•  

  Раманова Айгул Абибуллаевна

  филология ғылымдарының кандидаты, доцент


  І.Аты-жөні мен туылған жері.

  Раманова Айгүл Абибуллақызы. 20.08.1976 ж. -Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Жаңа Қазалы (қазіргі Әйтеке би) кентінде дүниеге келді.

  ІІ. Ғылыми атағы, ғылыми дәрежесі.

  Филология ғылымдарының кандидаты.

  Кандидаттық диссертациясы: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Жоғары аттестациялық комитетінің 2004 жылғы 22 қыркүйектегі шешімімен (№10 хаттама) 10.02.02 – «Қазақ тілі» мамандығы бойынша филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді (ҒК № 0011672. Алматы, 2004).

  ІІІ. Жұмыс орны мен қызметі (қазіргі уақытта).

  М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, «Қазақ филологиясы» кафедрасының доценті.

  ІҮ.ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ М І Н Е З Д Е М Е

   

  Раманова Айгүл Абибуллақызы – М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің филология факультеті Қазақ филологиясы кафедрасының доценті қызметін атқарады. Білімі – жоғары, ұлты – қазақ.

  1995-1999 жылдары Орал қаласындағы А.С.Пушкин атындағы Батыс Қазақстан гуманитарлық университетінің филология факультеті қазақ тілі мен әдебиеті бөлімінде оқыды.

  1999-2000 жылдары Теректі ауданы Подстепный ауылындағы Подстепный қазақ орта мектебінде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі қызметін атқарды.

  2000-2003 жылдары Алматы қаласындағы Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университетінің аспирантурасында оқып, 2004 жылы 16 сәуірде Қазақстан Ғылым академиясы А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының арнаулы кеңесінде «Қазіргі қазақ тіліндегі сөз түбіріне кіріккен тәуелдік жалғаулары» деген тақырыпта кандидаттық диссертация қорғады.

  2004 жылдың қыркүйек айында филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесіне ие болды. Ғылыми жетекшісі – профессор Н.Н.Оралбаева. Зерттеу жұмысының негізгі бағыттары – тілдің морфология, сөзжасам салалары.

  2004 жылдың ақпан-маусым айлары аралығында Б.Момышұлы атындағы Алматы республикалық әскери мектеп-интернатында қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі, 2004-2005 жылдары М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясында аға оқытушы болып қызмет жасады.

  2005-2013 жылдары Орал қаласындағы Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясында Филология кафедрасының меңгерушісі қызметін атқарды.

  2013 жылдың қыркүйегінен бүгінге дейін М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің Қазақ филологиясы кафедрасында қызмет етіп келеді.

  Ү.Ғылыми еңбектері мен мақалаларының толық тізімі:

  ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ КАНДИДАТЫ РАМАНОВА АЙГҮЛ АБИБУЛЛАҚЫЗЫНЫҢ ЕҢБЕКТЕРІНІҢ (ОҚУ ҚҰРАЛЫ, ЭЛЕКТРОНДЫ РЕСУРС, МОНОГРАФИЯ, БАҒДАРЛАМА)

  БИБЛИОГРАФИЯСЫ

  1. Раманова А.А. Қазіргі қазақ тіліндегі сөз түбіріне кіріккен тәуелдік жалғаулары. Монография. Алматы: Арыс, 2008, 176 б.

  2. Раманова А.А. Қазіргі қазақ тіліндегі сөз түбіріне кіріккен тәуелдік жалғаулары. Монография. 2-басылым. Орал: Ағартушы, 2013. 120 б.

  ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ КАНДИДАТЫ РАМАНОВА АЙГҮЛ АБИБУЛЛАҚЫЗЫНЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ, РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯЛАРДА ЖАСАЛҒАН БАЯНДАМАЛАРЫ

  2001

  1. Тәуелдік жалғауының нольдік формасы // 10 лет независимости Казахстана: итоги и перспективы развития (материалы международной конференции). Алматы: Университет «Кайнар», 2001. 198-199-бет.

  2. Білім ордаларында ана тіліміздің морфологиясын оқытудың мазмұндық құрамын екшеу жайы // ХХІ ғасырдағы білім және ғылым: болашаққа көзқарас. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Алматы, 2001, 205-б.

  2002

  3. Тәуелдік жалғаудың көнеруі және оның түбірдің өзгеруіне әсері // ҚазҰУ Хабаршысы. Филология сериясы. «Аханов тағылымы V» атты халықаралық ғылыми теориялық конференция материалдары. Алматы: Қазақ университеті, №5 (56), 2002. 61-65-б.

  4. Тәуелдік жалғаудың түбірге көнеруі, кірігуі арқылы туынды сөздердің жасалуы // 19-20 шілде, 2002 ж. Шымкентте өткен Республикалық ғылыми конференцияның материалдары. Шымкент, 2002. 52-56-б.

  2003

  5. Ғ.Мүсірепов шығармаларындағы атауыш тұлғалардың қолданылуы // Ғ.Мүсірепов және әлемдік әдеби процесс. Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. Алматы: Ғылым, 2003. 292-296-б.

  6. Тәуелдік жалғауының түбірге кірігуі, оның түбірдің, мағынаның өзгеруіне әсері // Профессор Н.Оралбаева және тіл білімі мен әдістеме ілімі. Халықаралық ғылыми конференцияның материалдары. Алматы, 2003. 104-107-б.

  7. Тәуелдік жалғауының түбірге кірігу әрекеті // «Лингвистикалық жұма» атты ғылыми-теориялық семинардың материалдары. Алматы: Арыс, 2003, 6-7-б.

  2005

  8. «Іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу» пәні мен техникалық терминдерді аудару мәселесінің өзара байланысы туралы // «Көлік-коммуникация кешеніндегі техникалық терминдердің қазіргі жағдайы және аударма мәселелері» атты ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. Алматы, 2005, 87-89-б.

  9. Қисынды сөйлей білеміз бе? // Мемлекеттік тілдің теориялық және практикалық мәселелері: облыстық семинар, конференция және халықаралық конференция материалдары. Орал: Ағартушы баспа-лингвистикалық орталығы, 2005, 37-38-б.

  10. Қосымшалардың түбірге кірігуі – грамматикалық дамудың нәтижесі // Ахметтану және қазақ филологиясының өзекті мәселелері (А.Байтұрсынұлының 130 жылдығына арналған республикалық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары). Орал, 2005, 78-80-б.

  2006

  11. Тәуелдік жалғауларының үстеулерді қалыптастырудағы сөзжасамдық қызметі // Мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыру - әрбір азаматтың парызы. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Орал: «Ағартушы» баспа-лингвистикалық орталығы, 2006, 118-121-б.

  12. Қыстырмалар туралы ой үзіктері // «Мемлекеттік тіл: білім және саясат» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Орал: Ағартушы, 2006, 56-58 б.

  2008

  13. Септік жалғауларының көнеру, кірігу әрекеті // Профессор Н.Оралбай және тіл білімі мен әдістеме ілімі. Н.Оралбайдың 80 жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция мат. 17 мамыр, 2008. Алматы, 2008. 191-196-б.

  2009

  14. Қисынды сөйлей білудің шарттары // Қазіргі қоғамдағы және білім беру саласындағы шешендіктанудың өзекті мәселелері. Республикалық ғылыми-практикалық конференцияның ғылыми мақалалар жинағы. Орал: 2009, 117-120-б.

  15. Мақал-мәтелдер құрамындағы этномәдени ақпарат // «Жаңа ғасырдағы түркітану: рухани құндылықтарды сақтау және зерттеу мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 22-23 сәуір, 2009., 104-107 б.

  16. Қосымшалардың көнеру, кірігу әрекетінің түркітануда зерттелу жайы // БҚГА Хабаршысы. «Мәдени мұра: тарих, әдебиет, тіл, руханият» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 11 желтоқсан, 2009, 6(11)2009, 43-47-б.

  2010

  17. Жұрнақтардың түбірге кірігу әрекеті // «Ақтан Керейұлы және аймақтық әдебиеттану мәселелері» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Ақтөбе, 2010, 235-242-б.

  2011

  18. Х.Есенжановтың «Ақ Жайық» шығармасындағы фразеологизмдер табиғаты // ІІ Есенжанов оқулары. Ғылыми-тәжірибелік конференциялардың баяндамалары мен мақалалар жинағы.Орал: Ағартушы, 2011, 24-32-б.б.

  19. Ақтөбе өңірі этнотопонимдерінің этнолингвистикалық сипаты // ҚР Тәуелсіздігінің 20 ж. арналған «Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың интеллектуалдық ұлт қалыптастырудағы рөлі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 28-29 сәуір, 2011, 44-49-б.б.

  2012

  20. Some aspects of ecological education in Kazakhstan // Euro Hannover 2012. 29-30 November 2012. Das internationale symposium «Ökologische, technologische und rechtliche aspekte der lebensversorgung». 63-65.

  21. Н.Ф.Катанов мұраларындағы қазақ тілі мен әдебиетіне қатысты мәселелер // Профессор Н.Ф.Катанов және түркітану мәселелері. Халықаралық ғыл.теор.конф. материалдары. І бөлім. Орал, 2012, 128-131-б.

  22. Қазақ тіліндегі атауыш тұлға табиғаты // Актуальные проблемы тюркской и башкирской филологии. Материалы международной заочной научно-практической конференции, посвященной 75-летию ученого и писателя, доктора филологических наук, профессора Рашита Закировича Шакурова. Уфа: Изд-во БГПУ, 2012. С. 86-95.

  2013

  23. Мектеп жасына дейінгі балалардың көптілділігі // «Қазақстан – 2050» стратегиясы: мемлекеттік тіл және көптілді білім беруді дамыту мәселелері» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 26 сәуір, 2013 жыл, Орал. 70-72-бб.

  24. Қазақ және татар тілдеріндегі мақал-мәтелдердің тілдік және стильдік ерекшеліктері // Теория и практика башкирской филологической науки и филологического образования. Материалы международной научно-практической конференции. Том 1. Уфа, 2013. С. 220-225.

  25. Махамбет өлеңдеріндегі лингвомәдени бірліктер // V Махамбет оқулары. Махамбет Өтемісұлының 210 жылдығына арналған дәстүрлі республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Орал: М.Өтемісов ат. БҚМУ РБО, 2013, 46-48-бб.

  2014

  26. Балалар тіліндегі қостілділік мәселесі // Тіл білімі: «Қазақ тілі – рухани негізіміз» - 2014 атты республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. 9-кітап. – Астана: Л.Н.Гумилев ат. ЕҰУ баспасы, 2014, 158-160-бб.

  27. Қисынды сөйлей білеміз бе? // Сөз және шеберлік: Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2014, 195-197-бб.

  28. Қ.Жұбанов қосымшалардың түбірге кірігу мәселесі жайында // «Түркітанудағы ортақ рухани мұралардың зерттелуі: кешегісі, бүгіні, болашағы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 3-4 қазан, 2014, Орал: Батыс Қазақстан инженерлік-гуманитарлық академиясының баспа орталығы, 2014, 121-122-бб.

  29. Терминологиялық мәдениет жайында // Мәдениет және спорт министрлігі Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитетінің 2014 жылғы 27 қарашадағы А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтымен бірлесіп өткізген «Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ терминологиясы» республикалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. Астана, 2014, 185-188-бб.

  30. Ғалым О.Бүркіт және лингвостилистика мәселелері // Профессор Отарәлі Бүркіт және тіл білімі мәселелері. Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Орал: М.Өтемісов ат. БҚМУ редакциялық баспа орталығы, 2014, 35-37-бб.

  31. А.Байтұрсынов және қазақ морфологиясының теориялық мәселелері // Ахмет Байтұрсынұлы оқулары – 2014 «Қазақ руханиятының айнасы» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Астана: Л.Н.Гумилев ат. ЕҰУ баспасы, 2014, 99-101-бб.

  32. Түбірге қабаттаса кіріккен тәуелдік жалғаулары // Гуманистическое наследие просветителей в культуре и образовании: материалы ІХ Международной научно-практической конференции 19 декабря 2014 г. – Уфа: Издательство БГПУ, 2014. С. 243-249.

  2015

  33. Тәуелдік жалғауларының нөлдік формада келу жайы // Materials of the XI International scientific and practical conference, «Areas of scientific thought 2014/2015», Desember 30, 2014 – January 7, 2015 on Philological sciences. ENGLAND. 40-43-бб.

  34. Тәуелдік жалғауларының түбірмен бірігуі барысында байқалатын фонетикалық және лексикалық өзгерістер // «The Fifth European Conference on Languages, Literature and Linguistics». Proceeding of the Conference (February 10, 2015). «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2015. 273-283-бб.

  35. Етіс жұрнақтарының түбірге кірігу әрекеті // Materials of the XI International scientific and practical conference, «Scientific horizons», - 2015. Volume 7. September 30 – October 7, 2015 Philological sciences, Sheffield, England. 18-21-бб.

  36. Қазақ және қырғыз тілдеріндегі қосымшалардың түбірге кірігу әрекеті // «Махамбет оқулары – 7» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. Орал: М.Өтемісов ат. БҚМУ РБО, 2015, 68-69-бб.

  37. Қазақ және татар тілдеріндегі мақал-мәтелдер: ұқсастықтары мен айырмашылықтары // Актуальные проблемы диалектологии языков народов России. Материалы ХV Всероссийской научной конференции, проводимой в рамках IV Всемирного курултая башкир и посвященной юбилею доктора филологических наук, профессора Ф. Г. Хисамитдиновой (Уфа, 20 ноября 2015 г.). С. 222-224.

  2016

  38. Қазақ және орыс есімдері: ортақ белгілер мен ерекшеліктер // «Қазақстанның индустриалды-инновациялық дамуы: трендтері, мәселелері мен келешегі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 9 маусым, 2016 жыл. 242-247-бб.

  39. Қыстырма сөздер турасында // «ҮІІІ Махамбет оқулары» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы материалдары. 8 желтоқсан, 2016 жыл. Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2016, 73-75-бб.

  ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ КАНДИДАТЫ РАМАНОВА АЙГҮЛ АБИБУЛЛАҚЫЗЫНЫҢ ЕҢБЕКТЕРІНІҢ

  ХРОНОЛОГИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШІ

  2001

  40. Тәуелдік жалғауы жөнінде // Ізденіс. Гуманитарлық ғылымдар сериясы. Алматы, №6, 2001. 8-11-б.

  2002

  41. Вокатив мәнді тәуелдік жалғаулары // Қазақстан мектебі, №4, 2002. 59-61-б.

  42. Атауыш тұлға // ҚР БжҒМ мен ҰҒА-ның Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. Алматы: Ғылым, №4 (134), 2002. 115-121-б.

  2003

  43. Сөз түбіріне кіріккен көптік жалғаулары // Қазақстан мектебі, №2, 2003. 71-72-б.

  44. Тәуелдік жалғауының мағыналық құрамы // Қазақ тілі мен әдебиеті, №3, 2003. 100-103-б.

  45. Тәуелдік жалғаудың көнеруінің тілден алатын орны // КазҰУ Хабаршысы. Филология сериясы. Алматы: Қазақ университеті, №5 (67), 2003. 37-38-б.

  2006

  46. Септік жалғауларының үстеулерді қалыптастырудағы рөлі // БҚГА-ның Хабаршысы. Ғылыми журнал. №1-2 (3), 2006, 110-113-б.

  2008

  47. Ғалымның қос еңбегі // Орал өңірі, №41, 8 сәуір, 2008, 4-б.

  48. Ұстаздардың ұстазы // «Жайық ұстазы» газеті, 23 сәуір, 2008, 4-б.

  49. Мәтін лингвистикасына үлес // Ана тілі, №21 (910), мамыр, 2008, 4-б.

  50. Словообразование двух языков // Вестник Кыргызского национального университета им. Жусупа Баласагына. Серия 1. Гуманитарные науки. Вып. 3. – Филология. Языкознание. Государственный язык. – Бишкек: КНУ, 2008, С. 31-32.

  2011

  51. Түркі тілдеріндегі әйел есімдеріне тән ерекшеліктер (татар тілінің материалы бойынша) // БҚГА Хабаршысы. №3-4 (17), 2011, 84-87-б.б.

  2012

  52. Біз бағындырған белестер // «Жастар жанары» газеті, №1 (012), 6 қаңтар, 2012, 8-б.

  2013

  53. Дипломдық жұмыс дегеніміз не? // Қазақстан жоғары мектебі, №1, 2013, 280-286-бб.

  54. Тәуелдік жалғауы мағынасының түркітанудағы зерттелу жайы // Ізденіс. Гуманитарлық ғылымдар сериясы. №2 (1), 2013, 13-16-бб.

  55. Қосымшалардың түбірге кірігу әрекетінің зерттелу жайы // Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті Хабаршысы. №3 (94), 2013, І бөлім, 185-190-бб.

  2014

  56. Отар әлі Бүркіт және қайталама мәселесі // БҚМУ Хабаршысы, №3 (55), 2014, 167-171-бб.

  57. Раманова А.А. Шешендік тағылымы мол ғалым еңбегі // «Өркен» газеті, 2014 жыл, №5, маусым, 9 бет (профессор А.С.Қыдыршаевтың «Шешендіктану» оқу құралы туралы).

  2016

  58. Лексико-грамматические особенности молодежного жаргона // Ученый ХХІ века. Международный научный журнал.№3-4 (16), март, 2016. С. 40-44.

  59. Kazakh short stories at the period of independence years: New artistic and ideological searches // Man in India (ISSN 00251569 – India – Scopus), volume 96, issue 7, 2016, Pages 2053-2061.

  60. Болашағы біртұтас елміз // “Жайық үні” газеті, №26, 30 маусым, 2016 жыл.

   
     

   

  ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ КАНДИДАТЫ РАМАНОВА АЙГҮЛ АБИБУЛЛАҚЫЗЫНЫҢ ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН ОРЫНДАЛҒАН (ОРЫНДАЛЫП ЖАТҚАН) МАГИСТРЛІК ДИССЕРТАЦИЯЛАР

  1. Аманғалиева Ақкербез Ербулатовна - «Хамза Есенжановтың «Ақ Жайық» романындағы фразеологизмдер»(2007-2009);
  2. Есенаманова Жұлдыз Темировна – «Қазақ кісі есімдер жүйесіндегі шет тілдік есімдер» (2007-2009);
  3. Ажгалиев Абат Аскарович – «Х.Есенжановтың «Ақ Жайық» шығармасындағы жалқы есімдердің этномәдени сипаты» (2008-2009);
  4. Сүндетқалиева Арайлым – «Қазақ және татар мақал-мәтелдерінің этнолингвистикалық сипаты» (2008-2010);
  5. Карлгашова Галина Жетписбаевна – «Ақтөбе өңірі этнотопонимдерінің этнолингвистикалық сипаты» (2010-2012);
  6. Какимова Данекер Медетовна – «Қазақ тіліндегі әйел есімдерінің этнолингвистикалық сипаты» (2011-2013);
  7. Бекеева Шынар Болатовна – «Іскерлік қатынастағы сөйлеу мәдениетінің лингвистикалық-риторикалық негіздері» (2011-2013);
  8. Беккужиева Светлана Адилхановна – «О.Бүркітовтің ғылыми-шығармашылық мұрасы» (2013-2015);
  9. Исмағұлова Гүлнұр Шүкіратқызы – «Құрманғазы Қараманұлы шығармаларының тілдік ерекшеліктері» (2015-2017).

  ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ КАНДИДАТЫ РАМАНОВА АЙГҮЛ АБИБУЛЛАҚЫЗЫНЫҢ ОППОНЕНТТІГІМЕН ҚОРҒАЛҒАН

  МАГИСТРЛІК ДИССЕРТАЦИЯЛАР

  1. Дюсембина Гулсамал Ерболовна – «Х.Есенжановтың «Ақжайық» роман трилогиясындағы ономастикалық атаулардың этнолингвистикалық сипаты», БҚМУ, 2012 ж.;
  2. Саматова Жанар Мендигереевна – «Значение и функционирование формы творительного падежа с предлогом «за» и ее эквиваленты в казахском языке», БҚМУ, 2013 ж.;
  3. Қаржаубаева Райгүл – «Алтын Орда дәуірі жазба ескерткіштері морфологиясы», БҚИГУ, 2014 ж.
  4. Зинешов Бауыржан Жасұланұлы - «2012 жылы мемлекеттік сыйлыққа ұсынылған шығармалардың тақырыптық ерекшеліктері, идеясы, көркемдік ізденістері», БҚИГУ, 2015 ж.;
  5. Умбеталиева Жанар Азирбаевна – «Стилистические особенности романа Стивена Кинга «Мертвая зона», БҚИГУ, 2015 ж.
  6. Султанова Д.Н. – «Ағылшын-қазақ тілдеріндегі зат есім тұлғалы терминдердің өзіндік табиғаты (мұнай-газтехникалық мәтіндер негізінде)», БҚИГУ, 2015 ж.
  7. Жайғалиева Әйгерім Абзалқызы – «Ағылшын-қазақ тілдеріндегі зат есім тұлғалы терминдердің өзіндік табиғаты», БҚИТУ, 2016 ж.
  8. Мажитова Бибінұр Карлқызы – «Профессор Отарәлі Бүркітұлының ғылыми мұрасы», БҚИТУ, 2016 ж.
  9. Мунбаев Сакен Ханатович – «Қазіргі қыпшақ тілдерінің лингво-грамматикалық ортақтықтары мен ерекшеліктері», БҚИТУ, 2016 ж.
  10. Сәлімова Меруерт Мағауияқызы – «Қазақ және ағылшын тілдеріндегі эвфемизмдер», БҚИТУ, 2016 ж.
  11. Сапаргалиева Мейрамгуль Ергалиевна – «Қазақ және ағылшын тілдеріндегі лингвистикалық терминдердің құрылымдық және мағыналық ерекшеліктері», БҚИТУ, 2016 ж.
  12. Сүлейменова Гүлбақыт Маратқызы – «Заң тілінің тілдік және стильдік ерекшеліктері», БҚИТУ, 2016 ж.

 • Мүтиев Зейнолла Жақсылықұлы

  Доцент. Филология  ғылымдарының кандидаты


  І.Аты-жөні мен туылған жері.

  Мүтиев Зейнолла Жақсылықұлы. 10.05.1960 ж. -Орал облысы (қазіргі Батыс Қазақстан), Жымпиты (қазіргі Сырым) ауданы, Жымпиты кеңшары, Аралтөбе ауылдық кеңесіне қарасты № 3 Жамбыл бөлімшесінің «Қарабас-Плантация» елді мекенінде дүниеге келді.

  ІІ. Ғылыми атағы, ғылыми дәрежесі.

  Доцент. Филология ғылымдарының кандидаты.

  Кандидаттық диссертациясы:1.ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі Жоғары аттестациялық комиссия Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетіндегі Диссертациялық кеңестің 2000 жылғы 24 мамырдағы шешімімен (№5 Хаттама) 10.01.02 – «Қазақ әдебиеті» мамандығы бойынша филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді (ҒК № 0007417. Алматы-2000).

  2.Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2011 жылғы 14 маусымдағы шешімімен (№5 Хаттама) 10.01.00 – «Әдебиеттану» мамандығы бойынша доцент ғылыми атағы берілді (ДЦ № 0002475. Астана-2011).

  ІІІ. Жұмыс орны мен қызметі (қазіргі уақытта).

  М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті «Қазақ филологиясы» кафедрасының доценті.

  ІҮ.ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ М І Н Е З Д Е М Е

  Мүтиев Зинулла Жақсылықұлы (10.05.1960 ж. Орал облысы, Жымпиты ауданы, Жымпиты кеңшары, Аралтөбе ауылдық советіне қарасты Жамбыл бөлімшесінің «Қарабас» елді мекенінде дүниеге келген ) - ғалым - ұстаз, әдебиетші – педагог.

  З.Ж. Мүтиев 1985 жылы А.С. Пушкин атындағы Орал педагогика институтының филология факультетіне «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқуға түсіп, 1990 жылы бітіреді.

  1981-1993 ж.ж. БҚО Сырым ауданының Қызылағаш орта мектебінде мұғалім, кәсіподақ ұйымының төрағасы, оқу-тәрбие ісі жөніндегі орынбасар қызметтерін атқарды.

  1992 ж. «Тәрбие жұмысының үлгі моделі» тақырыбында өткен облыстық байқауда «Халық педагогикасы қағидалары бойынша тәрбиелеудің кейбір жолдары» атты авторлық бағдарламасы бас жүлдеге ие болып, іс-тәжірибесі облыс мектептері мен Ресейдің Астрахань облысы мектептеріне таратылды, аталған елде іс сапарда болып, «Алғыс хатпен» марапатталды (1993).

  1993-2003 ж.ж. Орал қаласындағы С.Сейфуллин атындағы облыстық дарынды балаларға арналған мектеп-интернат кешені мұғалімі, ғылыми Кеңес жетекшісі. Мұғалімдікпен қатар қазақ әдебиеттану мәселелерімен айналысып, ғылыми-зерттеу, оқу-әдістемелік еңбектер жазды.

  1996-2000 ж.ж. аралығында Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті қазақ әдебиеті кафедрасының ізденушісі.

  2000 жылы 24 мамырда «Фариза Оңғарсынованың лирикасы» деген тақырыпта (ғылыми жетекшісі –ф. ғ. к., проф. Серік Мақпырұлы, ресми оппоненттері – филол. ғ. д., ҚР ҰҒА академигі Серік Қирабаев, филол. ғ. к. Шөмішбай Сариев) кандидаттық диссертация қорғады.

  Мектеп мұғалімдері арасынан шыққан облыстағы алғашқы ғылым кандидаты.

  Ұлы Абайдың 150 жылдығына арналған қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің Облыстық олимпиадасының жеңімпазы (Орал, 1994).

  ҚР Мұғалімдерінің І педагогикалық оқуларының жүлдегері (Алматы, 2000).

  ҚР Тәуелсіздігінің 10 жылдығына арналған «Жүзден жүйрік» атты ІІІ Республикалық конкурстың жүлдегері (Алматы, 2001).

  «Қазақстан Республикасы Білім беру ісінің Құрметті қызметкері» белгісінің облыстағы алғашқы иегері (2001).

  ҚР Білім және ғылым министрлігінің «Құрмет Грамотасымен» үш мәрте марапатталды (1996, 2000, 2002).

  2003 жылдан М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің аға оқытушысы, доценті.

  М. Өтемісов атындағы БҚМУ ректоратының «Құрмет Грамотасының» (2006, 2012), «Алғыс хатының» (2004, 2011, 2012) иегері.

  2006-2007 ж.ж. БҚМУ Педагогикалық институты директорының ғылыми жұмыстар жөніндегі орынбасары қызметін атқарды.

  2007-2010 ж.ж. Абай атындағы Қаз ҰПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасының ізденуші-докторанты болып тіркеліп, зерттеу жұмысын жалғастырды.

  2010 ж. 28 маусымда Абай атындағы Қаз ҰПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасында «Қазақ лирикасының даму сипаты және зерттелу тарихы (ХХ-ХХІ ғ.б.)» атты докторлық диссертациясы талдаудан өтіп, Ғылыми Кеңеске қорғауға жіберілді. З.Ж.Мүтиевтің докторлық диссертация тақырыбы бойынша 50-ге жуық мақаласы, 2 оқу-әдістемелік құралы, 1 оқу құралы, 3 электронды оқу құралы, 1 монографиясы жарық көрді. (Ғылыми кеңесшісі - Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университететінің қазақ әдебиеті кафедрасының меңгерушісі, филология ғылымдарының докторы, профессор Т.С. Тебегенов).

  2012 жылғы ҚР «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» атағының иегері.

  2013 жылы (15 сәуір - 04 мамыр) Түркияның Ардахан университетінде ғылыми тағылымдамадан өтіп, дәріс оқыды. «Алғыс хатпен» марапатталды.

  2013 жылы (16-17 мамыр) Астана қаласында өткен ҚР Филологтерінің І съезінің делегаты.

  З.Ж.Мүтиев 200-ге жуық ғылыми-зерттеу, педагогикалық-әдістемелік және публицистикалық еңбектердің, оқу құралдары мен бағдарламалардың авторы. Ол университеттің, факультеттің іс-шараларына белсене араласады. БҚМУ-дің жемқорлықпен күрес комиссиясының мүшесі. Кафедраның профессор-оқытушылар құрамының ғылыми-зерттеу жұмыстарын (жобасын) ұйымдастыруды жауаптылықпен жүргізіп келеді.

  Ү.Ғылыми еңбектері мен мақалаларының толық тізімі:

  ДОЦЕНТ МҮТИЕВ ЗЕЙНОЛЛА ЖАҚСЫЛЫҚҰЛЫНЫҢ ЕҢБЕКТЕРІНІҢ (ОҚУ

  ҚҰРАЛЫ, ЭЛЕКТРОНДЫ РЕСУРС, МОНОГРАФИЯ, БАҒДАРЛАМА)

  БИБЛИОГРАФИЯСЫ

  1.Мүтиев З.Ж..Халық педагогикасы қағидалары бойынша тәрбиелеудің кейбір жолдары // Әдістемелік нұсқау. Орал: БҚО МБЖИ 1993.-42 бет.

  2.Мүтиев З.Ж..Гуманитарлық (адамгершілік) бағыттағы лицейдің 10 класында қазақ әдебиетін оқыту Бағдарламасы (үлгі жоспары). Ресми құжат. Басы // Алматы: Қазақ тілі мен әдебиеті. №11–12. 1995. -13 бет. (91-103 б.б.)

  3.Мүтиев З.Ж..Гуманитарлық (адамгершілік) бағыттағы лицейдің 10 класында қазақ әдебиетін оқыту Бағдарламасы (үлгі жоспары). Ресми құжат. Соңы // Алматы: Қазақ тілі мен әдебиеті.№3–4. 1996. -13 бет. (115-127 б.б.)

  4.Мүтиев З.Ж..Фариза Оңғарсынова лирикасы. Монография. Орал: БҚМУ РББ. 2002. -182 бет.

  5.Мүтиев З.Ж..Фариза Оңғарсынова лирикасы. Оқу құралы. Орал: БҚМУ РББ. 2006. -188 бет.

  6.Мүтиев З.Ж..Фариза Оңғарсынова лирикасы. Элективті оқу құралы.Орал: БҚМУ БАҚ және Баспа орталығы. 2009. - 213 бет.

  7.Мүтиев З.Ж..Қазақ лирикасын зерттеушілер. Оқу-әдістемелік құрал. 1-кітап.Орал: БҚМУ БАҚ және Баспа орталығы. 2011. - 282 бет.

  8.Мүтиев З.Ж..Қазақ лирикасын зерттеушілер. Оқу-әдістемелік құрал. 2-кітап.Орал: БҚМУ БАҚ және Баспа орталығы. 2011. - 272 бет.

  9.Мүтиев З.Ж..Қазақ лирикасының зерттелу тарихы. Оқу құралы - Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, 2012. - 306 бет.

  10.Мүтиев З.Ж..Қазақ лирикасының даму сипаты және зерттелу тарихы (ХХ-ХХІ ғ.басы). Монография. - Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ баспа орталығы. 2012. - 284 бет.

  11.Мүтиев З.Ж..Фариза Оңғарсынованың лирикасы. Элективті курсқа арналған электронды оқу құралы / З.Ж.Мүтиев – Орал БҚМУ. 2012. - Windows 2000/XP PIII және жоғары (1500 MHz және жоғары) ШҚЕС 128 Мb 200 Mb) Қатты тегеріште/10 мб.

  12.Мүтиев З.Ж..Қазақ лирикасын зертеушілер. 1-кітап. Электронды оқу-әдістемелік құралы / З.Ж.Мүтиев – Орал БҚМУ. 2012. – Windows 2000/XP PIII және жоғары (1500 MHz және жоғары) ШҚЕС 128 Мb 200 Mb) Қатты тегеріште /10 мб.

  13.Мүтиев З.Ж..Қазақ лирикасын зертеушілер. 2-кітап. Электронды оқу-әдістемелік құралы. – Орал БҚМУ. 2012. - Windows 2000/XP PIII және жоғары (1500 MHz және жоғары) ШҚЕС 128 Мb 200 Mb) Қатты тегеріште /10 мб.

  14.Мүтиев З.Ж..Қазақ лирикасының зерттелу тарихы. Электронды оқу құралы. – Орал БҚМУ. 2012. - Windows 2000/XP PIII және жоғары (1500 MHz және жоғары) ШҚЕС 128 Мb 200 Mb) Қатты тегеріште /10 мб.

  15.Мүтиев З.Ж..Жұмыс оқу бағдарламасы:«Қазақ әдебиетін жаңа технология бойынша оқыту» (М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дің «Қазақ филологиясы» кафедрасында әзірленген. Дайындаған: Мүтиев З.Ж.-ф.ғ.к., доцент).

  16.Мүтиев З.Ж..Жұмыс оқу бағдарламасы:«Көркем мәтінді әдеби талдау» (М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дің «Қазақ филологиясы» кафедрасында әзірленген. Дайындаған: Мүтиев З.Ж.-ф.ғ.к., доцент).

  17.Мүтиев З.Ж..Жұмыс оқу бағдарламасы:«Әдеби өлкетану» (М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дің «Қазақ филологиясы» кафедрасында әзірленген. Дайындаған: Мүтиев З.Ж.-ф.ғ.к., доцент).

  18.Мүтиев З.Ж..Жұмыс оқу бағдарламасы:«Интеллектуальдық әдебиет эстетикасы мен концепциясы» (М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дің «Қазақ филологиясы» кафедрасында әзірленген. Дайындаған: Мүтиев З.Ж.-ф.ғ.к., доцент).

  ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ КАНДИДАТЫ, ДОЦЕНТ МҮТИЕВ ЗЕЙНОЛЛА ЖАҚСЫЛЫҚҰЛЫНЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ, РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯЛАРДА ЖАСАЛҒАН БАЯНДАМАЛАРЫ

  2001

  1.Фариза Оңғарсынова поэзиясындағы монолог қуаты // Тезисы докладов Международн. научно – практич. конференции посвящ. 10 летию независимости РК. -Уральск-2001. 64-65 б.б.

  2003

  2.Жанғали Набидуллин поэзиясының реалистік реңі // Батыс Қазақстан аграрлық –техникалық университетінің 40 жылдығына арналған халықаралық ғылыми –практикалық конференция материалдары. -Орал-2003.189-190 б.б.

  3.Махамбет шығармаларын жалпы білім беретін орта мектепте оқыту жолдары // «Махамбет және ұлттық мұра»: М. Өтемісұлының 200 жылдығына арналған республикалық ғылыми– теориялық конференция материалдары. -Орал: БҚМУ -2003. 68-74 б.б.

  2004

  4.Ғайса-Ғали Сейтақ поэзиясының ерекшелігі // «Ресейдің Қазқстандағы жылына» арналған халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары. -Орал- 2004. Жәңгір хан ат. БҚАТУ. 483-484 б.б.

  5.Ф.Оңғарсынова поэзиясындағы әйел тақырыбы // «Ресейдің Қазақстандағы жылына» арналған халықаралық ғылыми–практикалық конференция материалдары. – Орал -2004. «Еуразия» БҚ тілдер және басқару институты. 165-170 б.б.

  2005

  6.Сәкеннің Орал сапары // Халықаралық ғылыми–практикалық конференция материалдары. -Орал – 2005. Жәңгір хан ат. БҚАТУ. 310-312 б.б.

  2006

  7.Қазіргі поэзиядағы метафоралық троптар коллекциясы (Ф. Оңғарсынова поэзиясы шеңберінде) // «Мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыру - әрбір азаматтың парызы».Халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары. Орал–2006. 122-123б.б.

  8.М.Өтемісұлы шығармаларын жалпы білім беретін мектепте оқыту жолдары //«Қазақ әдебиетін жоғары және жалпы білім беретін мектептерде оқыту әдістемесінің өзекті мәселелері». Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.Алматы – 2006. 86-90 б.б.

  9.Ф.Оңғарсынова поэзиясының тілдік-стильдік ажыратымы// «Мемлекеттік тіл, білім және саясат» Республикалық ғылыми-теориялық коференция материалдары. Орал – 2006. 120 -122 б.б.

  10.Оқытудың жаңа технологиясы: дәстүрден тыс сабақ формаларын жетілдіру жолдары. «Мемлекеттік тіл: білім және саясат» // Республикалық ғылыми-теориялық коференцияматериалдары. -Орал-2006. 133-136 б.б.

  11.«Махамбеттану: дәстүр мен жаңашылдық» // Республикалық ғылыми–тәжірибелік конференция материалдары. –Орал:БҚМУ – 2006. 42-47 б.б.

  2007

  12.Қазақ лирикасының зерттелуінен бірер сөз //«Академик Қажым Жұмалиев және ұлттық рухани әлем» атты республикалық ғылыми- практикалық конференцияныңматериалдар жинағы. -Орал: БҚМУ -2007. 168-172 б.б.

  13.Қажым Жұмалиев және қазақ лирикасын зерттеу мәселелері // «Академик Қажым Жұмалиев және ұлттық рухани әлем» атты республикалық ғылыми- практикалық конференцияныңматериалдар жинағы. -Орал: БҚМУ -2007. 168-172 б.б.

  14.Ұлтлирикасыныңзерттелубағдары // «Батыс Қазақстандағы тарих ғылымы мен білім дамуының мәселелері: ізденістер мен міндеттер» атты тарих ғылымдарының докторы, академик Т.З. Рысбековтың 60 жасқа толуына арналған республикалықғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. -Орал:БҚМУ -2007. 166-168 б.б.

  15.Қазақ лирикасының зерттелу жайы // // «Батыс Қазақстандағы тарих ғылымы мен білім дамуының мәселелері: ізденістер мен міндеттер» атты тарих ғылымдарының докторы, академик Т.З. Рысбековтың 60 жасқа толуына арналған республикалықғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. -Орал:БҚМУ -2007. 165-166 б.б.

  2009

  16.Лирика жанрындағы әдеби байланыстардың зерттелуі (қазақ-орыс әдеби байланысы мысалында) // «Мәдени мұра: тарих, әдебиет, тіл, руханият» атты республикалық ғылыми-тәжірбиелік конференция материалдары.-Орал: Батыс Қазақстан

  гуманитарлық академиясының Хабаршысы. 2009. №5 (10). 169-172 б.б.

  2010

  17.Жанрды жанр қуалап (қазақ лирикасы сын өрісінде) // «Жаңа әлемдегі жастар және ғылым» атты 2-ші Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Талдықорған: І . Жансүгіров атындағы ЖМУ, - 2010. 85-86 б.б.

  18.Профессор Темірғали Нұртазин және қазақ өлең сыны // «Ақтан Керейұлы және аймақтық әдебиеттану мәселелері» атты республикалық ғылыми-тәжірбиелік конференция материалдары // -Ақтөбе: Ақтөбе мемл. пединституты. -2010. 104-109 б.б.

  19.Профессор М. Базарбаев және дәстүр мен жаңашылдық мәселелерінің зерттелуі // «Аса көрнекті жазушы, ғалым, мемлекет және қоғам қайраткері Сәбит Мұқанов шығармашылығы және қазақ әдебиетін оқыту мен зерттеу мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибиелік конференция материалдары жинағы. -Алматы: Абай атындағы Қаз ҰПУ: «КИЕ» лингвоелтану инновациялық орталығы, 2010. 238- 245 б.б.

  20.Ахмет Байтұрсынов және қазақ толғауы (лирикасы) тұжырымдамасы //«Мәдениеттер тоғысындағы тіл, әдебиет және аударма мәселелері» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. -Алматы: С.Демирел атындағы университет. 2010. 235-238 б.б.

  21.Мүтиев З.Ж.Қазақ лирикасы сын назарында // «Сәкен тағылымы – 6» атты дәстүрлі халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. -Астана: Сәкен Сейфуллин атындағы Қаз АТУ. 2010. 146-147 б.б.

  22.Мүтиев З.Ж.Қазақ лирикасының Жүсіпбек Аймауытовтың зерттеуіндегі даму сипаты //ІІІ Махамбет оқулары: Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ баспа орталығы, 2010. 250-262 б.б.

  23.Мүтиев З.Ж.Қазақ лирикасы тарихнамасының кейбір мәселелері // «Жұбан оқулары» атты республикалық-практикалық конференция материалдары. Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ баспа орталығы, 2010. 76-85 б.б.

