва: «Аспирант и соискатель» (Импакт-фактор 0,002), № 2 (68 ) 2012. -122 с. (с. 25-28).

  177.Мүтиев З.Ж.Казахскаялирика и литературная критика //«Гуманитарные науки в ХХІ веке»: Материалы ҮІІІ международной научно-практической конференции (05.06.2012). Москва: Издательство «Спутник +», 2012. -225 с. (С. 27-32).

  178.Мүтиев З.Ж.Түркі тілдес халықтар әдебиеті арасындағы рухани сабақтастық мәселелерінің тексерілуі //Алматы: Абай атындағы Қаз ҰПУ Хабаршысы. «Филология ғылымдары» сериясы. 2012. № 2 (40). -167 б. (72-76 б.б.).

  179.Мүтиев З.Ж.Қазақ лирикасының даму сипатын анықтаудың кейбір мәселелері //Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ Хабаршысы. 2012. №3. (47). -296 б. (194-196 б.б.).

  180.Мүтиев З.Ж. Халық өзі таңдап алар ұлысын //Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ Хабаршысы. 2012. №3. (47). -296 б. (30-31 б.б.).

  181.Мүтиев З.Ж. Ұстаз. Ғалым. Тәлімгер //Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ Хабаршысы. 2012. №3. (47). -296 б. (47-48 б.б.).

  182.Мүтиев З.Ж. Жасампаздыққа бастайтын жол // Өркен. № 12 (884). Қараша-желтоқсан. 2012 ж.

  183.Мүтиев З.Ж. Сезім мен мұңға, сыр мен сынға тұнған поэзия (Ұлдай Сариеваның ақындығы туралы бірер сөз) // Орал өңірі. 29 қараша 2012 ж.

  184.Мүтиев З.Ж. Рецензия // БҚО, Ақжайық ауданы, Алғабас ОЖББМ 8-сынып оқушысы Гайнуллина Данараның «Ақын Фариза Оңғарсынова өлеңдерінң тілі (антоним және синоним сөздер мысалында)» ғылыми-зерттеу жобасы баяндамасы. Орал-2012.

  185.Мүтиев З.Ж. Рецензия // БҚИГУ-дің 5В060800-“Экология” мамандығының 3-курс студенті А.Қ.Сариеваның “Техникалық жоғары оқу орнының студенттеріне арналған мемлекеттік тілді қосымша оқыту бойынша курстарды ұйымдастырудың тиімділігі” тақырыбындағы ғылыми-зерттеу жобасы. Орал-2012.

  186.Мүтиев З.Ж. Рецензия // БҚИГУ-дің 5В060800-“Экология” мамандығының 1-курс студенті А.Р.Жайлыбаеваның “Русский язык и молодежный сленг: сосуществование или противосостояние” тақырыбындағы ғылыми-зерттеу жобасы. Орал- 2012.

  187.Мүтиев З.Ж. Рецензия // М. Өтемісов атындағы БҚМУ-дің «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының 02203 топ студенті Кенжебай Райханның «Мейірхан Ақдәулетұлы поэзиясының тақырыптық-идеялық, түрлік-бейнелік ерекшеліктері» тақырыбындағы ғылыми жұмысы. Орал-2012.

  188.Мүтиев З.Ж. Рецензия // М. Өтемісов атындағы БҚМУ-дің «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының 02101 топ студенті Алтыбайқызы Мөлдірдің «Ұлықбек Есдәулеттің ақындық шеберлігі» тақырыбындағы ғылыми жұмысы. Орал-2012.

  189.Мүтиев З.Ж. Рецензия // БҚО, Казталов ауданы, А.Оразбаева атындағы орта жалпы білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Мырзағалиева Бақытханым Сағындыққызының «Абайтану» авторлық бағдарламасы. Орал-2012.

  190.Мүтиев З.Ж. Бізбен бірге болашаққа! // М. Өтемісов атындағы БҚМУ-дің «Өркен» газеті. 2012. № 4. (876). 15-б.

  191.Мүтиев З.Ж. Ұстаз. Ғалым. Тәлімгер// М. Өтемісов атындағы БҚМУ-дің «Өркен» газеті. 2012. № 4. (876). 15-б.

  192.Мүтиев З.Ж.Рецензия// Дарынды балаларға арналған мамандандырылған С.Сейфуллин атындағы №11 облыстық қазақ мектеп –интернат кешенінің 11 “б” сынып оқушысы Сыдиқова Ардақтың “Мұхтар Әуезов прозасындағы кейіпкерлер болмысы” ғылыми-зерттеу жобасы баяндамасы. Орал - 2012.