  2011

  24.Мүтиев З.Ж. Ханғали Сүйіншәлиев танымындағы қазақ лирикасының тарихи мәселелері // «Қазіргі ономастикалық ахуал: тілдік, тарихи-әлеуметтік және географиялық факторлар»:Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, 2011. - 283 б. (88-94б.б.)

  25.Мүтиев З.Ж. Сыншы Сағат Әшімбаевтың лирикалық поэзияға көзқарасы // «Қазіргі ономастикалық ахуал: тілдік, тарихи-әлеуметтік және географиялық факторлар»:Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, 2011. - 283 б. (103-109 б.б.)

  26.Мүтиев З.Ж. Сыншы Бақыт Сарбалаев еңбектеріндегі қазақ лирикасыныңсыналу аймағы // «Қазақстан Республикасындағы тіл саясатының ұлттық бірлікті нығайтудағы ролі»:Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияныңматериалдары. Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, 2011. - 183 б. (111-114 б.б.)

  27.Мүтиев З.Ж. Қазақ өлеңі және Зейнолла Серікқалиұлының сыни көзқарасы // «Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарындағы академиялық ұтқырлық: тәжірибе және даму мүмкіндіктері»: Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, 2011. - 383 б. (191-194 б.б.).

  28.Мүтиев З.Ж. Қазақ лирикасы сыншы Әбіраш Жәмішев танымында // «Қазақ мемлекеттілігі: жарқын бетбұрыс, жойқын ұмтылыс (1991-2011ж.ж.)»: Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 2 желтоқсан 2011 ж. Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, 2011. - 340 б. (186-189 б.б).

  2012

  29.Мүтиев З.Ж. Казахская лирика и литературная критика //«Гуманитарные науки в ХХІ веке»: Материалы ҮІІІ международной научно-практической конференции (05.06.2012). Москва: Издательство «Спутник +», 2012. -225 с. (С. 27-32).

  30.Мүтиев З.Ж. Академик Рахманқұл Бердібаев және түркі халықтары лирикасының поэтикалық үндестігі мәселелері //«Профессор Н.Ф.Катанов және түркітану мәселелері»: Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 30-31 мамыр 2012 ж. Орал: Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясының Хабаршысы. № 2 (19) 2012. - 117 б. (90-95 б.б.).

  31.Мүтиев З.Ж. Қазақ лирикасы және әдеби сын //«ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басындағы Жайық алқабы ақындарының әдеби мұрасы»: Аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 27 қаңтар 2012 ж. Ақтөбе: 2012. -524 б. (137-143 б.б.)

  32.Мүтиев З.Ж. Қазақ лирикасы сын назарында //«ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басындағы Жайық алқабы ақындарының әдеби мұрасы»: Аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 27 қаңтар 2012 ж. Ақтөбе: 2012. -524 б. (190-196 б.б.)

  33.Мүтиев З.Ж. Академик Серік Қирабаев және қазақ лирикасының зерттелу мәселелері // Аса көрнекті әдебиеттанушы, ғалым-педагог, сыншы, ҚР ҰҒА-ның академигі, ф.ғ.д., проф. С.С.Қирабаевтың 85 жасқа толу мерейтойына арналған «Филологиялық білім: проблемалары мен болашағы» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 17 сәуір 2012 ж. Алматы: Абай атындағы Қаз ҰПУ-дің «Ұлағат» баспасы, 2012. -236 б. (120-126 б.б.).

  34.Мүтиев З.Ж. Қазақ-Еуропа әдеби байланыстарының лирикалық поэзия шеңберінде зерттелу мәселелері // «ІҮ Махамбет оқулары»: Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Орал:БҚМУ Баспа орталығы. 2012 ж. -233 бет. (50-51 б.б.).

  2013

  35.Мүтиев З.Ж.Сегіз қырлы, бір сырлы ұстаз тұлғасы // Әдебиеттанушы ғалым, ф.ғ.к., профессор Серік Мақпырұлының шығармашылығына арналған «Профессор Серік Мақпырұлы шығармашылығы және қазақ әдебиетін жоғары оқу орнында оқыту мәселелері» атты Республикалық ғылыми-әдістемелік семинар материалдары. Алматы: Абай атындағы Қаз ҰПУ-дың «Ұлағат» баспасы, 2013. – 116 б. (26-28 б.б.).

  36.Мүтиев З.Ж. Профессор Қ.Ж.Мырзағалиев және қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі ғылымы//Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары: Аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 27 наурыз 2013 ж. – Орал: «Шапағат» баспа орталығы, 2013. – 290 б. (26-29б.б.).

  37.Мүтиев З.Ж. Профессор Серік Мақпырұлы: ұстаздық тұлғасы, ғылыми-әдістемелік және әдеби мұрасы // Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары: Аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары: – Орал: «Шапағат» баспа орталығы, 2013. – 290 б. (46-48 б.б).

  38.Мүтиев З.Ж. Ахмет Байтұрсыновтың қазақ лирикасы (толғауы) туралы тұжырымы //«Ахмет Байтұрсынұлы және заманауи білім беру мәселелері»: ХХ ғасырдың ұлы гуманисі, ұлттық Алаш қозғалысының аса көрнекті қайраткері, реформатор ғалым Ахмет Байтұрсынұлының туғанына 140 жыл толуына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 11-12 сәуір 2013 ж. Орал: БҚИГУ Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясы. 2013. - 125 б. (54-58 б.б.).

  39.Мүтиев З.Ж.Лирикадағы Фариза әлемі. // «Байтанаев оқулары-1: Халықаралық білім беру кеңістігіне қазіргі кезеңдегі педагог мамандарды даярлау үрдісін интеграциялау мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Шымкент, 2013 ж. -552 бет. І том. (194-198 б.б.).

  40.Мүтиев З.Ж.Қазақ тілінің көркем образ тудырудағы қызметі (Фариза және Ақұштап лирикасы мысалында) // «Қазақстан-2050» Стратегиясы: Мемлекеттік тіл және көптілді білім беруді дамыту мәселелері» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 26 сәуір 2013 жыл. Орал: БҚМУ Баспа орталығы. 2013 ж. -321 бет. (136-141 б.б.).

  41.Мүтиев З.Ж.Қазақ-еуропа әдеби байланыстарының лирикалық поэзия шеңберінде зерттелу мәселелері. Көкшетау, 2013. -241 б.

  42.Мүтиев З.Ж Қазақ-Еуропа әдеби байланыстарының лирикалық поэзия шеңберінде зерттелу мәселелері // «Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдер университеті халықаралық ғылыми білім беру кеңістікте: 70 жылдағы даму жолында» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 11 сәуір 2013 жыл. Алматы:

  ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ КАНДИДАТЫ, ДОЦЕНТ МҮТИЕВ ЗЕЙНОЛЛА ЖАҚСЫЛЫҚҰЛЫНЫҢ ЕҢБЕКТЕРІНІҢ ХРОНОЛОГИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШІ

  1985

  1.Мүтиев З.Ж..Ер есімі - ел есінде (әскери-патриоттық және интернационалдық тәрбие) // Қызыл ту. 7 маусым 1985 ж.

  1987

  2.Мүтиев З.Ж..Интернационалдық достық - мектеп өмірінде // Қызыл ту. 28 сәуір 1987 ж.

  1988

  3.Мүтиев З.Ж.Мектеп реформасы- іс жүзінде (Спорт және патриоттық тәрбие) // Қызыл ту. 25 мамыр 1988 ж.

  1990

  4.Мүтиев З.Ж.Наурыз шеруі жалғасып келеді (Халықтық салт-дәстүрлер туралы) // Қызыл ту. 30 наурыз 1990 ж.

  1991

  5.Мүтиев З.Ж.Оқу мен тәрбиені ұштастырып // Қызыл ту.27 тамыз 1991 ж.

  1992

  6.Мүтиев З.Ж Арналып өткен апталық // Қызыл ту.11 қыркүйек 1992 ж.

  7.Мүтиев З.Ж.Ұстаз тағылымы (мұғалім тәжірибесі) // Ұлағат.5 қазан 1992 ж.

  8.Мүтиев З.Ж.Ұстаз жолы (мұғалім тәжірибесі) // Қызыл ту.3 қазан 1992 ж.

  9.Мүтиев З.Ж.Сөз бастаған шешен (Сырым Датұлының туғанына 250 жыл) // Қайнар.21 қазан 1992 ж.

  1993

  10.Мүтиев З.Ж.Ресей жеріндегі қандастармен жүздескенде (Әжітархан елінде болған сапардан әдістемелік жолжазба).1-мақала // Қайнар.18 маусым 1993 ж.

  11.Мүтиев З.Ж. Ресей жеріндегі қандастармен жүздескенде (Әжітархан елінде болған сапардан әдістемелік жолжазба). 2-мақала // Қайнар.9 шілде 1993 ж.

  12.Мүтиев З.Ж. Ресей жеріндегі қандастармен жүздескенде (Әжітархан елінде болған сапардан әдістемелік жолжазба). 3-мақала // Қайнар.12 шілде 1993 ж.

  13.Мүтиев З.ЖАстрахан жерінде (әдістемелік жолжазба) // Орал өңірі.5 тамыз1993ж.

  14.Мүтиев З.ЖХалық педагогикасы қағидалары бойынша тәрбиелеудің кейбір жолдары // Әдістемелік нұсқау. Орал: БҚО МБЖИ 1993. -42 бет.

  1994

  15.Мүтиев З.Ж Социалшыл екен деп...(С.Сейфуллиннің туғанына 100 жыл толуына орай) // Қазақ әдебиеті. №1. 1994 ж.

  16.Мүтиев З.Ж. Қандай жан “Қызыл атқа мін тағады? (С.Сейфуллиннің «Қызыл ат» поэмасындағы қоғамдық-саяси көзқарас)// Орал өңірі. 1 қараша. 1994 ж.

  17.Мүтиев З.Ж. Тағылымы мол еңбек (ғалым еңбегіне пікір)// Жайық үні. 4 қараша. 1994 ж.

  1995

  18.Мүтиев З.Ж. Гуманитарлық (адамгершілік) бағыттағы лицейдің 10 класында қазақ әдебиетін оқыту бағдарламасы (үлгі жоспары). Ресми құжат. Басы // Қазақ тілі мен әдебиеті. Алматы: №11–12. 1995. 91-103 б.б.

  19.Мүтиев З.Ж. Абайды танып болдық па? // Орал өңірі. 12 қараша. 1995 ж.

  1996

  20.Мүтиев З.Ж. Гуманитарлық (адамгершілік) бағыттағы лицейдің 10 класында қазақ әдебиетін оқыту бағдарламасы (үлгі жоспары). Ресми құжат. Соңы // Қазақ тілі мен әдебиеті. Алматы: №3–4. 1996. 115-127 б.б.

  21.Мүтиев З.Ж.“11 – ші мектебі Оралымның”(оқу орнының іс-тәжірибесі туралы)// Егемен Қазақстан.11 маусым 1996 ж.

  22.Мүтиев З.Ж. Дарынды оқушыларды ауылдан іздейді // Егемен Қазақстан. 3 шілде 1996 ж.

  1997

  23.Мүтиев З.Ж. Жырларымды оқы да, ойларымды ал» (Ф.Оңғарсынова лирикасының кейбір сырлары) 1 – мақала // Ізденіс – Поиск». Гуманитарлық серия. Алматы: №2. 1997. 62-69 б.б.

  24.Мүтиев З.Ж.«Жырларымды оқы да, ойларымды ал» (Ф.Оңғарсынова лирикасының кейбір сырлары) 2 – мақала // «Ізденіс – Поиск». Гуманитарлық серия. Алматы №6. 1997. 59-65 б.б.

  1998

  25.Мүтиев З.Ж. Ф. Оңғарсынова лирикасындағы әйелдер психологиясы // Қыздар пединститутының ғылыми жинағы. 3-ші шығарылымы. Алматы:1998. 249-255 б.б.

  26.Мүтиев З.Ж. Оқулық жайы ойлантады (ой-пікір, ұсыныс)// Орал өңірі. 29 желтоқсан 1998 ж.

  1999

  27.Мүтиев З.Ж. Ф. Оңғарсынова лирикасындағы метафоралық тіркестер // Қазақ тілі мен әдебиеті. Алматы: №5. 1999. 26-28 б.б.

  28.Мүтиев З.Ж. «Қыз-ғұмыр шынарым-ай» немесе Фариза лирикасындағы қыз қадыры // Орал: БҚО МБЖИ. Ұстаз. №3-4, 1999. 48-52 б.б.

  29.Мүтиев З.Ж. Ф. Оңғарсынова лирикасындағы көркемдік - шеберлік өрнектер //Ғылыми мақалалар жинағы. Алматы: Ал МУ, 1999. 69-77 б.б.

  30.Мүтиев З.Ж. Сәкен есімі – мәңгілік (С. Сейфуллиннің туғанына 105 жыл толуына орай) // Жайық үні. 15 қазан 1999 ж.

  31.Мүтиев З.Ж. Ақын Фариза (Халық жазушысы Ф. Оңғарсынова 60 жаста) // Орал өңірі. 25 желтоқсан 1999 ж.

  32.Мүтиев З.Ж. Ұстаз мерейі (мұғалім іс-тәжірибесінен) // Орал: БҚО МБЖИ. Ұстаз. № 1.1999. 62-64 б.б.

  33.Мүтиев З.Ж. Атанған мұқым жұрттың Мариямы (ұстаз өмірі мен шығармашылығы) // Орал өңірі. 19 қазан 1999 ж.

  2000

  34.Мүтиев З.Ж. Ф. Оңғарсынова лирикасындағы Махамбет дәстүрі // Ұлт тағылымы. Алматы: № 1. 2000. 122-125 б.б.

  35.Мүтиев З.Ж. Фариза Оңғарсынова лирикасы // Филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған дисертация. Алматы-2000. - 186 бет.

  36.Мүтиев З.Ж. Фариза Оңғарсынова лирикасы // Филология ғылымдарының кандидаты дисертациясының авторефераты. Алматы-2000. -27 бет.

  37.Мүтиев З.Ж.Шәкәрімтанудың жаңа белесі (ғалым еңбегіне пікір) //Орал өңірі. 6 желтоқсан 2000 ж.

  2001

  38.Мүтиев З.Ж. Жаңа буын оқулығынан сырт қалмаса екен// Орал өңірі. 3 қараша 2001ж.

  39.Мүтиев З.Ж. Оқулық жасау оңай шаруа емес // Орал өңірі. 17 қараша 2001 ж.

  40.Мүтиев З.Ж. Жаңа оқулыққа Ғұмар Қараш неге кірмеген?// Егемен Қазақстан. 11 желтоқсан 2001 ж.

  41.Мүтиев З.Ж. Ф. Оңғарсынова поэзиясындағы монолог қуаты // Тезисы докладов Международн. научно-практич. конференции посвящ. 10 летию независимости РК. 2001.64-65 б.б.

  42.Мүтиев З.Ж. Рецензия // Әбдіғазиұлы Балтабай. Шәкәрім шығармашылығының дәстүрлік және көркемдік негіздері: ф.ғ.д. ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд.диссерт. автореф. -Алматы-2001.

  2002

  43.Мүтиев З.Ж. Фариза Оңғарсынова лирикасы. Монография// Орал: БҚМУ РББ.2002. -188 бет.

  44.Мүтиев З.Ж.Бата сөзден кандидаттық қорғады (ғалым еңбегіне пікір) // Орал өңірі. 23 ақпан 2002 ж.

  2003

  45.Мүтиев З.Ж.Дәстүржәне жаңашылдық // Ізденіс-Поиск. Гуманитарлық серия.№1. 2003.

  46.Мүтиев З.Ж.Тақырып және идея // Ұлт тағылымы. № 2. 2003.

  47.Мүтиев З.Ж. Жанғали Набиуллин поэзиясының реалистік реңі // Батыс Қазақстан аграрлық -техникалық университетінің 40 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. -Орал-2003.189-190 б.б.

  48.Мүтиев З.Ж. Махамбет шығармаларын жалпы білім беретін орта мектепте оқыту жолдары // «Махамбет және ұлттық мұра»: М. Өтемісұлының 200 жылдығына арналған республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. Орал: БҚМУ-2003. 68-74 б.б.

  49.Мүтиев З.Ж. Абай дәстүрінің Фариза поэзиясындағы өрнегі // Гуманитарлық академия хабаршысы. Орал. №1-2 (2). 2003. 188-189 б.б.

  2004

  50.Мүтиев З.Ж.Жақсы жырлар - өміріңе серік (Ф. Оңғарысынова лирикасы) // Жайық арулары. 22 сәуір 2004 ж.

  51.Мүтиев З.Ж.Ғайса-Ғали Сейтақ поэзиясының ерекшелігі// «Ресейдің Қазқстандағы жылына» арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Орал- 2004. Жәңгір хан ат. БҚАТУ. 483-484 б.б.

  52.Мүтиев З.Ж. Ф.Оңғарсынова поэзиясындағы әйел тақырыбы // «Ресейдің Қазақстандағы жылына» арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Орал-2004. «Еуразия» БҚ тілдер және басқару институты. 165-170 б.б.

  53.Мүтиев З.Ж. Әдістеменің еңбек торысы (әдіскер-ғалым Қ.Мырзағалиев шығармашылығы) // Орал өңірі. 28 ақпан 2004 ж.

  54.Мүтиев З.Ж. Сегіз қырлы, бір сырлы (ғалым-ұстаз С. Мақпырұлы шығармашылығы) // Орал өңірі. 18 мамыр 2004 ж.

  55.Мүтиев З.Ж. Алғы сөз. Өлеңге ғашық жүректі көрдім // Кітапта: Талап Таймасұлы. “Өмір-бұлақ”. Орал, ”Полиграфсервис”. 5-8 б.б. 2004 ж.

  2005

  56.Мүтиев З.Ж. Сәкеннің Орал сапары // Халықаралық ғылыми–практикалық конференцияматериалдары. Орал - 2005. Жәңгір хан ат. БҚАТУ. 310-312 б.б.

  57.Мүтиев З.Ж.Рецензия //Асқарова ГауҺар Сарыбайқызы. Рабғузидің “Қисас-ул анбийа” ескерткішіндегі “Жүсіп Сыддық” қиссасы (түп-төркіні мен поэтикасы): ф.ғ.к. ғылымидәрежесін алу үшін дайынд. диссерт. автореф. -Алматы-2005.

  58.Мүтиев З.Ж. Рецензия // Сариева Бақтыгүл Магауовна. Методическое пособия по английскому языку. “Англиский язык в диалогах и текстах”. Уральск: ЗКИТУ-2005.

  2006

  59.Мүтиев З.Ж. Қазіргі поэзиядағы метафоралық троптар коллекциясы (Ф.Оңғарсынова поэзиясы шеңберінде) // «Мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыру – әрбір азаматтың парызы». Халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары. Орал – 2006. 122-123 б.б.

  60.Мүтиев З.Ж. М. Өтемісұлы шығармаларын жалпы білім беретін мектепте оқыту жолдары //«Қазақ әдебиетін жоғары және жалпы білім беретін мектептерде оқыту әдістемесінің өзекті мәселелері». Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияматериалдары. Алматы – 2006. 86-90 б.б.

  61.Мүтиев З.Ж.Ф.Оңғарсынова поэзиясының тілдік-стильдік ажыратымы //«Мемлекеттік тіл, білім және саясат» Республикалық ғылыми-теориялық коференция материалдары. Орал – 2006. 120 -122 б.б.

  62.Мүтиев З.Ж. Оқытудың жаңа технологиясы: дәстүрден тыс сабақ формаларын жетілдіру жолдары. «Мемлекеттік тіл: білім және саясат» // Республикалық ғылыми-теориялық коференция материалдары. -Орал-2006. 133-136 б.б.

  63.Мүтиев З.Ж. Махамбет дәстүрінің қазіргі қазақ поэзиясындағы көрінісі. // «Махамбеттану: дәстүр мен жаңашылдық». Республикалық ғылыми–тәжірибелікконференция материалдары. Орал: БҚМУ – 2006. 42-47 б.б.

  64.Мүтиев З.Ж. Сәкеннің Орал сапары // «С. Сейфулллин – азамат ақын, жазушы, қоғам қайраткері».Облыстық ғылыми – теориялық конференция материалдары. Орал-2006. 23-26 бет.