  193.Мүтиев З.Ж Қазақ-Еуропа әдеби байланыстарының лирикалық поэзия шеңберінде зерттелу мәселелері // «ІҮ Махамбет оқулары»: Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Орал:БҚМУ Баспа орталығы. 2012 ж. -233 бет. (50-51 б.б.).

  2013

  194.Мүтиев З.Ж.Рецензия//БҚИГУ БҚГА-ның студенті Антонова Ақкенже Темірғалиқызының “Фариза Оңғарсынова көсемсөз шебері” тақырыбындағы дипломдық жұмысы. Орал-2013.

  195.Мүтиев З.Ж.Рецензия // “Жыл ұстазы-2013” байқауына қатысушы БҚО Орал қаласы Ә.Молдағұлова атындағы №38 мектеп-лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Тасқарина Гүлжихан Үмбетқызына.. Орал-2013.

  196.Мүтиев З.Ж.Рецензия //БҚО Орал қаласы №41 жаратылыстану-математика бағытындағы мектеп-лицейінің 9 ”б” сынып оқушысы Б. Бақтығалидың “Қазақ тілі сөздерінде “ң” дыбысының қолданысы” атты ғылыми жұмысына.. Орал-2013.

  197.Мүтиев З.Ж.Рецензия //На методические указания по самостоятельной работе студентов по русскому языку (на 2-семестр) старшего преподователя кафедры СГД ЗКИГУ Жаркеевой Алмы Мекеевны. Уральск-2013.

  198.Мүтиев З.Ж.Рецензия // Учебно-методическое пособие преподователя кафедры СГД ЗКИГУ Маметановой С.Т., “Сборник упражнений по иностранному языку для І курса технических и экономических специальностей на государственном языке с ІSBN”. Уральск-2013.

  199. Мүтиев З.Ж.Профессор Қ.Ж.Мырзағалиев және қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі ғылымы//Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары: Аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 27 наурыз 2013 ж. – Орал: «Шапағат» баспа орталығы, 2013. – 290 б. (26-29б.б.).

  200.Мүтиев З.Ж. Профессор Серік Мақпырұлы: ұстаздық тұлғасы, ғылыми-әдістемелік және әдеби мұрасы // Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары: Аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары: – Орал: «Шапағат» баспа орталығы, 2013. – 290 б. (46-48 б.б).

  201.Мүтиев З.Ж. Ахмет Байтұрсыновтың қазақ лирикасы (толғауы) туралы тұжырымы //«Ахмет Байтұрсынұлы және заманауи білім беру мәселелері»: ХХ ғасырдың ұлы гуманисі, ұлттық Алаш қозғалысының аса көрнекті қайраткері, реформатор ғалым Ахмет Байтұрсынұлының туғанына 140 жыл толуына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 11-12 сәуір 2013 ж. Орал: БҚИГУ Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясы. 2013. - 125 б. (54-58 б.б.).

  202.Мүтиев З.Ж.Лирикадағы Фариза әлемі. // «Байтанаев оқулары-1: Халықаралық білім беру кеңістігіне қазіргі кезеңдегі педагог мамандарды даярлау үрдісін интеграциялау мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Шымкент, 2013 ж. -552 бет. І том. (194-198 б.б.).

  203.Мүтиев З.Ж.Қазақ тілінің көркем образ тудырудағы қызметі (Фариза және Ақұштап лирикасы мысалында) // «Қазақстан-2050» Стратегиясы: Мемлекеттік тіл және көптілді білім беруді дамыту мәселелері» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 26 сәуір 2013 жыл. Орал: БҚМУ Баспа орталығы. 2013 ж. -321 бет. (136-141 б.б.).

  204.Мүтиев З.Ж.Қазақ-еуропа әдеби байланыстарының лирикалық поэзия шеңберінде зерттелу мәселелері. Көкшетау, 2013. -241 б.

  205.Мүтиев З.Ж. Рецензия // БҚО Орал қалалық №25 орта жалпы білім беретін мектептің 9 “в” сыныбының оқушысы Джулумова Зульфия Тілекқабылқызының “Н.Ә. Назарбаев және қазақ әдебиеті (Елбасының әдебиет туралы ой-толғамдары мен ақындық қыры)” аты ғылыми-зерттеу жұмысы. Орал-2013.

  206.Мүтиев З.Ж Рецензия // БҚО Шыңғырлау ауданы Лубен ауылы А.Тихоненко атындағы орта жалпы білім беретін мектептің 10 сынып оқушысы Қаженова Айдананың “Шыңғырлау ауданындағы топономикалық атаулар және оларға қатысты аңыздар мен кірме сөздер” тақырыбындағы ғылыми жобасына. Орал-2013.

  207.Мүтиев З.Ж Қазақ-Еуропа әдеби байланыстарының лирикалық поэзия шеңберінде зерттелу мәселелері // «Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдер университеті халықаралық ғылыми білім беру кеңістікте: 70 жылдағы даму жолында» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 11 сәуір 2013 жыл. Алматы:

  208.Мүтиев З.Ж.Рецензия// БҚИГУ БҚГА-ның студенті Таңсықбаева Эльвираның “Қайрат Жұмағалиев поэзиясындағы азаматтық үн және әдебиетшілдігі” тақырыбындағы дипломдық жұмысы. Орал-2013.

  209.Мүтиев З.Ж Сегіз қырлы, бір сырлы ұстаз тұлғасы // Әдебиеттанушы ғалым, ф.ғ.к., профессор Серік Мақпырұлының шығармашылығына арналған «Профессор Серік Мақпырұлы шығармашылығы және қазақ әдебиетін жоғары оқу орнында оқыту мәселелері» атты Республикалық ғылыми-әдістемелік семинар материалдары. Алматы: Абай атындағы Қаз ҰПУ-дың «Ұлағат» баспасы, 2013. – 116 б. (26-28 б.б.).

  210.Мүтиев З.Ж. Проблемы изучения духовной деятельности казахской лирики // Москва: «Современные гуманитарные исследования». №5 (51), 2013. -125 (С.56-57).

  211.Мүтиев З.Ж.Әдеби байланыстар арнасындағы лирика (қазақ және түркі халықтары рухани мұрасы мысалында) «Профессор Н.Ф.Катанов және түркітану мәселелері»: Халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференция материалдары. ІІ бөлім. 30-31 мамыр 2012 ж. Орал: Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясы. -318 бет. (117-120 б.б.).

  212.Мүтиев З.Ж. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРА РАЗВИТИЯ КАЗАХСКОЙ ЛИРИКИ XIII Международная научно-практическая конференция «Гуманитарные науки в XXI веке»//Журнал «Вопросыгуманитарных наук»и крупнейшее научное издательство «Спутник +»

  213.Мүтиев З.Ж. КРИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИРИКИ (НА ОСНОВЕ РАБОТ ПРОФЕССОРА Е. ИСМАЙЛОВА) IX Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы науки» 25.04.2013 Журнал «Актуальные проблемы современной науки» и крупнейшее научное издательство «Спутник +»16.05.2013»

  ДОЦЕНТ МҮТИЕВ ЗЕЙНОЛЛА ЖАҚСЫЛЫҚҰЛЫНЫҢ ІС-ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАР

  1.Ғали Ғ. Мектеп мұғалімі диссертация қорғады // Орал өңірі. 11 маусым 2000 ж.

  2.Құсайын Т. Мектеп мұғалімі - ғылым кандидаты // Егемен Қазақстан. 6 шілде 2000ж.

  3.Жастарға терең білім, ұлағатты тәрбие берейік (БҚО әкімі Қ.Қ. Жақыповтың облыс мұғалімдерінің тамыз мәслихатында жасаған баяндамасы)// Орал өңірі. 30 тамыз 2000 ж.

  4.Ғалымның жаңа кітабы // Орал өңірі. 8 ақпан 2002 ж.

  5.Біздің мерейтой. Мүтиев Зейнолла Жақсылықұлы // М.Өтемісов атындағы БҚМУ Хабаршысы. 2010. № 2 (38). (210-211 б.б).

  6.Мамыров А. Есімін заңғарлардың иеленген // Орал өңірі. 5 сәуір 2011 ж.

  7.Зерттеушілерді зерттеген еңбек // Орал өңірі. 15 желтоқсан 2011 ж.

  8.Бақытжанова Ж. Лириканың өрнегін өре білген ғалым // Кітапта: Ұстаздар ұстаханасы (БҚО педагог кадрлар біліктілігін арттыру және қайта даярлау институтының құрылғанына 60 жыл). Орал, 2011. -228 б.(189-194 б.б.).

  9.Үздік оқытушы атанды // Орал өңірі. 5 қаңтар 2013 ж.