  65.Мүтиев З.Ж. Сәкентану және қазақ әдебиетін оқытудың өзекті мәселелері // «С.Сейфулллин – азамат ақын, жазушы, қоғам қайраткері».Облыстық ғылыми –теориялық конференция материалдары. Орал-2006. 23-26 б.б.

  66.Мүтиев З.Ж. Қадыр Мырза Әли поэзиясында өмір категориясының жырлануы // Қазақ тілі мен әдебиеті. №8, 2006. 47-51 б.б.

  67.Мүтиев З.Ж. Жалпы білім беретін орта мектептерде казақ әдебиетін оқытудың кейбір өзекті мәселелері // «Ғалым – ұстаз С.Ғ. Шарабасов және қазақ филологиясы мәселелері». Облыстықғылыми-практикалық конференция материалдары. Орал-2006. 72-76 б.б.

  68.Мүтиев З.Ж.Рецензия // Жәкім Әсел. Қазақ балалар поэзиясы және Мұзафар Әлімбаевтың көркемдік тағылымы: ф.ғ.к. ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд.диссерт. автореф. -Алматы-2006.

  69.Мүтиев З.Ж.Рецензия // Тәжіғалиева Алтыншаш Сағиқызы. Қазақ поэзиясындағы Махамбет бейнесінің көркемдік шешімі: ф.ғ.к. ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд.диссерт. автореф. -Алматы-2006.

  2007

  70.Мүтиев З.Ж. Қазақ лирикасының зерттелуінен бірер сөз // «Академик ҚажымЖұмалиев және ұлттық рухани әлем» атты республикалық ғылыми- практикалық конференцияның материалдар жинағы. Орал-2007. 168-172 б.б.

  71.Мүтиев З.Ж. Қажым Жұмалиев және қазақ лирикасын зерттеу мәселелері // «Академик Қажым Жұмалиев және ұлттық рухани әлем» атты республикалық ғылыми- практикалықконференцияның материалдар жинағы. Орал-2007.143-147 б.б.

  72.Мүтиев З.Ж. Көңілдің жыры- өмірдің жыры. Алғы сөз // Кітапта: Энгельс Шынғали. Көңілдің көкжиегі. Өлеңдер. Орал: Полиграфсервис. 2007. 6-9 б.б.

  73.Мүтиев З.Ж. Ұлтлирикасыныңзерттелубағдары // «Батыс Қазақстандағы тарих ғылымы мен білім дамуының мәселелері: ізденістер мен міндеттер» атты тарих ғылымдарының докторы, академик Т.З. Рысбековтың 60 жасқатолуынаарналғанреспубликалықғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Орал-2007. 166-168 б.б.

  74.Мүтиев З.Ж. Қазақ лирикасының зерттелу жайы // «Батыс Қазақстандағы тарих ғылымы мен білім дамуының мәселелері: ізденістер мен міндеттер» атты тарих ғылымдарының докторы, академик Т.З. Рысбековтың 60 жасқа толуына арналғанреспубликалықғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. -Орал:БҚМУ -2007. 165-166 б.б.

  75.Мүтиев З.Ж. Қазақ лирикасының зерттелу жайынан бірер сөз // Білім-Образование. № 5. 2007. 62-63 б.б.

  76.Мүтиев З.Ж.Рецензия // Ә. Сқағиеава. Қазақстандағы неміс прозасы: классикалық әдеби дәстүр және көркемдік әдіс жалғастығы: ф.ғ.к. ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд.диссерт. автореф. -Алматы-2007.

  77.Мүтиев З.Ж.Рецензия // Сариева Бақтыгүл Магауовна. Терминологический словарь для экономических специальности. І часть. Уральск: ЗКИТУ-2007.

  78.Мүтиев З.Ж.Рецензия // Сариева Бақтыгүл Магауовна. Терминологический словарь для технических специальности. І І часть. Уральск: ЗКИТУ-2007.

  2008

  79.Мүтиев З.Ж. Ғалымның шыққан шыңы көп //Орал өңірі. 12 қаңтар 2008 ж.

  80.Мүтиев З.Ж. Отбасы анасын ардақтаудың үлгісі // Жайық үні. № 17. 24 сәуір 2008ж.

  81.Мүтиев З.Ж. Ғажайып әлем сырлары (Ақын Ғ. Сейтақ өмірі мен шығармашылығы туралы) // Жайық үні» газеті. № 52, 25 желтоқсан 2008 ж.

  2009

  82.Мүтиев З.Ж. Жалпы білім беретін орта мектепте Қадыр Мырза Әли шығармашылығын оқытудың кейбір жолдары // «С. Ақмурзин және Ұлы Отан соғысы жылдарынан кейінгі қазақ руханияты». Облыстық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Орал-2009. 23-26 б.б.

  83.Мүтиев З.Ж. Лирика туралы Ә. Қоныратбаевтың пікірі // Алматы: Таң-Шолпан. 2009. № 6. 104-111 б.б.

  84.Мүтиев З.Ж. Әбділда Тәжібаев - қазақ лирикасының тарихшысы. Екінші мақала // Алматы: Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде. 2009. № 11. 3-17 б.б.

  85.Мүтиев З.Ж. Әбділда Тәжібаев – қазақ лирикасының тарихшысы.Үшінші мақала // Алматы: Ұлағат. 2009. № 6. 17-23 б.б.

  86.Мүтиев З.Ж. Сәбит Мұқанов және қазақ поэзиясының мәселелері. Бірінші мақала // Алматы: Қазақ тілі мен әдебиеті. 2009. № 12. 67-75 б.б.

  87.Мүтиев З.Ж Лирика жанрындағы әдеби байланыстардың зерттелуі (қазақ-орыс әдеби байланысы мысалында) // «Мәдени мұра: тарих, әдебиет, тіл, руханият» атты республикалық ғылыми-тәжірибиелік конференция материалдары. Орал: Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясының Хабаршысы. 2009. № 5 (10). 169-172 б.б.

  88.Мүтиев З.Ж.Ọazaq - Tűrki Xaliqtari Әdebi Baylanisiniŋ Zerttelűvi (Őleŋ-jir Őneri Misalinda) // YOM Turk Dunyasi Kultur Dergisi. Istanbul - 2009. № 16. s. 93-99.

  89.Мүтиев З.Ж. Өлең сөз бен көсем сөзді тең ұстап (Ақын А.Таубаева өмірі мен шығармашылығы туралы) // «Дидар» Информбиржа news. №11. 12 наурыз 2009 ж.

  90.Мүтиев З.Ж. Ұқсаттым көркем ойдың зергеріне // Орал өңірі. № 24 мамыр 2009ж.

  91.Мүтиев З.Ж. Профессор М. Тілеужановтың қара өлең туралы көзқарасы және қазіргі поэзия өрнегі // М. Өтемісов атындағы БҚМУ Хабаршысы. 2009. № 4 (36). 159-164 б.б.

  92.Мүтиев З.Ж.Рецензия // Сариева Бақтыгүл Магауовна. Учебно-методическое пособия к практическим заниятиям по дисциплине “Иностранных язык”. “Грамматика. Сборник упражнений по английскому языку”. (Часть 1). Уральск: ЗКИТУ-2009.

  93.Мүтиев З.Ж.Рецензия // Сариева Бақтыгүл Магауовна. Учебно-методическое пособия к практическим заниятиям по дисциплине “Иностранных язык”. “Грамматика. Сборник упражнений по английскому языку”. (Часть 2). Уральск: ЗКИТУ-2009.

  2010

  94.Мүтиев З.Ж Фаризадағы Абайдың «жүрегі» // Орал өңірі. -қаңтар 2010 ж.

  95.Мүтиев З.Ж. Қазақ лирикасының Жүсіпбек Аймауытовтың зерттеуіндегі даму сипаты // ІІІ Махамбет оқулары: Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияныңматериалдары. Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ баспа орталығы, 2010. 250-262 б.б.

  96.Мүтиев З.Ж. Жанрды жанр қуалап (қазақ лирикасы сын өрісінде) // «Жаңа әлемдегі жастар және ғылым» атты 2-ші Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Талдықорған: І. Жансүгіров атындағы ЖМУ, - 2010. 85-86 б.б.

  97.Мүтиев З.Ж.Ахмет Байтұрсынов және қазақ толғауы (лирикасы) тұжырымдамасы //«Мәдениеттер тоғысындағы тіл, әдебиет және аударма мәселелері» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. Алматы: С.Демирел атындағы университет. 2010. 235-238 б.б.

  98.Мүтиев З.Ж. Профессор М.Базарбаев және дәстүр мен жаңашылдық мәселелерінің зерттелуі // «Аса көрнекті жазушы, ғалым, мемлекет және қоғам қайраткері Сәбит Мұқанов шығармашылығы және қазақ әдебиетін оқыту мен зерттеу мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибиелік конференция материалдары жинағы. Алматы: Абай атындағы Қаз ҰПУ: «КИЕ» лингвоелтану инновациялық орталығы. 2010. 238-245 б.б.

  99.Мүтиев З.Ж.Қазақ лирикасы сын назарында // «Сәкен тағылымы - 6» атты дәстүрлі халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. Астана: Сәкен Сейфуллин атындағы Қаз АТУ. 2010. 146-147 б.б.

  100.Мүтиев З.Ж. Этапы исследования казахской лирики // Москва: Вопросы гуманитарных наук. 2010. № 2 (46). С. 114-116.

  101.Мүтиев З.Ж М. Жұмабаевтың қазақ лирикасын зертеудегі ізденісі // Алматы: Жұлдыз. 2010. № 1. 164-169 б.б.

  102.Мүтиев З.Ж Профессор Темірғали Нұртазин және қазақ өлең сыны // «Ақтан Керейұлы және аймақтық әдебиеттану мәселелері» атты республикалық ғылыми-тәжірбиелік конференция материалдары. Ақтөбе: Ақтөбе мемл. пединституты. -2010. 104-110 б.б.

  103.Мүтиев З.Ж Несколько слов об исследованиях современной казахской лирики // Москва: Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2010. №3. С. 156-158.

  104.Мүтиев З.Ж Из летописи казахской лирики // Москва: Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2010. №3. С. 159-160.

  105.Мүтиев З.Ж Исследование литературных связей в жанре лирики (на материале казахско-русских связей) // Москва: Вопросы филологических наук. 2010. №2. (42) С. 55-57.

  106.Мүтиев З.Ж Академик М. Қаратаевтың әдеби-эстетикалық көзқарастары // Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ Хабаршысы. 2010. №1 (37). 195-200 б.б.

  107.Мүтиев З.ЖSerik Kirabayev ve Kazak Lirik ŞiIrinin Meseleleri // YOM Turk DunyasiKultur Dergisi. Istanbul - 2010. № 17. s. 63-69.

  108.Мүтиев З.Ж Өлең-сөздің өрімінен сыр тартқан (ғалым С. Сейітов зерттеушілігі хақында). Бірінші мақала. Алматы: Абай атындағы Қаз ҰПУ Хабаршысы. «Филология ғылымдары» сериясы. 2010. № 2. 97-101 б.б.

  109.Мүтиев З.Ж Алыптар айтқан мәнді сөз (М. Әуезов, Ғ. Мүсірепов, Ғ.Мұстафин өлең сөз өнері хақында) // Алматы: Ақиқат. 2010. № 7. 90-93 б.б.

  110.Мүтиев З.Ж Академик З. Ахметов және қазақ өлеңі өрімінің зерттелуі //Алматы: ҚР ҰҒА Хабарлары. «Тіл, әдебиет» сериясы. 2010. № 2. 53-57 б.б.

  111.Мүтиев З.Ж Академик З. Қабдолов және қазақ лирикасының теориялық мәселелері // Әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ Хабаршысы. «Филология» сериясы. 2010. №3 (27). 249-253 б.б.

  112.Мүтиев З.Ж Оқулыққа лайық шығарма // Жалын. 2010. № 3. 89-90 б.б.

  113.Мүтиев З.Ж Қазақ лирикасы және С. Торайғыров пен М Дулатов // Алматы:Жалын. 2010. № 8. 46-49 б.б.

  114.Мүтиев З.Ж Өлең-сөздің өрімінен сыр тартқан (ғалым С.Сейітов зерттеушілігі хақында). Екінші мақала // Алматы: Ұлт тағылымы. 2010. № 2 (1). 298-304 б.б.

  115.Мүтиев З.Ж Әбділда Тәжібаев – қазақ лирикасының тарихшысы. Бірінші мақала //Алматы: Ізденіс – Поиск. 2010. № 2 (1), 141-146 б.б.

  116.Мүтиев З.Ж Қазақ-еуропа халықтары әдеби байланыстарының зерттелуі //Алматы: С. Демирел атындағы университет Хабаршысы. 2010. № 1. 26-30 б.б.

  117.Мүтиев З.Ж Академик С. Мұқанов және қазақ поэзиясының мәселелері. Екінші мақала // Алматы: Сын. Уақыт және қаламгер. 2010. № 1-2. 118-124 б.б.

  118.Мүтиев З.Ж Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі ғылымының дамуы және кейбір мәселелері // Қазақ әдебиетін оқытудың тәжірибесі мен болашағы. Облыстық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. Орал: БҚО ПКБА ж ҚДИ баспа ақпараттық бөлімі. 2010. 11-19 б.б.

  119.Мүтиев З.Ж Профессор Бейсенбай Кенжебаев және ұлт өлеңі тарихының зерделенуі // Әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ Хабаршысы. «Филология» сериясы. 2010. № 4–5. 260-263 б.б.

  120.Мүтиев З.Ж. Профессор Тұрсынбек Кәкішев және қазақ өлеңінің эстетикалық мұраты мен зерттелуі // Әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ Хабаршысы. «Филология» сериясы. 2010. № 4 -5. 264-267 б.б.

  121.Мүтиев З.Ж Қазақ лирикасының Жүсіпбек Аймауытовтың зерттеуіндегі даму сипаты // ІІІ Махамбет оқулары: Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ баспа

  орталығы, 2010. - 277 б. (250-262 б.б.)

  122.Мүтиев З.Ж. Фариза жырларындағы әйел бейнесі және дәстүр ұласуы // Өркен. № 3 (852). - наурыз 2010 ж.

  123.Мүтиев З.Ж.Рецензия // Нұрмұханов Нұрлан Көбегенұлы. Тарихи өлең-жырлар мен дастандардағы Жанқожа батыр тұлғасы: ф. ғ. к. ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд.диссерт. автореф. -Алматы-2010.

  124.Мүтиев З.Ж.Рецензия // Сейткулова Айгүл Тұрлаужановна. Қазақ поэзиясындағы діни-исламдық днниетаным шығармаларының тарихи-әдеби сипаты (ХІХ-ХХ ғ.ғ. және ХХІ ғ.басы): ф. ғ. к. ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд. диссерт. автореф. -Алматы-2010.

  125.Мүтиев З.Ж.Рецензия // Әйтімов Мұратбек Кенжебайұлы. Қазіргі қазақ романы: тарихи шындық және көкемдік шешім (ХХ ғ. 90- жылдары және ХХІ ғ. бас кезі): ф.ғ.к. ғылымидәрежесін алу үшін дайынд. диссерт. автореф. –Алматы - 2010. - 51 б.

  126.Мүтиев З.Ж.Рецензия // БҚО, Ақжайық ауданы, Алғабас жалпы орта білім беретін мектебінің 10-сынып оқушысы Салимова Дананың «Ақын Фариз Оңғарсынованың өлеңдерінің тілі (антоним сөздер мысалында)» ғылыми- зерттеу жобасы баяндамасы.Орал - 2010.

  127.Мүтиев З.Ж.Рецензия // Кенжебаева А.А., Қажыгереева Ж.А.. Бастауыш мектепке арналған “Шешендік өнер” бағдарламасы (күнтізбелік жоспары). -Орал - 2010.

  128.Мүтиев З.Ж. Ф. Оңғарсынова лирикасы. Элективті оқу құралы // Орал: БҚМУ БАҚ және Баспа орталығы. 2010. -213 бет.

  129.Мүтиев З.Ж. Рецензия // «ЖОО-ның үздік оқытушысы» конкурсына қатысушы Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институтының доценті, ф.ғ.к. Ж.А. Асановқа Ұсыныс хат. Ақтөбе - 2010.

  130.Мүтиев З.Ж. «Қаламымды қарымды ойға ұштасам». Алғы сөз // Кітапта: Пұсырманов Социал Әл Жүркей. Жырлайды жүрек (өлеңдер, новелла, публицистикалар). Орал - 2010. 3-4 б.б.

  131.Мүтиев З.Ж.Рецензия // Әбділманатқызы Әсемгүл. Нұрлыбек Баймұратұлының әдеби мұрасы: ф. ғ. к. ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд. диссерт. автореф. Алматы-2010.

  132.Мүтиев З.Ж. Қазақ өлеңінің дамуындағы сынның күш-қуаты (Т. Тоқбергенов сыншылығы мысалында) // М. Өтемісов атындағы БҚМУ Хабаршысы. 2010. № 4. (40). 159-164 б.б.

  133.Мүтиев З.Ж. Рецензия // Төлеуова Әсел Мұханбетқызының “Асқар Сүлейменов прозасының тілі” атты ғылыми-зерттеу мақаласы. Орал - 2010.

  134.Мүтиев З.Ж. Қазақ лирикасы тарихнамасының кейбір мәселелері // “Жұбан оқулары”атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ баспа орталығы, 2010. - 262 б. (76-85 б.б.)

  135.Мүтиев З.Ж.Рецензия // «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының 02301 топ студенті Асылханова Елдананың «Ақұштап Бақтыгереева поэтикасы» тақырыбындағы ғылыми-зерттеу жұмысы.Орал - 2010.

  2011

  136.Мүтиев З.Ж. Жаңа оқулық жарыққа шықты // Орал өңірі. 6 қаңтар 2011 ж.

  137.Мүтиев З.Ж. Оралдық ұстаздар еңбегі // Жайық үні. 20 қаңтар 2011 ж.

  138.Мүтиев З.Ж. Рецензия // БҚО, Ақжайық ауданы, Алғабас орта жалпы білім беретін мектебінің 11-сынып оқушысы Асанғалиева Айгүлдің “Ақын Ақмаржан Таубаева поэзиясының жаңашылдығы: тақырып пен идея және көркемдік өрнектер” атты ғылыми- зерттеу жобасы баяндамасы. Орал - 2011.

  139.Мүтиев З.Ж. Рецензия // Төлеуова Ә.М., Есенаманова Ж..Т. “Қазақ тілі” пәні бойынша мәтіндер жиынтығы. Көмекші оқу құралы”. БҚИТУ: Орал-2011.

  140.Мүтиев З.Ж . Профессор Көшімбаев тағылымы // Орал өңірі. 24 ақпан 2011 ж.

  141.Мүтиев З.Ж. Қадыр Мырза Әли поэзиясындағы өмір категориясы // Орал өңірі. 26 наурыз 2011 ж.

  142.Мүтиев З.Ж. Рецензия // Сариева Б.М., Курманова Ж.М., Бакишева Р.Ж., Маметанова С.Т. Англиский язык в текстах и диалогах (второе издание). Методическое пособиие по развитию речи. Уральск: ЗКИТУ - 2011.

  143.Мүтиев З.Ж. Рецензия // Орал қаласындағы № 41 орта жалпы білім беретін мектебінің 8-сынып оқушысы Мұқанғали Інжудің “Бауыржан Момышұлының шешендік сөздері” атты ғылыми-зерттеу жобасы баяндамасы. Орал-2011.

  144.Мүтиев З.Ж. Ханғали Сүйіншәлиев танымындағы қазақ лирикасының тарихи мәселелері // «Қазіргі ономастикалық ахуал: тілдік, тарихи-әлеуметтік және географиялық факторлар»:Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, 2011. - 283 б. (88-94 б.б.)

  145.Мүтиев З.Ж. Сыншы Сағат Әшімбаевтың лирикалық поэзияға көзқарасы // «Қазіргі ономастикалық ахуал: тілдік, тарихи-әлеуметтік және географиялық факторлар»:Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, 2011. - 283 б. (103-109 б.б.)

  146.Мүтиев З.Ж.Рецензия // Дарынды балаларға арналған мамандандырылған С.Сейфуллин атындағы №11 облыстық қазақ мектеп –интернат кешенінің 11 “а” сынып оқушысы Болатова Айдананың “Өлең-сөздегі Ақ Жайық бейнесі” ғылыми- зерттеу жобасы баяндамасы. Орал - 2011.