  10.Қажымова Л. Жылмен жеткен жаңалық // Жайық үні. 10 қаңтар 2013 ж.

  11.Горохова Н. Лучшие педагоги и магистранты ЗКГУ // Приуралье. 10 января 2013 г.

  12.Құсайын Т. Бір университеттен–төрт үздік оқытушы // Егемен Қазақстан.19 қаңтар 2013 ж.

  13.Набиоллаұлы Н. Үздіктер // Орал өңірі. 19 қаңтар 2013 ж.

  14.Мамыров А. Білімнің беделін биіктетті //Жайық үні. 24 қаңтар 2013 ж.

  15.Таубаева А. «Министрлік гранты ғылыми ізденіске бастайды» // Жайық ұстазы. 30 қаңтар 2013 ж.

  16.Сариева Ұ. Зейнолланың «алтыны» // Орал өңірі. 11шілде 2013 ж.

  17.Қабошқызы Ұ. «Қазақ филологиясы ғылымы Түркияға көшіп келгендей әсерде болдым» // Орал өңірі. 1 тамыз 2013 ж.

  18.

   
     

   

  ДОЦЕНТ МҮТИЕВ ЗЕЙНОЛЛА ЖАҚСЫЛЫҚҰЛЫНЫҢ ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН ОРЫНДАЛҒАН (ОРЫНДАЛЫП ЖАТҚАН) МАГИСТРЛІК ДИССЕРТАЦИЯЛАР

  1.Исанова А.О. -«Жұбанның әдеби мұрасы және зерттелуі» (2010-2012).

  2.Қазкенова Г.У. - «Профессор Серік Мақпырұлының ғылыми-педагогикалық және әдеби шығармашылығы (2012-2014).

 •  

   

  Аронов Куспан Гумарович

  аға оқытушы, филология ғылымдарының кандидаты


 • Мұхамбетқалиева Роза Қазиқызы

  филология ғылымдарының кандидаты, доцент 


 • Ниетова Айгүл Серікқызы

  педагогика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы


  І Аты-жөні, тегі, туған жылы мен туған жері:

  Ниетова Айгүл Серікқызы, 1971 жылы 6 қаңтар, Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Ақтан батыр ауылында дүниеге келген.

  ІІ Ғылыми атағы мен дәрежесі: жоқ

  Педагогика ғылымдарының магистрі. Магистрлік диссертациясының тақырыбы «Батыс Қазақстан этнонимдерінің лингвомәдени сипаты».

  ІІІ Жұмыс орны мен лауазымы: М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің ғалым хатшысы.

  ІV Шығармашылық мінездеме

  Ниетова Айгүл Серікқызы 1971 жылы 6 қаңтарда Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, қазіргі Ақтан батыр ауылында дүниеге келген.

  1988-1992 жж. А.С.Пушкин атындағы Орал педагогикалық институтының қазақ филологиясы факультетін, қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімі мамандығы бойынша аяқтаған.

  1992-1994 жж. Орал қаласындағы №35 мектеп-лицейінде қазақ тілі пәнінің мұғалімі.

  1994-2006 жж. А.С.Пушкин атындағы Орал педагогикалық институтының жанындағы педагогикалық лицей, кейіннен Облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-интернатында қазақ әдебиеті пәнінің мұғалімі. Шәкірттері қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен бірнеше мәрте республикалық олимпиадалардың , жоғары сынып оқушылары арысындағы республикалық шығармалар байқауының жүлдегерлері.

  2000 жылы ҚР Білім және ғылым министрлігінің Құрмет грамотасымен марапатталған.

  Батыс Қазақстан облысының «Жыл мұғалімі-2000» байқауының гран-при жүлдегері.

  Республикалық «Жыл мұғалімі-2000» байқауының «Мұғалім-зерттеуші» номинациясының лауреаты.

  2000 ж. ҚР Білім беру ісінің үздігі төсбелгісімен марапатталған.

  2006-2009 жж. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің қазақ және орыс тілдерінің практикалық курсы кафедрасының оқытушысы, қазақ тілінің практикалық курсы және құжаттану кафедрасының аға оқытушысы. Тұран-Астана университетінің 13.00.02 Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі қазақ тілі) мамандығы бойынша ізденушісі.

  Студенттері түрлі деңгейдегі облыстық және республикалық байқаулардың жүлдегерлері.