  147.Мүтиев З.Ж.Рецензия // Дарынды балаларға арналған мамандандырылған С.Сейфуллин атындағы №11 облыстық қазақ мектеп –интернат кешенінің 11 “а” сынып оқушысы Файзолла Алпамыстың “Қадыр Мырза Әли шығармашылығындағы экология тақырыбы және гуманизм мәселелері” ғылыми-зерттеу жобасы баяндамасы. Орал - 2011.

  148.Мүтиев З.Ж.Рецензия // Дарынды балаларға арналған мамандандырылған С.Сейфуллин атындағы №11 облыстық қазақ мектеп –интернат кешенінің 11 “а” сынып оқушысы Бисекова Данагүлдің “Мұқағали Мақатаевтың махаббат лирикасындағы тағылым” ғылыми- зерттеу жобасы баяндамасы. Орал - 2011.

  149.Мүтиев З.Ж. Сыншы Бақыт Сарбалаев еңбектеріндегі қазақ лирикасыныңсыналу аймағы // «Қазақстан Республикасындағы тіл саясатының ұлттық бірлікті нығайтудағы ролі»:Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, 2011. - 183 б. (111-114 б.б.)

  150.Мүтиев З.Ж.Қазақ өлеңі және Зейнолла Серікқалиұлының сыни көзқарасы // «Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарындағы академиялық ұтқырлық: тәжірибе және даму мүмкіндіктері»: Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, 2011. - 383 б. (191-194 б.б.)

  151.Мүтиев З.Ж . Қазақ лирикасының даму сипаты және Зейнолла Серікқалиұлының сыны //М. Өтемісов атындағы БҚМУ Хабаршысы. 2011. №4. (44). -206 б. (158-162 б.б.).

  152.Мүтиев З.Ж. Қазақ өлеңінің сыншы Әбіраш Жәмішев еңбектеріндегі даму сипаты // М. Өтемісов атындағы БҚМУ Хабаршысы. 2011. № 3. (43). 146-150 б.б.

  153.Мүтиев З.Ж. «Қаламымды қарымды ойға ұштасам..». (6-9 б.б.). // Кітапта: Социал Әл Жүркей Пұсырман. Мәңгілік қазақ (өлеңдер, естеліктер, мақалалар). Орал-2011.-140 б.

  154.Мүтиев З.Ж. Оралдық ұстаздар еңбегі жарыққа шықты // Тіл мәртебесі – елдің мәртебесі. Ғылыми -әдістемелік «Ұстаз» журналының қосымшасы. №4. (21). Орал-2011.

  155.Мүтиев З.Ж. Қазақ лирикасы сыншы Әбіраш Жәмішев танымында //«Қазақ мемлекеттілігі: жарқын бетбұрыс, жойқын ұмтылыс (1991-2011 ж.ж.)»: Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 2 желтоқсан 2011 ж. Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, 2011. - 183 б. (111-114 б.б.)

  156.Мүтиев З.Ж.Рецензия // Магистрант А.О. Исанованың «Жұбан - эпик ақын» атты мақаласы. Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, 2011.

  157.Мүтиев З.Ж.Рецензия // Магистрант А.О. Исанованың «Жұбан поэмаларындағы идеялық-көркемдік ізденістер» атты мақаласы. Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, 2011.

  158.Мүтиев З.Ж.Рецензия // «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының 02401 топ студенті Асылханова Елдана «Тәуелсіздік және қазақ прозасының көркемдік әлемі /повестер мен әңгімелер негізінде/» тақырыбындағы ғылыми жұмысы.

  159.Мүтиев З.Ж.Рецензия // «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының 02204 топ студенті Хасенова Асылайдың «Абай поэзиясындағы шығыстық сарындар мен фольклор үлгілері» тақырыбындағы ғылыми жұмысы.

  160.Мүтиев З.Ж.Рецензия // «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының 02201 топ студенті Мұқанова Нұргүлдің «Ә.Кекілбаев пен Б.Нұржекеев шығармаларындағы ұлттық менталитет» тақырыбындағы ғылыми жұмысы.

  161.Мүтиев З.Ж.Рецензия // «Қазақстан Республикасындағы тіл саясатының ұлттық бірлікті нығайтудағы ролі»:Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның мақалалар жинағы. Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, 2011.

  2012

  162.Мүтиев З.Ж.Рецензия // Батыс Қазақстан инженерлік-технологиялық институтының Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының оқытушысы Г.А.Мырзағалиеваның «Қазақ тілі грамматикасын пысықтаудағы тестілер жинағы» әдістемелік құралы. Орал: БҚИТУ-2012.

  163.Мүтиев З.Ж. Рецензия // Орал қаласындағы №9 ЖОББМ-ның қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің жоғары санатты мұғалімі Г.Қ. Мусинаның “Оқу орыс тілінде жүретін мектептердің 7-9 сынып оқушыларына қазақ тілі пәнінен сөйлесулер мен тапсырмалар жинағы. Қосымша оқу-әдістемелік құралы”. Орал-2012.

  164.Мүтиев З.Ж.Рецензия // Ф.ғ.к., доцент С.Ғ.Шарабасовтың «Пушкин-Абай және басқалар тәржімалары» атты мақаласы. Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, 2012.

  165.Мүтиев З.Ж.Рецензия // БҚО, Ақжайық ауданы, Алғабас орта жалпы білім беретін мектебінің 8-сынып оқушысы Жақсылық Айгүлдің «Мұқағали мен Фариза поэзиясындағы ой үндестігі мен сөз үндестігі (көркемдік бейнелеуіш сөздер мысалында)» тақырыбындағы ғылыми жобасы. Орал-2012.

  166.Мүтиев З.Ж.Рецензия // БҚО, Теректі ауданы, Подстепный ОЖББМ 10-сынып оқушысы Жүсіпқалиев Дулаттың«Жалындап өткен жас ақын (Абдолла Жұмағалиевтің өмірі мен шығармашылығы)» тақырыбындағы ғылыми-зерттеу жұмысы.

  167.Мүтиев З.Ж.Рецензия // БҚО, Орал қаласы, Желаев кентіндегі №14 ОЖББМ 8-сынып оқушысы Ихсанова Нұргүлдің «Қазақ фольклорындағы қолөнер түрлерінің көрінісі» ғылыми-зерттеу жобасы. 2012.

  168.Мүтиев З.Ж.Рецензия // П.ғ.к., аға оқытушы М.Қ.Әжіғалиевтің «А.С.Пушкин поэзиясының аударылуы және оның тілдік ерекшеліктері» атты мақаласы. Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, 2012.

  169.Мүтиев З.Ж.Рецензия // Ф.ғ.к., доцент А.Ы.Мамыровтың Қажым Жұмалиев – эпостық жанрдың түрлерін зерттеуші» атты монографиясы. Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, 2012.

  170.Мүтиев З.Ж. Қазақ лирикасы сыншы Әбіраш Жәмішев танымында//Қазақ мемлекеттілігі: жарқын бетбұрыс, жойқын ұмтылыс (1991-2011 ж.ж.)»: Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 2 желтоқсан 2011 ж. Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, 2011. - 340 б. (186-189 б.б.)

  171.Мүтиев З.Ж.Қазақ лирикасы және әдеби сын //«ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басындағы Жайық алқабы ақындарының әдеби мұрасы»: Аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 27 қаңтар 2012 ж. Ақтөбе: 2012. -524 б. (137-143 б.б.)

  172.Мүтиев З.Ж.Қазақ лирикасы сын назарында //«ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басындағы Жайық алқабы ақындарының әдеби мұрасы»: Аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 27 қаңтар 2012 ж. Ақтөбе: 2012. -524 б. (190-196 б.б.)

  173.Мүтиев З.Ж.Академик Серік Қирабаев және қазақ лирикасының зерттелу мәселелері // Аса көрнекті әдебиеттанушы, ғалым-педагог, сыншы, ҚР ҰҒА-ның академигі, ф.ғ.д., проф. С.С. Қирабаевтың 85 жасқа толу мерейтойына арналған «Филологиялық білім: проблемалары мен болашағы» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 17 сәуір 2012 ж. Алматы: Абай атындағы Қаз ҰПУ-дің «Ұлағат» баспасы, 2012. -236 б. (120-126 б.б.).

  174.Мүтиев З.Ж. Академик Рахманқұл Бердібаев және түркі халықтары лирикасының поэтикалық үндестігі мәселелері //«Профессор Н.Ф.Катанов және түркітану мәселелері»: Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 30-31 мамыр 2012 ж. Орал: Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясының Хабаршысы. № 2 (19) 2012. - 117 б. (90-95 б.б.).

  175.Мүтиев З.Ж.Қазақ-орыс әдеби байланысын зерттеудің кейбір мәселелері // Алматы: Абай атындағы Қаз ҰПУ Хабаршысы. «Филология ғылымдары» сериясы. 2012. № 1 (39). -154 б. (71-74 б.б.).

  176.Мүтиев З.Ж.Казахская лирика: некоторые вопросы историографии и эволюция исследования // Москва: «Аспирант и соискатель» (Импакт-фактор 0,002), № 2 (68 ) 2012. -122 с. (с. 25-28).

  177.Мүтиев З.Ж.Казахскаялирика и литературная критика //«Гуманитарные науки в ХХІ веке»: Материалы ҮІІІ международной научно-практической конференции (05.06.2012). Москва: Издательство «Спутник +», 2012. -225 с. (С. 27-32).

  178.Мүтиев З.Ж.Түркі тілдес халықтар әдебиеті арасындағы рухани сабақтастық мәселелерінің тексерілуі //Алматы: Абай атындағы Қаз ҰПУ Хабаршысы. «Филология ғылымдары» сериясы. 2012. № 2 (40). -167 б. (72-76 б.б.).

  179.Мүтиев З.Ж.Қазақ лирикасының даму сипатын анықтаудың кейбір мәселелері //Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ Хабаршысы. 2012. №3. (47). -296 б. (194-196 б.б.).

  180.Мүтиев З.Ж. Халық өзі таңдап алар ұлысын //Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ Хабаршысы. 2012. №3. (47). -296 б. (30-31 б.б.).

  181.Мүтиев З.Ж. Ұстаз. Ғалым. Тәлімгер //Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ Хабаршысы. 2012. №3. (47). -296 б. (47-48 б.б.).

  182.Мүтиев З.Ж. Жасампаздыққа бастайтын жол // Өркен. № 12 (884). Қараша-желтоқсан. 2012 ж.

  183.Мүтиев З.Ж. Сезім мен мұңға, сыр мен сынға тұнған поэзия (Ұлдай Сариеваның ақындығы туралы бірер сөз) // Орал өңірі. 29 қараша 2012 ж.

  184.Мүтиев З.Ж. Рецензия // БҚО, Ақжайық ауданы, Алғабас ОЖББМ 8-сынып оқушысы Гайнуллина Данараның «Ақын Фариза Оңғарсынова өлеңдерінң тілі (антоним және синоним сөздер мысалында)» ғылыми-зерттеу жобасы баяндамасы. Орал-2012.

  185.Мүтиев З.Ж. Рецензия // БҚИГУ-дің 5В060800-“Экология” мамандығының 3-курс студенті А.Қ.Сариеваның “Техникалық жоғары оқу орнының студенттеріне арналған мемлекеттік тілді қосымша оқыту бойынша курстарды ұйымдастырудың тиімділігі” тақырыбындағы ғылыми-зерттеу жобасы. Орал-2012.

  186.Мүтиев З.Ж. Рецензия // БҚИГУ-дің 5В060800-“Экология” мамандығының 1-курс студенті А.Р.Жайлыбаеваның “Русский язык и молодежный сленг: сосуществование или противосостояние” тақырыбындағы ғылыми-зерттеу жобасы. Орал- 2012.

  187.Мүтиев З.Ж. Рецензия // М. Өтемісов атындағы БҚМУ-дің «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының 02203 топ студенті Кенжебай Райханның «Мейірхан Ақдәулетұлы поэзиясының тақырыптық-идеялық, түрлік-бейнелік ерекшеліктері» тақырыбындағы ғылыми жұмысы. Орал-2012.

  188.Мүтиев З.Ж. Рецензия // М. Өтемісов атындағы БҚМУ-дің «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының 02101 топ студенті Алтыбайқызы Мөлдірдің «Ұлықбек Есдәулеттің ақындық шеберлігі» тақырыбындағы ғылыми жұмысы. Орал-2012.

  189.Мүтиев З.Ж. Рецензия // БҚО, Казталов ауданы, А.Оразбаева атындағы орта жалпы білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Мырзағалиева Бақытханым Сағындыққызының «Абайтану» авторлық бағдарламасы. Орал-2012.

  190.Мүтиев З.Ж. Бізбен бірге болашаққа! // М. Өтемісов атындағы БҚМУ-дің «Өркен» газеті. 2012. № 4. (876). 15-б.

  191.Мүтиев З.Ж. Ұстаз. Ғалым. Тәлімгер// М. Өтемісов атындағы БҚМУ-дің «Өркен» газеті. 2012. № 4. (876). 15-б.

  192.Мүтиев З.Ж.Рецензия// Дарынды балаларға арналған мамандандырылған С.Сейфуллин атындағы №11 облыстық қазақ мектеп –интернат кешенінің 11 “б” сынып оқушысы Сыдиқова Ардақтың “Мұхтар Әуезов прозасындағы кейіпкерлер болмысы” ғылыми-зерттеу жобасы баяндамасы. Орал - 2012.

  193.Мүтиев З.Ж Қазақ-Еуропа әдеби байланыстарының лирикалық поэзия шеңберінде зерттелу мәселелері // «ІҮ Махамбет оқулары»: Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Орал:БҚМУ Баспа орталығы. 2012 ж. -233 бет. (50-51 б.б.).

  2013

  194.Мүтиев З.Ж.Рецензия//БҚИГУ БҚГА-ның студенті Антонова Ақкенже Темірғалиқызының “Фариза Оңғарсынова көсемсөз шебері” тақырыбындағы дипломдық жұмысы. Орал-2013.

  195.Мүтиев З.Ж.Рецензия // “Жыл ұстазы-2013” байқауына қатысушы БҚО Орал қаласы Ә.Молдағұлова атындағы №38 мектеп-лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Тасқарина Гүлжихан Үмбетқызына.. Орал-2013.

  196.Мүтиев З.Ж.Рецензия //БҚО Орал қаласы №41 жаратылыстану-математика бағытындағы мектеп-лицейінің 9 ”б” сынып оқушысы Б. Бақтығалидың “Қазақ тілі сөздерінде “ң” дыбысының қолданысы” атты ғылыми жұмысына.. Орал-2013.

  197.Мүтиев З.Ж.Рецензия //На методические указания по самостоятельной работе студентов по русскому языку (на 2-семестр) старшего преподователя кафедры СГД ЗКИГУ Жаркеевой Алмы Мекеевны. Уральск-2013.

  198.Мүтиев З.Ж.Рецензия // Учебно-методическое пособие преподователя кафедры СГД ЗКИГУ Маметановой С.Т., “Сборник упражнений по иностранному языку для І курса технических и экономических специальностей на государственном языке с ІSBN”. Уральск-2013.

  199. Мүтиев З.Ж.Профессор Қ.Ж.Мырзағалиев және қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі ғылымы//Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары: Аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 27 наурыз 2013 ж. – Орал: «Шапағат» баспа орталығы, 2013. – 290 б. (26-29б.б.).

  200.Мүтиев З.Ж. Профессор Серік Мақпырұлы: ұстаздық тұлғасы, ғылыми-әдістемелік және әдеби мұрасы // Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары: Аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары: – Орал: «Шапағат» баспа орталығы, 2013. – 290 б. (46-48 б.б).

  201.Мүтиев З.Ж. Ахмет Байтұрсыновтың қазақ лирикасы (толғауы) туралы тұжырымы //«Ахмет Байтұрсынұлы және заманауи білім беру мәселелері»: ХХ ғасырдың ұлы гуманисі, ұлттық Алаш қозғалысының аса көрнекті қайраткері, реформатор ғалым Ахмет Байтұрсынұлының туғанына 140 жыл толуына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 11-12 сәуір 2013 ж. Орал: БҚИГУ Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясы. 2013. - 125 б. (54-58 б.б.).

  202.Мүтиев З.Ж.Лирикадағы Фариза әлемі. // «Байтанаев оқулары-1: Халықаралық білім беру кеңістігіне қазіргі кезеңдегі педагог мамандарды даярлау үрдісін интеграциялау мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Шымкент, 2013 ж. -552 бет. І том. (194-198 б.б.).

  203.Мүтиев З.Ж.Қазақ тілінің көркем образ тудырудағы қызметі (Фариза және Ақұштап лирикасы мысалында) // «Қазақстан-2050» Стратегиясы: Мемлекеттік тіл және көптілді білім беруді дамыту мәселелері» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 26 сәуір 2013 жыл. Орал: БҚМУ Баспа орталығы. 2013 ж. -321 бет. (136-141 б.б.).

  204.Мүтиев З.Ж.Қазақ-еуропа әдеби байланыстарының лирикалық поэзия шеңберінде зерттелу мәселелері. Көкшетау, 2013. -241 б.

  205.Мүтиев З.Ж. Рецензия // БҚО Орал қалалық №25 орта жалпы білім беретін мектептің 9 “в” сыныбының оқушысы Джулумова Зульфия Тілекқабылқызының “Н.Ә. Назарбаев және қазақ әдебиеті (Елбасының әдебиет туралы ой-толғамдары мен ақындық қыры)” аты ғылыми-зерттеу жұмысы. Орал-2013.

  206.Мүтиев З.Ж Рецензия // БҚО Шыңғырлау ауданы Лубен ауылы А.Тихоненко атындағы орта жалпы білім беретін мектептің 10 сынып оқушысы Қаженова Айдананың “Шыңғырлау ауданындағы топономикалық атаулар және оларға қатысты аңыздар мен кірме сөздер” тақырыбындағы ғылыми жобасына. Орал-2013.

  207.Мүтиев З.Ж Қазақ-Еуропа әдеби байланыстарының лирикалық поэзия шеңберінде зерттелу мәселелері // «Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдер университеті халықаралық ғылыми білім беру кеңістікте: 70 жылдағы даму жолында» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 11 сәуір 2013 жыл. Алматы:

  208.Мүтиев З.Ж.Рецензия// БҚИГУ БҚГА-ның студенті Таңсықбаева Эльвираның “Қайрат Жұмағалиев поэзиясындағы азаматтық үн және әдебиетшілдігі” тақырыбындағы дипломдық жұмысы. Орал-2013.

  209.Мүтиев З.Ж Сегіз қырлы, бір сырлы ұстаз тұлғасы // Әдебиеттанушы ғалым, ф.ғ.к., профессор Серік Мақпырұлының шығармашылығына арналған «Профессор Серік Мақпырұлы шығармашылығы және қазақ әдебиетін жоғары оқу орнында оқыту мәселелері» атты Республикалық ғылыми-әдістемелік семинар материалдары. Алматы: Абай атындағы Қаз ҰПУ-дың «Ұлағат» баспасы, 2013. – 116 б. (26-28 б.б.).

  210.Мүтиев З.Ж. Проблемы изучения духовной деятельности казахской лирики // Москва: «Современные гуманитарные исследования». №5 (51), 2013. -125 (С.56-57).

  211.Мүтиев З.Ж.Әдеби байланыстар арнасындағы лирика (қазақ және түркі халықтары рухани мұрасы мысалында) «Профессор Н.Ф.Катанов және түркітану мәселелері»: Халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференция материалдары. ІІ бөлім. 30-31 мамыр 2012 ж. Орал: Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясы. -318 бет. (117-120 б.б.).

  212.Мүтиев З.Ж. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРА РАЗВИТИЯ КАЗАХСКОЙ ЛИРИКИ XIII Международная научно-практическая конференция «Гуманитарные науки в XXI веке»//Журнал «Вопросыгуманитарных наук»и крупнейшее научное издательство «Спутник +»

  213.Мүтиев З.Ж. КРИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИРИКИ (НА ОСНОВЕ РАБОТ ПРОФЕССОРА Е. ИСМАЙЛОВА) IX Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы науки» 25.04.2013 Журнал «Актуальные проблемы современной науки» и крупнейшее научное издательство «Спутник +»16.05.2013»

  ДОЦЕНТ МҮТИЕВ ЗЕЙНОЛЛА ЖАҚСЫЛЫҚҰЛЫНЫҢ ІС-ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАР

  1.Ғали Ғ. Мектеп мұғалімі диссертация қорғады // Орал өңірі. 11 маусым 2000 ж.