  Өз білімін жетілдірумен қатар 2007-2013 жылдары облыстық педагогог кадрлар біліктілігін арттыру және қайта даярлау институтында облыс мұғалімдеріне тұрақты дәріс оқыды.

  Сонымен қатар жоғары сынып оқушыларының пән негіздері бойынша қалалық және облыстық олимпиадасында, облыстық деңгейде өткізілген түрлі конкурстарда қазылар алқасының мүшесі.

  2006 ж. БҚО педагог кадрлар біліктілігін арттыру және қайта даярлау институтының Алғыс хаты, 2008 ж. М.Өтемісов атындағы БҚМУ ректорының алғысы, 2009 ж. Орал қалалық білім беру бөлімінің Алғыс хатымен марапатталған.

  2009-2015 жж. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің ғалым хатшысы.

  2010 жылы Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі Тіл комитетінің Ш.Шаяхметов атындағы Тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру-әдістемелік орталығы өткізген «Мемлекеттік тілді оқытудың медиа-сабақтары» ІІ республикалық фестивалінде Бейне-аудио сабақ номинациясында 2 – орын иеленді.

  Сонымен қатар 2011 ж. ҚР тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай М.Өтемісов атындағы БҚМУ Құрмет грамотасымен, 2012 ж. БҚО білім беру саласы қызметкерлері кәсіподағының Құрмет грамотасымен марапатталды.

  2011-2013 жж. БҚО Тілдерді дамыту басқармасы қаржыландырған «Балалар үйінің, бала бақша және мектеп бүлдіршіндерінің арасында мемлекеттік тілді, салт-дәстүрді дәріптеуге бағытталған шаралар өткізу» атты жобаның орындаушысы.

  2013 жылы 6М011700 Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесін иеленді.

  V Ғылыми еңбектері мен мақалаларының толық тізімі:

  1. «Тестілік тапсырмалар және оларды күрделендіру жолдары» ғылыми-әдістемелік «Ұстаз» журналы №2 2000 ж. Орал. 25-30 бб.

  2. «Лицейде қазақ әдебиетін тереңдетіп оқыту» ғылыми-әдістемелік «Қазақ тілі мен әдебиеті» журналы №10 2000 ж. Алматы. 25-26 бб.

  3. «Қазақ әдебиетінен оқушылардың өздігінен орындайтын жұмыстары» БҚМУ профессор-оқытушылар құрамының 65 - ғылыми-практикалық конференциясы материалдарының жинағы 2004 ж. Орал. 39-44 бб.

  4. «Шығарма жазудың теориясы мен практикасы» ғылыми-әдістемелік «Тәрбие құралы» журналы №3 2005 ж. Алматы. 70-74 бб.

  5. «Ғ.Қараш шығармаларын мектепте оқыту» Ғ.Қараштың 130 жылдығына арналған облыстық ғылыми-тәжірибелік конференция-сының мақалалар жинағы. 21-22 шілде 2006 ж. Орал. 67-71 бб.

  6. «Қазіргі сабақ және ондағы дидактика принциптерінің жүзеге асырылуы» БҚМУ Хабаршысы №3 2006 ж. 170-175 бб.

  7. «Шығарма жазудың теориясы мен практи-касы» арнаулы курсының бағдарламасы БҚО педагог кадрлар біліктілігін арттыру және қайта даярлау институты. «Қолданбалы курстар бағдарламаларының жинағы (тілдік пәндер саласы)». Орал 2006 ж. 15-26 бб

  8. «Әдебиет теориясы» арнаулы курсының бағдарламасы БҚО педагог кадрлар біліктілігін арттыру және қайта даярлау институты. «Қолданбалы курстар бағдарламаларының жинағы (тілдік пәндер саласы)». Орал 2006 ж. 44-51 бб.

  9. «Орыс жазушыларының шығармаларын Абай аудармалары негізінде оқыту» «Мемлекеттік тілді меңгерту – мәртебелі міндетіміз» облыстық ғылыми- тәжірибелік конференциясының мақалалар жинағы. 15-16 наурыз 2007 ж. Орал. 34-38 бб.

  10. «Жаңа оқыту технологияларының қазақ әдебиетінен жазба жұмыстарын орындаудағы тиімділігі» «Қ.Жұмалиев және ұлттық рухани әлем» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция-сының мақалалар жинағы. 20-21 ақпан 2007 ж. Орал. 443-447 бб

  11. «М.Әуезовтің «Қилы заман» повесінде жағымсыз образдар арқылы азаттық идеясының берілуі» «Батыс Қазақстандағы тарих ғылымы мен білім дамуының мәселелері: ізденістер мен міндеттер» атты тарих ғылымдарының докторы, академик Т.З.Рысбековтің 60 жылдығына арналған республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 20 қыркүйек 2007 ж. Орал. 168-169 бб

  12. «Қазақ тілі» орыс бөлімдеріне арналған оқу құралы. 2007 ж. Орал

  13. «Абай мен Тоқай шығармаларындағы сабақтастық» «Еуразиялық ойлауды қалыптастыру мәселелері (еуразиялық теңқұқылық)» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының мақалалар жинағы. 2008 ж. Орал. 211-214 бб.

  14. «Ұлы ақын Ғ.Тоқайдың шығармашылығындағы Орал әлемі атты облыстық шығармалар байқауының қорытындысы» «Еуразиялық ойлауды қалыптастыру мәселелері (еуразиялық теңқұқылық)» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының мақалалар жинағы. 15-16 маусым 2008 ж. Орал. 208-210 бб.

  15. «Іскери сөйлеу тілін оқыту әдістері» «Мемлекеттік тілді өзге ұлт өкілдеріне меңгертудің тиімді әдістері» тақырыбындағы облыстық ғылыми-тәжірибелік конференциясының жинағында 9-10 қаңтар 2008 ж. Орал. 56-62 бб

  16. «Қазақ тілі» орыс бөлімдеріне арналған электронды оқулық 2008 ж. Орал (авторлық бірлікте)

  17. «Кең байтақ Қазақстан» мәтіндер жинағы электронды оқулық 2008 ж. Орал(авторлық бірлікте)

  18. «Салыстыра оқыту – тілді меңгертудің тиімді тәсілі» «Ұлттық білім беру жүйесін жаңарту және адам ресурстарының жаңа сапасын қалыптастырудағы оның рөлі» Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдарында Орал 2009 ж. 280-282 бб.

  19. «Іскери сөйлеу тілін оқыту тәжірибесінен» Озық педагогикалық тәжірибе мектебі (материалдардың жинағы) Орал 2009 ж.104-108 бб.

  20. «Жоғары оқу орындарында қазақ тілін оқытудың тиімді әдістері» «С.Ақмурзин және Ұлы Отан соғысы жылдарынан кейінгі қазақ руханияты» атты облыстық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағы Орал 2009 ж.

  21. «Мемлекеттік тілде іс жүргізу» электронды оқулық Орал 2010 ж. Баспаға Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы «Білім» тобындағы мамандықтар бойынша оқу-әдістемелік секциясы және ҚР БҒМ Республикалық оқу-әдістемелік Кеңесі ұсынған. Хаттама №12 27.05.2010 ж. (авторлық бірлікте)

  22. «Танысу» Бейне сабақ Орал 2010 ж. 354 Mб

  23. «Іскери қазақ тілі»оқу құралыОрал 2011 ж. (авторлық бірлікте)

  24. «Қазақ тілі» орыс бөлімдеріне арналған оқу құралы 2012 ж. Орал Баспаға Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы «Білім» тобындағы мамандықтар бойынша оқу-әдістемелік секциясы және ҚР БҒМ Республикалық оқу-әдістемелік Кеңесі ұсынған. Хаттама №7 20.06.2008 ж. (авторлық бірлікте)

  25. «Мемлекеттік тілде іс жүргізу» оқу құралы Орал 2012 ж. Баспаға Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы «Білім» тобындағы мамандықтар бойынша оқу-әдістемелік секциясы және ҚР БҒМ Республикалық оқу-әдістемелік Кеңесі ұсынған. Хаттама №12 27.05.2010 ж. ISBN 978-601-266-066-1 (авторлық бірлікте)

  26. «Іскери қазақ тілі» оқу құралы Орал 2012 ж. Баспаға Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы «Білім» тобындағы мамандықтар бойынша оқу-әдістемелік секциясы және ҚР БҒМ Республикалық оқу-әдістемелік Кеңесі ұсынған. Хаттама №15 10.06.2011 ж. (авторлық бірлікте)

  27. «Батыс Қазақстан өңіріндегі ру-тайпа атауларынан қалыптасқан тұрақты тіркестер мен мәтелдер» Профессор Н.Ф.Катанов және түркітану мәселелері атты халықаралық ғылыми-теориялық конференцияның жинағы. Орал 2012

  28. Сборниквоспитательных часов. Уральск: издательский центр ЗКГУ им.М.Утемисова, 2012. 113 стр.