  2.Құсайын Т. Мектеп мұғалімі - ғылым кандидаты // Егемен Қазақстан. 6 шілде 2000ж.

  3.Жастарға терең білім, ұлағатты тәрбие берейік (БҚО әкімі Қ.Қ. Жақыповтың облыс мұғалімдерінің тамыз мәслихатында жасаған баяндамасы)// Орал өңірі. 30 тамыз 2000 ж.

  4.Ғалымның жаңа кітабы // Орал өңірі. 8 ақпан 2002 ж.

  5.Біздің мерейтой. Мүтиев Зейнолла Жақсылықұлы // М.Өтемісов атындағы БҚМУ Хабаршысы. 2010. № 2 (38). (210-211 б.б).

  6.Мамыров А. Есімін заңғарлардың иеленген // Орал өңірі. 5 сәуір 2011 ж.

  7.Зерттеушілерді зерттеген еңбек // Орал өңірі. 15 желтоқсан 2011 ж.

  8.Бақытжанова Ж. Лириканың өрнегін өре білген ғалым // Кітапта: Ұстаздар ұстаханасы (БҚО педагог кадрлар біліктілігін арттыру және қайта даярлау институтының құрылғанына 60 жыл). Орал, 2011. -228 б.(189-194 б.б.).

  9.Үздік оқытушы атанды // Орал өңірі. 5 қаңтар 2013 ж.

  10.Қажымова Л. Жылмен жеткен жаңалық // Жайық үні. 10 қаңтар 2013 ж.

  11.Горохова Н. Лучшие педагоги и магистранты ЗКГУ // Приуралье. 10 января 2013 г.

  12.Құсайын Т. Бір университеттен–төрт үздік оқытушы // Егемен Қазақстан.19 қаңтар 2013 ж.

  13.Набиоллаұлы Н. Үздіктер // Орал өңірі. 19 қаңтар 2013 ж.

  14.Мамыров А. Білімнің беделін биіктетті //Жайық үні. 24 қаңтар 2013 ж.

  15.Таубаева А. «Министрлік гранты ғылыми ізденіске бастайды» // Жайық ұстазы. 30 қаңтар 2013 ж.

  16.Сариева Ұ. Зейнолланың «алтыны» // Орал өңірі. 11шілде 2013 ж.

  17.Қабошқызы Ұ. «Қазақ филологиясы ғылымы Түркияға көшіп келгендей әсерде болдым» // Орал өңірі. 1 тамыз 2013 ж.

  18.

   
     

   

  ДОЦЕНТ МҮТИЕВ ЗЕЙНОЛЛА ЖАҚСЫЛЫҚҰЛЫНЫҢ ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН ОРЫНДАЛҒАН (ОРЫНДАЛЫП ЖАТҚАН) МАГИСТРЛІК ДИССЕРТАЦИЯЛАР

  1.Исанова А.О. -«Жұбанның әдеби мұрасы және зерттелуі» (2010-2012).

  2.Қазкенова Г.У. - «Профессор Серік Мақпырұлының ғылыми-педагогикалық және әдеби шығармашылығы (2012-2014).

 •  

   

  Аронов Куспан Гумарович

  аға оқытушы, филология ғылымдарының кандидаты


 • Мұхамбетқалиева Роза Қазиқызы

  доцент,филология ғылымдарының

  кандидаты


   

  Аты-жөні

  Мухамбеткалиева Роза Казиевна

  (жеке куәлік құжаты бойынша толтырылады)

  2.

  Жұмыс орны және лауазымы, қызметі

  М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, қазақ филологиясы кафедрасының доценті, филология ғылымдарының кандидаты

  3.

  Жы-ныс

  әйел

  4.

  Туған жері мен жылы

  Ақтөбе облысы, Алға ауданы

  01.01.1953ж

  Байланыс : Ұялы тел: 87475755107, үй тел:26-05-50, Эл.почта: roz_makh

  5.

  Ұлты

  қазақ

  6.

  Білімі

  А.С.Пушкин атындағы Орал педагогикалық институты, 1978ж., «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы

  (оқу орнының атауы,бітрген жылы,мамандығы)

  7. м и

  Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, арнаулы атағы

  доцент,филология ғылымдарының

  кандидаты

  8.

  Қандай мемлекеттік сыймен марапатталды, мерзімі

   

  «Еңбек ардагері» медалі ҚР ҒБ министрлігі 2017ж.

  9.

  Марапаттың басқа да түрлері

   

  - 1970 жылы СССР халық жетістіктері көрмесінің қола медалі және ақшалай сыйлығы (Москва қаласы);

  - 1990 жылы Қазақстан халық жетістіктері көрмесінің қола медалі және бағалы сыйлығы (Алматы)

  -1999 жылғы Халықаралық іскер әйелдер фестивалінің жеңімпазының дипломы мен Алғыс хаты (Алматы)

  - «Қазақстанның гүлденуіне зор үлес қосатын жоғары кәсіби мамандары дайындау мен тәрбиелеу ісіндегі адал әрі нәтижелі еңбегі үшін» ректорат атынан Алғыс хат жарияланды, (Орал, БҚМУ, 2009)

  - «Тәуелсіз Қазақстанның игілігіне жоғары білікті кадрларды даярлаудағы жемісті жұмысы үшін Алғыс хат. (БҚМУ, Орал.)

  - «Тәуелсіздіктің он жылдығына байланысты жас мамандарды даярлаудағы жоғары сапалы білім мен тәрбие берудегі саналы еңбегі үшін Алғыс хат ( БҚМУ, Орал қаласы)

  - Мұғалімдердің төл мерекесі қарсаңында табыс етілген жас мамандарды оқыту мен тәрбиелеудегі жетістігі үшін Құрмет грамотасы.( БҚМУ, Орал).

  - «Тәуелсіз Қазақстанның рухани және әлеуметтік дамуы жолында қол жеткізген табыстары және оның гүлденуіне қосқан зор үлесі үшін Алғыс хат.( БҚМУ, Орал)

  - Батыс Қазақстан жас өсіпірімдерінің облыстық туризм және экология Орталығының Алғыс хаты (Орал, 2001)

  - Батыс Қазақстан облысы білім басқармасы, облыстық «Өркен» қосымша білім беру орталығының жас көшбасшылардың қоғамдағы белсенділігін арттыру мен елге, жерге деген патриоттық сезімін оятудағы сіңірген еңбегі үшін Алғыс хаты. ( Орал, 2010ж.)

  - Қазақстанның гүлденуіне үлес қосатын жоғары кәсіби мамандарды дайындау мен тәрбиелеу ісіндегі адал, әрі нәтижелі еңбегі үшін Құрмет грамотасы.(БҚМУ, Орал. 2010ж.)

  - «Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен» атты ЖОО аралық ғылыми конференциясында шәкірті сапалы баяндамасымен жоғары нәтиже көрсетіп, 11 дәрежелі орынды иемденуіне ықпал еткен жетекшісі ретінде Сулейман Демирель атындағы университеттің Алғыс хаты. 2014 жыл.

  -Қазақстан ғылымы мен көпжанрлы ұлттық өнерді фольклорлық-этнографиялық тұрғыда насихаттаудағы көп жылғы сіңірген еңбегі үшін Батыс Қазақстан облысы Әкімінің БҚМУ-нің 80 жылдығына орай Құттықтау хаты.

  -БҚМУ-нің 80 жылдығына орай ғылыми-зерттеу және тәрбие жұмыстары бойынша жоғары нәтижелерге қол жеткізгені үшін университет ректоратының Алғыс хаты. 2012 ж.

  -Қазақстанның гүлденуіне зор үлес қосатын жоғары кәсіби мамандарды дайындау мен тәрбиелеу ісіндегі адал әрі нәтижелі еңбегі үшін БҚМУ ректоратының Алғыс хаты. 2015ж.

  - Аймақтық жоғары оқу орындары арасында жас ғалымдардың ғылымға деген құлшыныстарын арттыру, ғылыми ізденістерін ынталандыру, студенттерге ғалымдар тарапынан қолдау көрсету мақсатында ұйымдастырылған аймақтық байқауға студенттердің үздік ғылыми-зерттеу жұмыстарын дайындағандығы үшін Алғыс хат. 2015ж.

  -Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығы қарсаңында жоғары дәрежелі мамандарды дайындаудағы өлшеусіз еңбегі мен жастарды тәрбиелеудегі қайырымды ісі және ЖОО-ғы ғылыми білім беру мен мәдени өмірді дамытудағы үлкен үлесі үшін Құрмет грамотасы. БҚМУ., 2016ж.

   

  Қызмет саласы:

  1970 жылы еңбек жолын Алғадағы №1 Ш.Уәлиханов атындағы мектептің физика кабинетінің лаборанты ретінде бастап, аудандық радио торабының дикторлық қызметін қоса атқарған. 1978 жылы А.С.Пушкин атындағы Орал педагогикалық институтының қазақ тілі мен әдебиеті бөлімін бітіргеннен кейін 1986 жылға дейін Ақтөбе облысының Алға қаласындағы №1 және №3 мектептерінде ағылшын, қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімі қызметтерін атқарып, 1986-1987 оқу жылынан бастап А.С.Пушкин атындағы пединститут, ал кейіннен М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті болып қайта жасақталған оқу ордасының қазақ тілі мен әдебиеті бөлімінде ізденуші, оқытушы, кіші ғылыми қызметкер, аға оқытушы, ғылым кандидаты, аға ғылыми қызметкер және ЖАК бекіткен ғылыми доценттік дәрежеге дейін жетіліп, қазір аталмыш оқу орнының қазақ филологиясы кафедрасының доценттік қызметін атқарады

  Оқытушылық пен ғылымды тығыз ұштастыра білетін тәжірибелі ұстаз 1993-1997 ж.ж. аралығында М.Өтемісов атындағы мемлекеттік университеттің қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының жанынан ашылған өндірістен қол үзіп оқитын күндізгі аспирантураны тәмамдап, 10.01.09 - фольклортану мамандығы бойынша 1998 жылдың 13 қарашасында ҚР ҰҒА-ның М.Әуезов атындағы әдебиет пен өнер институтында «Қазақ фольклорындағы табиғат пен тұрмыс-тіршіліктің этникалық танымы» дегенг тақырыпта ғылыми кандидаттық диссертациясын сәтті қорғап, 1999 жылдың 26 ақпанында бекітілді және 2004 жылдың 15 маусымында Білім және ғылым министрлігінің Жоғары аттестациялық комитетінің шешімімен әдебиеттану саласы бойынша доценттік ғылыми атағын алды. иемденді. Өзі қызмет еткен жылдарда көптеген студенттердің ғылыми, дипломдық жұмыстарына басшылық етумен бірге жыл сайынғы оқу жылдарының үлгерім сапасы бойынша жоғары көрсеткіштерге қол жеткізді. Әдебиеттегі күрделі мәселелерге арналған 50-ден астам дипломдық, 3 магистрлік диссертация қорғатып, жас ізденушілерді ғылыми жұмыс жазудың мектебінен өткізуде де шеберлік танытуда.

  Оқу-тәрбие жұмыстарымен бірге өзінің де ғылыми өсу жолына аса мән береді. Аймақтық, республикалық, сонымен қатар алыс-жақын елдерде өткізілген халықаралық ғылыми конференцияларда қазақтың халық фольклорының өзекті мәселелері бойынша баяндамалар жасады. 2015-2016 оқу жылында Австрияның Вена қаласында өткен фольклоршылардың ІҮ Халықаралық Форумында, ал 2016-2017 оқу жылында Қырғызстанның Бішкек қаласында өткен ІҮ Еуразиялық гуманитарлық Форумында мазмұнды баяндамалар жасап, халықаралық Сертификаттарға ие болды.

  Р.Мұхамбетқалиева қазақ әдебиеті бойынша санаткер оқытушы ретінде оқыту үрдісіндегі негізгі болып табылатын пәндерден: халық фольклоры, әлем әдебиеті, шығыс халықтарының әдебиеті, ХҮ-ХҮІІІ ғасыр әдебиеті, ежелгі дәуір мен шығыс, шетел халықтарының әдебиеті, шешендік өнері, әдебиет теориясы, аударма негіздері, отандық әдебиет, балалар әдебиеті және орыс топтарындағы қазақ тілі мен әдебиетінен дәріс жүргізді. Ұстаз қандай пәнді жүргізсе де, сол пәннің төл табиғатын ашып, күнбе-күн әдебиет әлеміне қызықтыра жетелеуде шеберлік танытып келеді. Әсіресе, фольклор дәрістері үстінде жыл сайын жаңа таланттардың: ғылыми, ақындық, айтыскерлік, қолөнер, әншілік өнерлерінің жолы ашылуына аса мән береді.

  1986-1987 оқу жылдарынан бастап қазіргі кезеңге дейін топ жетекшісі және студенттердің ғылыми жұмыстары, дипломдық және магистрлік диссертациялардың ғылыми жетекшілігін атқарып келеді.

  2014-2015 оқу жылында М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің қазақ филологиясы кафедрасының жанынан «Мәдени мұра» мемлекттік бағдарламысының қызметіне – 10 жыл және 1954 жылдан бері қызмет жасап келе жатқан профессор М.М.Тілеужанов атындағы фольклорлық-этнографиялық экспедицияның – 60 жылдық мерейтойына арнап, ғылыми-танымдық кабинет жұмысын іске қосты.

   
     
   

  11. Негізгі ғылыми еңбектері:

  Роза Қазиқызының ғылыми-әдістемелік бағытта 60-қа жуық ғылыми мақаласы және «Фольклордағы тұрмыс-тіршіліктің этникалық танымы» атты әдістемелік оқу құралы бар.

  1. Ш.Ш.Уәлиханов - өнер теориясының негізін қалаушы. Ақтөбе білім жетілдіру институтының мақалалар жинағы. Ақтөбе, 1988ж. , 33-35 бб.

  2. Ю.Бабанскийдің оқу - тәрбиені оптимизациялау мәселесінің күнгейі мен көлеңкесі. //Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Ақтөбе, 1989ж. 18-21 бб.

  3. Ауыз әдебиеті – тәрбие құралы. А.С.Пушкин атындағы Орал пединститутының ғылыми-әдістемелік жинағы. Орал, 1990, 107-109 б.

  4. Қазақ баласын қалай тәрбиелеген? «Қазақстан мектебі» журналы. №3. -Алматы, 29-32 бб.

  5. Шешендік сөздердің эстетикасы. // Аймақтық ғылыми теориялық конференция матеоиалдары. Ақтөбе, 1991, 63-65 бб.

  6. Қазақ фольклорындағы ғылыми идеал. //ХҮІІІ Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Орал, БҚ ауыл шаруашылық университеті, 1994, 100-105 бб.

  7. Қазақ фольклорындағы табиғатты қорғау мәселесі. // ІІ Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары, Орал, 1994, 100-102 бб.

  8. Қазақ фольклорындағы экологиялық мәдениет. ҚР ҰҒА Хабаршысы, №3. –Алматы, 1995, 26-28 бб.

  9. Шешендік сөздердің көркемдік танымы, // 56- ғылыми-практикалық конференция материалдары. Орал, 1995, 213-215 бб.

  10. Жайықтың Цицероны – Сырым деген... // Ғылыми практикалық конференция материалдары, Орал, 1995, 216-218 бб.

  11. Фольклорда бейнеленген тіршілік етудің ұлттық көрінісі. // Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Орал, 1997, 68-74 бб.

  12. Қазақ фольклорындағы табиғат пен тұрмыс-тіршіліктің этникалық көрінісі. // ҚР ҰҒА., ғылыми жинақ. Алматы, 1998, 10-16 бб.

  13. Ж.Молдағалиев поэзиясындағы өнер мәселесі. // Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Орал, 2000, 57-59 бб.

  14. Ең қазақы жанр. // Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Орал, 2000, 59-61 бб.

  15. Орта ғасыр ақиығы.// Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. Орал, 2001, 28-37 бб.

  16. Фольклордағы тұрмыс-тіршіліктің этникалық танымы. Оқу-әістемелік оқу құралы. 8,7 б.т. ISBN 9965-553-18-1., Орал, 2001.

  17. Бейнелі ойдың зергері. // Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Алматы, 2003, 446-449 бб.

  18. Отырардың ақтаңдақ ақиығы. // Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Алматы, 2003, 265-269 бб.

  19. Жырлардағы тарихи уақыт пен кеңістік мәселесі. //Халықаралық ғылыми- теориялық конференция материалдары. Алматы, 2004, 295- 301 бб.

  20. Жағымсыздық категориясының халық мұрасында бейнеленуі. // Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Алматы, 2004, 177-184 бб.

  21. Эпикалық жырлардағы өлке тарихының поэтикалық танымы.// Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Алматы, 2004. 112-118 бб.

  22. Достижение предков на службу современным животноводам Казахстана. БҚМУ прфессор-оқытушыларының ғылыми жинағы. Орал, 2004,

  23. Жас ұрпақты ұлттық әскери үрдіспен тәрбиелеу жолдары. БҚМУ профессор-оқытушыларының ғылыми жинағы. Орал, 2004. 145-152 бб.

  24. Халық әдебиетіндегі жас балалар мифінің тарихи тағылымы. // Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. Алматы, 2005, 141-147 бб.

  25. Халық мұрасындағы «дала кентаврларының» феномендік бейнесі. «Қайнар» университетінің Хабаршысы. №1, 2005, 4-10 бб.

  26.Народная гидротехника в казахском фольклоре. Әл Фараби атындағы ҚазҰУ-нің Хабаршысы. №1, Алматы, 2005, 77-79 бб.

  27. «Шынжыры үзілмеген» ерліктің дәстүр жалғастығы. //Заң академиясының Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. Алматы, 2005, 88-93 бб.

  28.Жыр өзегіндегі жанрлық синкретизм. // Академик Қ.Жұмалиев және ұлттық рухани әлем» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Орал, 2008, 71-75 бб.

  29. Фольклорда бейнеленген қазақ тарихының «алтын ғасыры» // Академик Қ.Жұмалиев және ұлттық рухани әлем» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Орал, 2008, 64-68 бб.

  30. Фольклордағы табиғат пен адам нооэкологиясы туралы этноэмпирикалық ілімдер. // Ақмоллаға арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Ақтөбе, 2008, 68-73 бб.

  31. Халық мұрасының көпжанрлы сипаты. «Ұлт тағылымы». Ғылыми-әдістемелік журнал. Алматы, 2008, №2, 291-295 бб.

  32. «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасының аймақтық жетістіктері. // Қазіргі заманғы өркениеттің тұрақты даму аспектісінде этносаралық және конфессияаралық бейбітшілік пен келісімді қалыртастыру» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Астана, 2009, 293-298 бб.

  33. Фольклорлық тарихнаманың көркем семантикасы.// Мемлекеттік тіл: даму мен өркендеудің жаңа кезеңі» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Орал, 2009, 73-79 бб.

  34. Жыр сүлейі – Марабай. // Облыстық ғылыми- практикалық конференция материалдары. Орал, 2007, 83-85 бб.

  35. Батыс Қазақстан фольклорлық – этнографиялық экспедициясының «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасына қосқан үлесі. // Профессор М.М.Тілеужановтың 80 жасқа толу мерейі қарсаңында өткізілген республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Орал, 2008, 157-166 бб.

  36. Ұстаздық концептіге сыйымды азамат еді. // Сәрсен Ақмурзин және Ұлы Отан соғысы жылдарынан кейінгі қазақ руханияты атты облыстық ғылыми- практикалық конференция материалдары. Орал, 2009, 36-40 бб.

  37. Ауызекі тарихнаманың өзегіндегі көркемдік таным. Әл Фараби атындағы ҚазҰУ-нің Хабаршысы. № 1-2 ( 125-126 ), 2010, 201-204 бб.

  38. Қасым хан – ХҮІ ғасырдың алғашқы ширегіндегі қазақтың саяси элитасының көшбасшысы. Зерттеуші-Исследователь ғылыми журнал. № 11 (55) қазан-қараша 2010,Астана, 21-28б.