  29. «Байұлы этнонимінің тарихы» М.Өтемісов атындағы БҚМУ Хабаршысы №1(49) 2013 ж. Орал 228-231 бб.

  30. «Қыздарға кеңес» Әдістемелік құрал М.Өтемісов атындағы БҚМУ Орал 2013 124-бет (авторлық бірлікте)

  Еңбектерінің хронологиялық көрсеткіші

  2000

  1. «Тестілік тапсырмалар және оларды күрделендіру жолдары» ғылыми-әдістемелік «Ұстаз» журналы №2 2000 ж. Орал. 25-30 бб.

  2. «Лицейде қазақ әдебиетін тереңдетіп оқыту» ғылыми-әдістемелік «Қазақ тілі мен әдебиеті» журналы №10 2000 ж. Алматы. 25-26 бб.

  2004

  1. «Қазақ әдебиетінен оқушылардың өздігінен орындайтын жұмыстары» БҚМУ профессор-оқытушылар құрамының 65 - ғылыми-практикалық конференциясы материалдарының жинағы 2004 ж. Орал. 39-44 бб.

  2005

  1. «Шығарма жазудың теориясы мен практикасы» ғылыми-әдістемелік «Тәрбие құралы» журналы №3 2005 ж. Алматы. 70-74 бб.

  2006

  1. «Ғ.Қараш шығармаларын мектепте оқыту» Ғ.Қараштың 130 жылдығына арналған облыстық ғылыми-тәжірибелік конференция-сының мақалалар жинағы. 21-22 шілде 2006 ж. Орал. 67-71 бб.

  2. «Қазіргі сабақ және ондағы дидактика принциптерінің жүзеге асырылуы» БҚМУ Хабаршысы №3 2006 ж. 170-175 бб.

  3. «Шығарма жазудың теориясы мен практи-касы» арнаулы курсы-ның бағдарламасы БҚО педагог кадрлар біліктілігін арттыру және қайта даярлау институты. «Қолданбалы курстар бағдарламаларының жинағы (тілдік пәндер саласы)». Орал 2006 ж. 15-26 бб

  4. «Әдебиет теориясы» арнаулы курсының бағдарламасы БҚО педагог кадрлар біліктілігін арттыру және қайта даярлау институты. «Қолданбалы курстар бағдарламаларының жинағы (тілдік пәндер саласы)». Орал 2006 ж. 44-51 бб.

  2007

  1. «Орыс жазушыларының шығармаларын Абай аудармалары негізінде оқыту» «Мемлекеттік тілді меңгерту – мәртебелі міндетіміз» облыстық ғылыми- тәжірибелік конференциясының мақалалар жинағы. 15-16 наурыз 2007 ж. Орал. 34-38 бб.

  2. «Жаңа оқыту технологияларының қазақ әдебиетінен жазба жұмыстарын орындаудағы тиімділігі» «Қ.Жұмалиев және ұлттық рухани әлем» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция-сының мақалалар жинағы. 20-21 ақпан 2007 ж. Орал. 443-447 бб

  3. «М.Әуезовтің «Қилы заман» повесінде жағымсыз образдар арқылы азаттық идеясының берілуі» «Батыс Қазақстандағы тарих ғылымы мен білім дамуының мәселелері: ізденістер мен міндеттер» атты тарих ғылымдарының докторы, академик Т.З.Рысбековтің 60 жылдығына арналған республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 20 қыркүйек 2007 ж. Орал. 168-169 бб

  4. «Қазақ тілі» орыс бөлімдеріне арналған оқу құралы. 2007 ж. Орал

  2008

  1. «Абай мен Тоқай шығармаларындағы сабақтастық» «Еуразиялық ойлауды қалыптастыру мәселелері (еуразиялық теңқұқылық)» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының мақалалар жинағы. 2007 ж. Орал. 211-214 бб.

  2. «Ұлы ақын Ғ.Тоқайдың шығармашылығындағы Орал әлемі атты облыстық шығармалар байқауының қорытындысы» «Еуразиялық ойлауды қалыптастыру мәселелері (еуразиялық теңқұқылық)» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының мақалалар жинағы. 15-16 маусым 2007 ж. Орал. 208-210 бб.

  3. «Іскери сөйлеу тілін оқыту әдістері» «Мемлекеттік тілді өзге ұлт өкілдеріне меңгертудің тиімді әдістері» тақырыбындағы облыстық ғылыми-тәжірибелік конференциясының жинағында 9-10 қаңтар 2008 ж. Орал. 56-62 бб

  4. «Қазақ тілі» орыс бөлімдеріне арналған электронды оқулық 2008 ж. Орал (авторлық бірлікте)

  5. «Кең байтақ Қазақстан» мәтіндер жинағы электронды оқулық 2008 ж. Орал(авторлық бірлікте)

  2009

  1. «Салыстыра оқыту – тілді меңгертудің тиімді тәсілі» «Ұлттық білім беру жүйесін жаңарту және адам ресурстарының жаңа сапасын қалыптастырудағы оның рөлі» Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдарында Орал 2009 ж. 280-282 бб.

  2. «Іскери сөйлеу тілін оқыту тәжірибесінен» Озық педагогикалық тәжірибе мектебі (материалдардың жинағы) Орал 2009 ж.104-108 бб.

  3. «Жоғары оқу орындарында қазақ тілін оқытудың тиімді әдістері» «С.Ақмурзин және Ұлы Отан соғысы жылдарынан кейінгі қазақ руханияты» атты облыстық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағы Орал 2009 ж.

  2010

  1. «Мемлекеттік тілде іс жүргізу» электронды оқулық Орал 2010 ж. Баспаға Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы «Білім» тобындағы мамандықтар бойынша оқу-әдістемелік секциясы және ҚР БҒМ Республикалық оқу-әдістемелік Кеңесі ұсынған. Хаттама №12 27.05.2010 ж. (авторлық бірлікте)

  2. «Қазақ тілі» орыс бөлімдеріне арналған оқу құралы 2010 ж. Орал Баспаға Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы «Білім» тобындағы мамандықтар бойынша оқу-әдістемелік секциясы және ҚР БҒМ Республикалық оқу-әдістемелік Кеңесі ұсынған. Хаттама №7 20.06.2008 ж. (авторлық бірлікте)

  3. «Танысу» Бейне сабақ Орал 2010 ж. 354 Mб

  2011

  1. «Іскери қазақ тілі» оқу құралыОрал 2011 ж. (авторлық бірлікте)

  2012

  1. «Қазақ тілі» орыс бөлімдеріне арналған оқу құралы 2012 ж. Орал Баспаға Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы «Білім» тобындағы мамандықтар бойынша оқу-әдістемелік секциясы және ҚР БҒМ Республикалық оқу-әдістемелік Кеңесі ұсынған. Хаттама №7 20.06.2008 ж. (авторлық бірлікте)

  2. «Мемлекеттік тілде іс жүргізу» оқу құралы Орал 2012 ж. Баспаға Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы «Білім» тобындағы мамандықтар бойынша оқу-әдістемелік секциясы және ҚР БҒМ Республикалық оқу-әдістемелік Кеңесі ұсынған. Хаттама №12 27.05.2010 ж. ISBN 978-601-266-066-1 (авторлық бірлікте)

  3. «Іскери қазақ тілі» оқу құралыОрал 2012 ж. Баспаға Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы «Білім» тобындағы мамандықтар бойынша оқу-әдістемелік секциясы және ҚР БҒМ Республикалық оқу-әдістемелік Кеңесі ұсынған. Хаттама №15 10.06.2011 ж. (авторлық бірлікте)

  4. «Батыс Қазақстан өңіріндегі ру-тайпа атауларынан қалыптасқан тұрақты тіркестер мен мәтелдер» Профессор Н.Ф.Катанов және түркітану мәселелері атты халықаралық ғылыми-теориялық конференцияның жинағы. Орал 2012

  5. Сборниквоспитательных часов. Уральск: издательский центр ЗКГУ им.М.Утемисова, 2012. 113 стр

  2013

  1. «Байұлы этнонимінің тарихы» М.Өтемісов атындағы БҚМУ Хабаршысы №1(49) 2013 ж. Орал 228-231 бб.

  2. «Қыздарға кеңес» Әдістемелік құрал М.Өтемісов атындағы БҚМУ Орал 2013 124-бет (авторлық бірлікте)

 • Алдашева Камар Сагингалиевна

  аға оқытушы, магистр


 •  

   

   Алмагамбетова Наталья Александровна

  оқытушы


 •  

   

  Ахатова Нұрсәуле Кәкімжанқызы

  оқытушы-магистр, тілші ғалым, Мәрмәр университетінің докторанты

   

   

   


 •  Турганалиева Ганмиркун Ганмирхановна

  аға оқытушы, магистр