  39. Елдестірген елшінің жауларын қисынмен алғанының әдебиеттегі көрінісі. БҚМУ Хабаршысы.№4 2010, 249-258бб.

  40. Түркі-татар әдебиеті мен мәдениетінің көшбасшысы – Исмаил бей Гаспринскийдің туғанына 160 жыл. Зерттеуші-Исследователь ғылыми журналы. №3-4 (59-60 ) наурыз-сәуір 2011, Астана, 89-98бб.

  41. ХХ ғасырдың бас кезіндегі бертінгі сырт елдер әдебиетіндегі түркілік идеал. (1курс студенті А.Бақтыгереевамен бірлескен) «Қазіргі онамастикалық ахуал: тілдік, тарихи әлеуметтік және географиялық факторлар». Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 2011, 174-186 бб.

  42. «Адайдың жеті қайқысының» күй музасы - Өскенбай Қалмабетұлы. (1 курс студенті А.Абибуллаевпен бірлескен) «Қазіргі онамастикалық ахуал: тілдік, тарихи әлеуметтік және географиялық факторлар» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 2011,186-193бб.

  43. Әр дәуір әдебиетіндегі жағымсыздық категориясының мотивтері мен бейнеленушілік қабілеті. (1 курс студенті З.Орынбасармен бірлескен) «Қазіргі онамастикалық ахуал: тілдік, тарихи әлеуметтік және географиялық факторлар» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 2011, 193-200бб.

  44. Қазақ фольклорындағы сөз қауызын жарған шындық. БҚМУ Хабаршысы. № 2011, бб.

  45. Профессор М.М.Тілеужанов – фольклоршы-этнограф ғалым. Республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдарынан. Орал, -2013.

  46. Еңбек адамының әдебиеттегі көркем бейнесі. БҚМУ Хабаршысы, № 1, 2012, 191-197бб.

  47. Түркі тілді фольклор – ұлтаралық келісім кепілі.(пленарлық баяндама) Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарынан. Башқұрт пед.университеті және С.Бәйішев ат.Ақтөбе университеті. 2012, 15-21 бб.

  48. Жалпытүркілік жарқын бейне. Халықаралық ғыл-тәжірибелік конференция материалдарынан. Ақтөбе, 2012, 213-223бб.

  49. Н.Ф.Катановтың ғылыми еңбектерінің маңызы. БҚМУ Хабаршысы. №1, Орал, 2013, 196-201 бб.

  50. Халықтық проза тініндегі ертегі емес жанрлық түрлердің бейнелеушілік қабілеті. Дәстүрлі «Махамбет оқулары» ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарынан. Орал, 2014 ж., 40 б.

  51. Қ.Жұмалиев поэзиясының көркемдік ерекшеліктері. БҚМУ Хабаршысы, №1, Орал, 2014ж. 27 б.

  52. Ұлттық тарихты образдаудың хас шебері. Әл Фавраби атындағы ҚазҰУ-нің ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарынан. Алматы, 2014ж. 17 б.

  53. «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасына – 20 жыл. (Ұлттық рухани-материалдық құндылықтар хақында) Has participated succuussfulv in the 4 Internatonal conference. On Eurasian scientific Development Held in Vienna Austria, march 1, 2015.

  54. Қазақта қара сөзге дес бермеген. «Исатай-Махамбет» ғылыми-педагогикалық, тарихи-әдеби, ақпараттық-танымдық журналы. №1, 2015, 40 б.

  55. «Төте жазудың» ежелгі мұраларды зерттеудегі ғылыми маңызы мен қазақ әдебиеті тарихындағы орны. БҚМУ Хабаршысы. №1, 2015. 208 б.

                                     

  12. Табыс тарихы (туындаған мәселелерді шешу жолдары, мақсаттары, шешу механизмі, жеке қол жеткізген табыстары, ел дамуына қосқан үлесі туралы қысқаша сипаттама)

  Роза Қазиқызы ұстаздық қызметтермен қоса қазақтың ұлттық қолөнерінің, соның ішінде, ежелгі фольклорлық-этнографиялық мұралардың көптеген түрлерін жақсы меңгерген өнерлі адам. Ол 1990-жылдардан бері бірнеше дүркін халықаралық, аймақтық өнер фестивальдарына қатысып, Қазақстан республикасы мен Ресейдің халық жетістіктері көрмесінде қолөнер бұйымдары қойылып, бірнеше халықаралық дәрежедегі дипломдар, қола медальдары мен сертификаттарды иемденді.

  2007 жылдан бері Шеврон Корпорациясы мен Мәдениет және Ақпарат министрлігінің «Қазақстан қолөнершілері мен кәсіпкерлеріне қолдау көрсетудің» Еуразиялық Қоры ұйымдастырған Шеврон Корпорациясының бағдарламалық Жобасына өз үлесін қосумен бірге жастарды ұлттық өнерге баулудың жетекшісі ретінде де танымал ұстаз. «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасының алғы шарттарын практикалық тұрғыда ғана емес, теориялық жағынан да насихаттаумен айналысып, аймақтық жидашылық мектептің тарихнамасын жасауда өз үлесін қосып келеді. Осы мақсатта жасаған ғылыми-практикалық жұмыстарының нәтижелері қазіргі таңда республикалық «Шебер» қорына көмегін тигізіп отыр.

  Ғылыми кандидаттық диссертациясының теориялық тұжырымдарын материалдық тіршілікте пайдаланудың үлгісін қалыптастырып келеді. Қазіргі таңда 60-қа жуық ғылыми және бұқаралық-көпшілікке арналған республикалық, аймақтық газет-журналдарда әлеуметтік-қоғамдық мәселеллерге мақалалар жазып, облыстық телеарна мен радиодан танымды хабарлар өткізуге ат салысты.

  Өзіне жүктелген кафедралды, универститетішілік міндеттерді атқара жүріп, Батыс Қазақстан халықтары Ассамблеясы мен облыстық Әйелдер кеңесінің қоғамдық-бұқаралық жұмыстарына белсене араласады. Облыстың көптеген арнаулы және орта, жоғары білім беретін оқу орындарының шәкірттері алдында шығармашылық кездесулер өткізіп, заманауи жастарға үлгі боларлықтай тағылымдық іс-шаралар өткізді. Жұмыссыз жастар мен көпбалалы аналарға арналған көркем тоқыма мен маусымдық әр түрлі киім пішу, тігу секілді салалар бойынша қысқа мерзімді тегін курстар жүргізіп келеді.Сонымен қатар отбасылық бюджетті тәртіптеу мен мұқтажсыз өмір сүрудің экономикалық тиімді әдістерін жастарға, материалдық тапшылық көріп отырған жанұяларға тығырықтан шығудың жолдарын үйретуден жалыққан емес.

  Әсіресе, ұстаздың жастар арасындағы діни сауаттылық жөніндегі ықпалы жоғары. Жалпы дін төңірегіндегі көлеңке тұстарды дөп басып, жіктеп талдауда тапқырлық танытумен бірге, діннің жалпыадамзаттық ғылыми-танымдық аспектілеріне ғана назар аудартуды қолға алған. Көпқабатты, көпғасырлы адамзат баласының әр алуан көзқарастары мен діни наным-сенімдерін бүгінгі заманауи жұртшылықтың көру призмасымен типологиялық тұрғыда талдай білу қабілетімен көптеген жастарды көмескіленген діни ұғымдардан арашалап келеді. Осы сала бойынша ұстаздың бірнеше мақаласы жергілікті және алыс-жақын елдерде жарияланды.

  Жанұяда өмірдің әр саласына бейімделген, өнерлі де білімді бес бала тәрбиелеп, өзімен бірге оларды да ғылым, өнер жағынан қатар дамытуды өзіне мақсат тұтқан қамқор ана. Роза Қазиқызы уақыт тапшылығынан ұстаздықпен қатар дамытып келе жатқан өз өнерлерінің игерілмей жатқан тұстарын өз балалары мен шәкірттері арқылы жетілдіріп отырады. Жанұясындағы: саясаткер, журналист, суретші, жаратылыстанушы болып білім алған балаларының екінші мамандықтары - өнер. Себебі ұстаздың пайымдауынша: кез-келген маманның өзін қызықтыратын қосымша кәсібі де болуы керек, әсіресе, мемлекет сеніп тапсырған ұстаздық ететін жандардың ғұмыр жасы жеткенінше өмірдің сан-саласынан хабардар болуымен бірге, мүмкіндігінше, қарапайым қол еңбегі пен даналық ақыл-ойдың өларасынан табылуы міндетті – дейді. Осы идеяны ұстанған ұстаз қадамын заман талабымен қатар алып жүру мақсатында отбасылық жеке кәсіп ашып, жеті өнерді меңгерген балаларының шығармашылық қабілеттерін ұштау үстінде.

  13. Жергілікті бұқаралық ақпараттағы төл жарияланымдары:

  1. Мұхамбетқалиева Р.Қ. «Қазақ фольклорындағы экологиялық мәдениет» «Жайық үні» газеті, 1994ж. 23 желтоқсан.

  2. Мұхамбетқалиева Р.Қ. «Өлеңмен жер қойнына кірер денең» ( Жаназа намазы және жерлеу рәсімі хақында) «Жайық үні» газеті, 1995, 3 наурыз.

  3. Мұхамбетқалиева Р.Қ. «Аусылды (ящура) қалай емдеген?» (Мал ауруларын емдеудің ежелгі әдістерінің этнографиялық көрінісі) «Орал өңірі» газеті, 2001, 19 сәуір.

  1. Мұхамбетқалиева Р.Қ. «Жаңа бағдарлама жарық көрді» «Орал өңірі» газеті , 2000,11қазан.
  2. Мұхамбетқалиева Р.Қ. «Шешендіктану – құнды зерттеу» «Орал өңірі» газеті, 2001, 22 желтоқсан.
  3. Мұхамбетқалиева Р.Қ. «Менің кураторым...» «Өркен» газеті, №9, 31 қазан, 2016.
  1. Р.Қ.Мұхамбетқалиеваның өмірі мен еңбек жолына арналған басылымдар:

  1. Сейтақов А. «Жақсының жаны жұмбақ-ау» «Орал өңірі» газеті, 1990ж., 21 сәуір.

  1. Қамзақызы Лира « Қажуға біздің қақымыз жоқ» (Нарық және отбасы хақында) «Егеменді Қазақстан», 1997ж., 7-қаңтар, Алматы.
  2. Құмарова Р. «Жарасты жанұяның жақсы істері» ( ұлттық өнердің өрісін кеңейту хақында), « Орал өңірі» газеті, 1996 ж. 18 сәуір.
  3. Шабаренина Т. «Внучка имама» Газета «Приуралье», 1999г., 16 октября.
  4. Құттымұратұлы Қ. «Қалада тұратын дала қызы» ( Өнерлі отбасы Мұхамбетқалиевтер хақында) «Орал өңірі» газеті, 2009ж, 19 ақпан.
  5. «Ұстаз – ұлы есім...» (Ф.ғ.к., доцент Р.Қ.Мұхамбетқалиеваның ұстаздық келбеті хақында). «Өркен» газеті, 2013ж. 8(892) қыркүйек-қазан.
 • Ниетова Айгүл Серікқызы

  педагогика ғылымдарының магистрі


  Тегі Ниетова

  Аты Айгүл

  Әкесінің аты Серікқызы

  Туылған күні 1971 жылы 6 қаңтар

  Туылған жері Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Ақтан батыр ауылы

  Жалпы еңбек өтілі 31 жыл

  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі 31 жыл

  Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі 12 жыл

  Ғылыми дәрежесі (академиялық) педагогика ғылымдарының магистрі

  Байланыс телефоны

  E-mail n.aigul_s@mail.ru

  Skype aigulnietova@mail.ru, facebook n.aigul_s@mail.ru

  БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

  Курс атаулары (құжатқа сәйкес), біліктілігін арттыру мекемесі, мерзімі, жылы

  1. Н.Г.Чернышевский ат. Саратов мемлекеттік университеті ұйымдастырған «Новые образовательные технологии» курсы. 18-19.10.2007 ж. Орал. Сертификат.

  2. БҚО педагог кадрлар біліктілігін арттыру және қайта даярлау институтында «Орыс тілді мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» курсы. 31.03-11.04.2008 ж. Орал. Сертификат.

  3. ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі Тіл комитетінің Ш.Шаяхметов атындағы Тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру-әдістемелік орталығы ұйымдас-тыруымен өткен «Мемлекеттік тілді жеделдете оқытудың интерактивтік әдістемесі» тақырыбындағы оқытушылардың біліктілігін жетілдіру курсы. 19-20.11. 2008 ж. Орал. Сертификат.

  4. ҚР Білім және ғылым министрлігі әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық универси-тетінің жоғары оқу орындары оқытушыларының біліктілігін арттыру институтында «Қазақ тілі» мамандығы және «Жаңа ақпараттық технологиялар» пәні бойынша біліктілік арттыру курсы. 01-13.12.2008 ж. Алматы. Сертификат.

  5. «Компьютерлік графика» курсы М. Өтемісов атындағы БҚМУ-дың кадрлар біліктілігін арттыру және қайта даярлау орталығында. 12-23.01.2009 ж. Орал. . Сертификат.

  6. «Басқару менеджменті» курсы М. Өтемісов атындағы БҚМУ-дың кадрлар біліктілігін арттыру және қайта даярлау орталығында. ..... Орал. . Сертификат.

  7. «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы АҚ «Заманауи педагогикалық технологиялар» жоо педагогикалық мамандықтары курсы. 29.05-10.06.2017 ж. (240 сағ.) Алматы. Сертификат.

  СЕМИНАР, КОНФЕРЕНЦИЯ, БАЙҚАУЛАРҒА ҚАТЫСУЫ

  ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

  Шараның атауы, құжаттың атауы (диплом, сертификат), шараның түрі, айы, жылы

  1. Батыс Қазақстан облысының «Жыл мұғалімі-2000» байқауының гран-при жүлдегері. Орал 2000 ж. Диплом

  2. Республикалық «Жыл мұғалімі-2000» байқауының «Мұғалім-зерттеуші» номинациясының лауреаты. Орал 2000 ж. Диплом

  3. Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі Тіл комитетінің Ш.Шаяхметов атындағы Тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру-әдістемелік орталығы өткізген «Мемлекеттік тілді оқытудың медиа-сабақтары» ІІ республикалық фестивалінде Бейне-аудио сабақ номинациясында 2 – орын. Астана 2010 ж. Диплом

  4. «Орта және жоғары мектеп жүйесіндегі көптілді білім беру мәселесін дамыту» аймақтық ғылыми-әдістемелік семинар. 14.04.2016 ж. Орал. Сертификат.

  5. Алматы қаласының Тілдерді дамыту, мұрағаттар және құжаттама басқармасы, «Өрлеу» БАҰО филиалы ББЖҚ БАРИ, Абай ат. ҚазҰУ, әл-Фараби ат. ҚазҰУ, Қазақ МҚПУ, Сүлеймен Демирел университеті біріккен«Көптілділікті дамыту жағдайында тұлғаны қалыптастыру»атты ғылыми-әдістемелік семинар. 03-16.04.2017 ж. (72 сағ) Алматы. . Сертификат.

  ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

  Авторлары, мақала атауы, журнал, жинақтардың атаулары, журналдың №, жыл

  1. «Тестілік тапсырмалар және оларды күрделендіру жолдары» «Ұстаз» журналы №2 2000 ж. Орал. 25-30 бб.
  2. «Лицейде қазақ әдебиетін тереңдетіп оқыту» «Қазақ тілі мен әдебиеті» журналы №10 2000 ж. Алматы. 25-26 бб.
  3. «Қазақ әдебиетінен оқушылардың өздігінен орындайтын жұмыстары» БҚМУ профессор-оқытушылар құрамының 65 - ғылыми-практикалық конференциясы материалдарының жинағы 2004 ж. Орал. 39-44 бб.
  4. «Шығарма жазудың теориясы мен практикасы» «Тәрбие құралы» журналы №3 2005 ж. Алматы. 70-74 бб.
  5. «Ғ.Қараш шығармаларын мектепте оқыту» Ғ.Қараштың 130 жылдығына арналған облыстық ғылыми-тәжірибелік конференциясының мақалалар жинағы. 21-22 шілде 2006 ж. Орал. 67-71 бб.
  6. «Қазіргі сабақ және ондағы дидактика принциптерінің жүзеге асырылуы» БҚМУ Хабаршысы №3 2006 ж. 170-175 бб.
  7. «Шығарма жазудың теориясы мен практикасы» арнаулы курсының бағдарламасы БҚО педагог кадрлар біліктілігін арттыру және қайта даярлау институты. «Қолданбалы курстар бағдарламаларының жинағы (тілдік пәндер саласы)». Орал 2006 ж. 15-26 бб
  8. «Әдебиет теориясы» арнаулы курсының бағдарламасы БҚО педагог кадрлар біліктілігін арттыру және қайта даярлау институты. «Қолданбалы курстар бағдарламаларының жинағы (тілдік пәндер саласы)». Орал 2006 ж. 44-51 бб.
  9. «Орыс жазушыларының шығармаларын Абай аудармалары негізінде оқыту» «Мемлекеттік тілді меңгерту – мәртебелі міндетіміз» облыстық ғылыми- тәжірибелік конференциясының мақалалар жинағы. 15-16 наурыз 2007 ж. Орал. 34-38 бб.
  10. «Жаңа оқыту технологияларының қазақ әдебиетінен жазба жұмыстарын орындаудағы тиімділігі» «Қ.Жұмалиев және ұлттық рухани әлем» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының мақалалар жинағы. 20-21 ақпан 2007 ж. Орал. 443-447 бб
  11. «Абай мен Тоқай шығармаларындағы сабақтастық» «Еуразиялық ойлауды қалыптастыру мәселелері (еуразиялық теңқұқылық)» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының мақалалар жинағы. 2007 ж. Орал. 211-214 бб.
  12. «Ұлы ақын Ғ.Тоқайдың шығармашылығындағы Орал әлемі атты облыстық шығармалар байқауының қорытындысы» «Еуразиялық ойлауды қалыптастыру мәселелері (еуразиялық теңқұқылық)» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының мақалалар жинағы. 15-16 маусым 2007 ж. Орал. 208-210 бб.
  13. «М.Әуезовтің «Қилы заман» повесінде жағымсыз образдар арқылы азаттық идеясының берілуі» «Батыс Қазақстандағы тарих ғылымы мен білім дамуының мәселелері: ізденістер мен міндеттер» атты тарих ғылымдарының докторы, академик Т.З.Рысбековтің 60 жылдығына арналған республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 20 қыркүйек 2007 ж. Орал. 168-169 бб
  14. «Іскери сөйлеу тілін оқыту әдістері» «Мемлекеттік тілді өзге ұлт өкілдеріне меңгертудің тиімді әдістері» тақырыбындағы облыстық ғылыми-тәжірибелік конференциясының жинағында 9-10 қаңтар 2008 ж. Орал. 56-62 бб
  15. «Салыстыра оқыту – тілді меңгертудің тиімді тәсілі» «Ұлттық білім беру жүйесін жаңарту және адам ресурстарының жаңа сапасын қалыптастырудағы оның рөлі» Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдарында Орал 2009 ж. 280-282 бб.
  16. «Іскери сөйлеу тілін оқыту тәжірибесінен» Озық педагогикалық тәжірибе мектебі (материалдардың жинағы) Орал 2009 ж.104-108 бб.
  17. «Жоғары оқу орындарында қазақ тілін оқытудың тиімді әдістері» «С.Ақмурзин және Ұлы Отан соғысы жылдарынан кейінгі қазақ руханияты» атты облыстық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағы Орал 2009 ж.

  18. «Батыс Қазақстан өңіріндегі ру-тайпа атауларынан қалыптасқан тұрақты тіркестер мен мәтелдер» Профессор Н.Ф.Катанов және түркітану мәселелері атты халықаралық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары. 30-31 мамыр Орал 2012 ж. 76-79 бб.

  19. «Байұлы этнонимінің тарихы» М.Өтемісов атындағы БҚМУ Хабаршысы №1(49) 2013 ж. Орал 228-231 бб.

  ШЕТЕЛДІК БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

  Авторлары, мақала атауы, журнал, жинақтардың атаулары, журналдың №, жыл

  1. G.Yerkegaliyeva, N.Ilyasova, K.Aronov, A.Nietova, A.Kaliyeva «The formation of a syntax syntagm» Маn іn Іndіа 97(9) 2017 National & International Journals стр.13-22 Scopus мәліметтер қорына енген импакт факторлы

  ЖАРИЯЛАНҒАН БАСЫЛЫМДАРЫ

  (ОҚУ, ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛДАР, МОНОГРАФИЯЛАР)

  Авторлары, атауы, мамандық, пән, басылым орны, баспа, шығарылған жылы

  1. Ниетова, А.С., Ахатова Н.К., Еркеғалиева Г.Ә., Дүйсенғалиева Н.Е., Жұбанышева А.С., Алмағамбетова Н.А. «Қазақ тілі» орыс бөлімдеріне арналған оқу құралы. 2007 ж. Орал
  2. Ниетова, А.С., Ахатова Н.К., Еркеғалиева Г.Ә., Дүйсенғалиева Н.Е., Жұбанышева А.С., Алмағамбетова Н.А. «Қазақ тілі» орыс бөлімдеріне арналған электронды оқулық 2009 ж. Орал
  3. «Кең байтақ Қазақстан» ұжымдық мәтіндер жинағы электронды оқулық 2009 ж. Орал
  4. Қайыров А.Б., Ниетова, А.С., Еркеғалиева Г.Ә., Дүйсенғалиева Н.Е. «Мемлекеттік тілде іс жүргізу» электронды оқулық Орал 2010 ж. Баспаға Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы «Білім» тобындағы мамандықтар бойынша оқу-әдістемелік секциясы және ҚР БҒМ Республикалық оқу-әдістемелік кеңесі ұсынған. 27.05.2010 ж. №12 хаттама
  5. «Қазақ тілі» орыс бөлімдеріне арналған оқу құралы 2012 ж. Орал Баспаға Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы «Білім» тобындағы мамандықтар бойынша оқу-әдістемелік секциясы және ҚР БҒМ Республикалық оқу-әдістемелік кеңесі ұсынған. 20.06.2008 ж. №7 хаттама
  6. Қайыров А.Б., Ниетова, А.С., Еркеғалиева Г.Ә., Дүйсенғалиева Н.Е. «Мемлекеттік тілде іс жүргізу» «Мемлекеттік тілде іс жүргізу» оқу құралы Орал 2012 ж. Баспаға Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы «Білім» тобындағы мамандықтар бойынша оқу-әдістемелік секциясы және ҚР БҒМ Республикалық оқу-әдістемелік кеңесі ұсынған. 27.05.2010 ж. №12 хаттама
  7. Қайыров А.Б., Ниетова «Іскери қазақ тілі» оқу құралы Орал 2012 ж. Баспаға Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы «Білім» тобындағы мамандықтар бойынша оқу-әдістемелік секциясы және ҚР БҒМ республикалық оқу-әдістемелік кеңесі ұсынған. 10.06.2011 ж.№15 хаттама

  8. «Сборниквоспитательных часов» Уральск: издательский центр ЗКГУ им.М.Утемисова, 2012. 113 стр

  9. Медешова А.Б., Ниетова А.С., Сұлтанғалиева Р.Б. «Қыздарға кеңес» әдістемелік құрал

  10. М.Өтемісов атындағы БҚМУ Орал 2013 124 бет

  11. Медешова А.Б., Ниетова А.С. «Кәсіби қазақ тілі» оқу құралы М.Өтемісов атындағы БҚМУ Орал 2016 ж. 117 бет

  12. Қайыров А.Б., Ниетова, А.С., Еркеғалиева Г.Ә., Дүйсенғалиева Н.Е. «Мемлекеттік тілде іс жүргізу» оқу құралы (толықтырылған екінші басылымы) Орал 2017 ж. Баспаға Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ республикалық оқу-әдістемелік кеңесінің «Білім» тобындағы мамандықтар бойынша оқу-әдістемелік бірлестігі ұсынған. 16.06. 2017 ж. №3 хаттама

  ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЛАТЫН ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАРЫНА БАСШЫЛЫҚ ЕТУІ ЖӘНЕ ҚАТЫСУЫ

  Жоба атауы, ғылыми бағыты, жыл

  1. «Балалар үйінің, балабақша және мектеп бүлдіршіндерінің арасында мемлекеттік тілді, ұлттық салт-дәстүрлерді дәріптеуге бағытталған іс шаралар өткізу» атты жоба 2011, 2012, 2013 жж. Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту орталығының тапсырысымен

  БЕЙНЕ ДӘРІСТЕР ТІЗІМІ

  Пән атауы, мамандық

  1. Тілдік емес мамандықтар «Іскери қазақ тілі» пәнінен «Танысу» бейне сабақ 2010 ж.

  2. Тілдік емес мамандықтар «Іскери қазақ тілі» пәнінен «Қазақстандағы демалыс орындары» бейне сабақ 2014 ж.

  ШӘКІРТТЕРІНІҢ ЖЕТІСТІКТЕРІ

  МАРАПАТТАРЫ

  1. ҚР Білім және ғылым министрлігінің Құрмет грамотасы 2000 ж.

  2. ҚР Білім және ғылым министрлігінің Мақтау грамотасы 2000 ж.

  3. ҚР «Білім беру ісінің үздігі» төсбелгісі 2000 ж.

  4. БҚО педагог кадрлар біліктілігін арттыру және қайта даярлау институтының Алғыс хаты 2006 ж.

  5. М.Өтемісов атындағы БҚМУ ректорының алғысы 2008 ж.

  6. Орал қалалық білім беру бөлімінің Алғыс хаты 2009 ж.

  7. М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың Құрмет грамотасы 2012 ж.

  8. БҚО білім беру саласы қызметкерлері кәсіподағының Құрмет грамотасы 2012 ж.

  9. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің Алғыс хаты, 2017ж.

  ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

  Пән атауы, мамандық, сайттағы сілтемесі (inside.wksu.kz) немесе басқа мәлімет (слайдтар, тапсырмалар т.б.) электронды түрде

  Пән атауы

  Мамандық

  Ішкі cайттағы сілтемесі (inside.wksu.kz)

  1.

  Мемлекеттік тілде іс жүргізу

  Тілдік емес мамандықтар

  wksu.kz

  2.

  Іскери қазақ тілі

  Тілдік емес мамандықтар

  wksu.kz

 •  

   

   Алмагамбетова Наталья Александровна

  оқытушы


 • Ахатова Нұрсәуле Кәкімжанқызы

  аға оқытушы,филология магистрі, Түркия Республикасы, Стамбул университетінің докторанты

   

   

   


  Тегі: Ахатова

  Аты:Нұрсәуле

  Әкесінің аты: Кәкімжанқызы

  Туылған жері:ҚР БҚО Қаратөбе ауданы, Егіндікөл аулы

  Жалпы еңбек өтілі:17

  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі:17

  Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі:17

  Ғылыми дәрежесі: аға оқытушы,филология магистрі, Түркия Республикасы, Стамбул университетінің докторанты.

  Ұялы телефон: +77016107356

  E-mail:NAK@mail.ru

  ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ М І Н Е З Д Е М Е

  Ахатова Нұрсәуле Кәкімжанқызы 1979 жылы 11 қазанда Батыс Қазақстан облысы, Қаратөбе ауданы, Егіндікөл ауылында дүниеге келген.

  1997 жылы А.С.Пушкин атындағы гуманитарлық университетке түсіп, 2001 жылы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетін қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша бітіріп, жоғары кәсіби білікті мұғалім біліктілігін алып шыққан.

  М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде 2001 жылдан тілдерді оқып – үйренудің практикалық курсы кафедрасында қызмет істеп келеді.2003 жылы «Қазақ филология» мамандығы бойынша М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті магистратурасына түсіп, 2006 жылы магистрлік диссертациясын үздік қорғады.

  2006 жылы университеттің конкурстық комиссия шешімімен тілдерді оқып – үйренудің практикалық курсы кафедрасының аға оқытушысы лауазымына өтті. 2007-2008 жылы Түркия Республикасының Измир қаласындағы Егей университетінің Түркі Әлемі зерттеу институтының түрік тілі курсынан тағылымдамадан өтіп, 2008-2009 оқу жылынан Ыстамбұл университетінің түрік тілі мен әдебиеті факультетінің докторанты болып қабылданды. Қазіргі уақытта аталған университеттің докторанты. 2008-2010 жылдар аралығында Қазақстан Республикасының Түркия Республикасындағы Елшілігі жанындағы Стамбул қаласындағы тіл үйрету орталығында қазақ тілі пәнінен оқытушы болып қызмет атқарды. 2012 жылы аталған университеттің қазақ филологиясы кафедрасына ауыстырылды.

  Ахатова Нұрсәуле Кәкімжанқызы өзінің терең білімін ғылыми-зерттеу жұмысқа деген зор қабілетін көрсете білді. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу жүктемелерін, қажетті талаптарды толық орындай біледі. Ғылыми жинақтар бетінде бірнеше мақаласы жарық көрді. Университет көлемінде жүргізілген қоғамдық, мәдени шараларға кафедрадағы түрлі бағыттағы жұмыстарына белсене араласты.

  Сондай-ақ оқытушылардың біліктігін арттыру курстарынан өтіп, оқытушыларға арналған тренингке қатысып, сертификаттармен университет атынан алғыс хаттармен, дипломмен марапатталған.

  БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

  Курс атаулары (құжатқа сәйкес), біліктілігін арттыру мекемесі, мерзімі, жылы

  1. «IBM PC – ні бағдарламалық қамтамасыз ету» курсы. (Сертификат) ҚР Білім және ғылым министрлігі Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, 5 ақпан - 20 наурыз 2001 ж.

  2. «Аудармашылар мен мемлекеттік тілде іс жүргізушілердің кәсіби біліктілігін арттыру» курсы.(Сертификат) ҚР Білім және ғылым министрлігі Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, 10 ақпан - 28 наурыз 2002 ж.

  3. «Қазақ тілін оқытудың жаңа технологиялары: инновациялық әдіс» курсы. (Сертификат) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика институты, 20 қаңтар - 2 ақпан 2003 ж.

  4. «Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001 – 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сай көпдеңгейлік бірыңғай стандарттық оқыту жүйесін қалыптастыру» курсы. ( Біліктілік куәлігі) ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі Тіл комитеті Мемлекеттік тілді жеделдетіп оқыту республикалық орталығы, 4 -5 желтоқсан 2006 ж.

  5. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті (магистратура 2003 - 2006 ж.ж.)

  6. «Әр түрлі этностық топтарда қазақ тілін оқытушыларға арналған тренинг». (Сертификат) Мемлекеттік тілді дамыту Президенттік қоры, 2007 ж.

  7.«TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE ÖĞRENİM PROGRAMI»(Түркі Дүниесі Зерттеулері институтының түрік тілін үйрену бағдарламасы) атты тіл үйрену курсы. (Диплом) TÜRKIYE CUMHURİYETİ EGE ÜNİVERSİTETİTÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ İZMİR (Түркия Республикасы,Измир қаласы, Эгей университеті, Түркі Дүниесі зерттеу институты) 2007 - 2008 ж.

  8.Түркия Республикасы, Стамбул қаласы, Стамбул университеті (докторантура)

  9.«İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti (Istanbul 2010 EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE)» атты курсы. (Сертификат), Türkiye CumhuriyetiBaşkanlık (Түркия Республикасы,Стамбул қаласы) 2010 ж.

  10. МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образавательное учреждение высшего профессионального образования «Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы»,Уфа, Республика Башкортостан.«Теория и практика башкирской филологической науки и филологического образования» атты Халықаралық ғылыми – практикалық конференция (Сертификат) 24-26 қазан 2013 ж.

  11. «Comteporary Turkic Literatures» SERTIFICATE TСARDAHAN UNIVERSITY, TURKEY, 08 May 2014

  12. «Problems of Turcology»SERTIFICATE TСARDAHAN UNIVERSITY, TURKEY, 08 May 2014

  13.I. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU. TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. (I Халықаралық Түркі Әлемі Зерттеулері Симпозиумы, Түркия Республикасы, Нийде қаласы, Нийде университеті) 18-21 наурыз 2014 ж.

  14. V.Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi / V.Халықаралық түрік тілі және әдебиеті мамандығы доктаранттарының конгресі,(Сертификат) Түркия, Ыстамбұл 23-24 маусым,2014 ж.

  15.«Новината за напреднали наука» атты XI Халықаралық ғылыми –практикалық конференция (Сертификат) / Болгария Республикасы, София қаласы, 17-25 мамыр 2015 ж.

  16. «Қазақ әдебиеті және оны оқыту мәселелері» атты республикалық-ғылыми-әдістемелік семинар(Сертификат)/ Ақтөбе: Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, гуманитарлық зерттеулер институты, 19 маусым 2015 жыл.

  17. ALTAY TOPLULUKLARI SEMPOZYUMU//ALTAY COMMUТITIES SYMPOSIUM,(SERTIFICATE) TURKEY,Antalya, July 20-22, 2015

  19. SATA SCHOOL POR LANGUAGES(SERTIFICATE)(PRE-INTERMEDIATE) Uralsk, August 25, 2015

  19. «Орта және жоғары мектеп жүйесінде көптілді білім беру мәселесін дамыту» тақырыбында аймақтық ғылыми-әдістемелік семинар (Сертификат)/ Орал: М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, 14 сәуір 2016 жыл.

  20. 2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi(SERTIFICATE) // International Turkic World Educational Sciences and Social Sciences Congress, held in memory of Hodja Ahmet Yesevi year 2016, TURKEY, Antalya, December 1-4, 2016

  21. AHMET YESEVİ TEŞVİK ÖDÜLÜ / AHMET YESEVİ AWARD of INCENTIVE// ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM SENDİKALAR BİRLİĞİ // INTERNATIONAL EURASIA EDUCATIONAL SYNDICATES UNION, UAESEB-2016-ODL / 253 Antalya, December 1-4, 2016

  22. ÖĞRETİM ELEMANI MEVLANA KATILIM BELGESİ (ACADEMIC STAFF CERTIFICATE OF ATTENDANCE) MEVLANA Exchange Programme // TURKEY, ARDAHAN UNIVERSITY,Faculty of Humanities and Letters, department Contemporary Turkish Dialects and Literatures, Turkish Folk Literature, 2016/2017 ACADEMIC YEAR (Академиялық ұтқырлық Халықаралық«MEVLANA» бағдарламасы бойынша)

  24.««Заманауи педагогикалық технологиялар» ЖОО педагогикалық мамандықтар» курсы. (Сертификат) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, «Өрлеу» біліктілікті арттыру Ұлттық орталығы, 24 сәуір 2017 ж.

  25. IV Халықаралық Түркі Әлемі Зерттеулері симпозиумы / IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu(SERTIFICATE) Turkey, Niğde 26-28 Nisan, 2017

  919-922 бб.

  26.ALTAY TOPLULUKLARI SEMPOZYUMU//ALTAY COMMUТITIES SYMPOSIUM, (SERTIFICATE)TURKEY, Istanbul, July 24-26, 2017

  27. I Халықаралық Түркі Мәдениеті және Тарихы симпозиумы / I. Uluslararası Türk Kültürü ve Tarihi Sempozyumu (SERTIFICATE) Turkey, Istanbul 19-21 Nisan, 2018

   

  СЕМИНАР, КОНФЕРЕНЦИЯ, БАЙҚАУЛАРҒА ҚАТЫСУЫ

  ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

  Шараның атауы, құжаттың атауы (диплом, сертификат), шараның түрі, айы, жылы

  1. «IBM PC – ні бағдарламалық қамтамасыз ету» курсы. (Сертификат) ҚР Білім және ғылым министрлігі Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, 5 ақпан - 20 наурыз 2001 ж.

  2. «Аудармашылар мен мемлекеттік тілде іс жүргізушілердің кәсіби біліктілігін арттыру» курсы.(Сертификат) ҚР Білім және ғылым министрлігі Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, 10 ақпан - 28 наурыз 2002 ж.

  3. «Қазақ тілін оқытудың жаңа технологиялары: инновациялық әдіс» курсы. (Сертификат) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика институты, 20 қаңтар - 2 ақпан 2003 ж.

  4. «Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001 – 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сай көпдеңгейлік бірыңғай стандарттық оқыту жүйесін қалыптастыру» курсы. ( Біліктілік куәлігі) ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі Тіл комитеті Мемлекеттік тілді жеделдетіп оқыту республикалық орталығы, 4 -5 желтоқсан 2006 ж.

  5. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті (магистратура 2003 - 2006 ж.ж.)

  6. «Әр түрлі этностық топтарда қазақ тілін оқытушыларға арналған тренинг». (Сертификат) Мемлекеттік тілді дамыту Президенттік қоры, 2007 ж.

  7.«TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE ÖĞRENİM PROGRAMI»(Түркі Дүниесі Зерттеулері институтының түрік тілін үйрену бағдарламасы) атты тіл үйрену курсы.(Диплом) TÜRKIYE CUMHURİYETİ EGE ÜNİVERSİTETİTÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ İZMİR (Түркия Республикасы, Измир қаласы, Эгей университеті, Түркі Дүниесі зерттеу институты) 2007 - 2008 ж.ж.

  8.Түркия Республикасы, Стамбул қаласы, Стамбул университеті (докторантура)

  9.«İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti (Istanbul 2010 EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE)»атты курсы. (Сертификат), Türkiye CumhuriyetiBaşkanlığı (Түркия Республикасы,Стамбул қаласы) 2010 ж.

  10. МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образавательное учреждение высшего профессионального образования «Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы»,Уфа, Республика Башкортостан.«Теория и практика башкирской филологической науки и филологического образования» атты Халықаралық ғылыми – практикалық конференция (Сертификат) 24-26 қазан 2013 ж.

  11.«Comteporary Turkic Literatures» SERTIFICATE TСARDAHAN UNIVERSITY, TURKEY, 08 May 2014

  12. «Problems of Turcology»SERTIFICATE TСARDAHAN UNIVERSITY, TURKEY, 08 May 2014

  13. I. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU. TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. (I Халықаралық Түркі Әлемі Зерттеулері Симпозиумы, Түркия Республикасы, Нийде қаласы, Нийде университеті) 18-21 наурыз 2014 ж.

  14. V.Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi / V.Халықаралық түрік тілі және әдебиеті мамандығы доктаранттарының конгресі,(Сертификат) Түркия, Ыстамбұл 23-24 маусым,2014 ж.

  15.«Новината за напреднали наука» атты XI Халықаралық ғылыми –практикалық конференция(Сертификат) / Болгария Республикасы, София қаласы, 17-25 мамыр 2015 ж.

  16.«Қазақ әдебиеті және оны оқыту мәселелері» атты республикалық-ғылыми-әдістемелік семинар(Сертификат)/ Ақтөбе: Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, гуманитарлық зерттеулер институты, 19 маусым 2015 жыл.

  17.«Орта және жоғары мектеп жүйесінде көптілді білім беру мәселесін дамыту» тақырыбында аймақтық ғылыми-әдістемелік семинар (Сертификат)/ Орал: М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, 14 сәуір 2016 жыл.

  18. ALTAY TOPLULUKLARI SEMPOZYUMU//ALTAY COMMUТITIES SYMPOSIUM, (SERTIFICATE)TURKEY,Antalya,July 20-22, 2015

  19. SATA SCHOOL POR LANGUAGES(SERTIFICATE)(PRE-INTERMEDIATE) Uralsk, August 25, 2015

  20.2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi(SERTIFICATE) // International Turkic World Educational Sciences and Social Sciences Congress, held in memory of Hodja Ahmet Yesevi year 2016, TURKEY, Antalya, December 1-4, 2016

  21.AHMET YESEVİ TEŞVİK ÖDÜLÜ / AHMET YESEVİ AWARD of INCENTIVE// ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM SENDİKALAR BİRLİĞİ // INTERNATIONAL EURASIA EDUCATIONAL SYNDICATES UNION, UAESEB-2016-ODL / 253 Antalya, December 1-4, 2016

  22.ÖĞRETİM ELEMANI MEVLANA KATILIM BELGESİ (ACADEMIC STAFF CERTIFICATE OF ATTENDANCE) MEVLANA Exchange Programme // TURKEY, ARDAHAN UNIVERSITY,Faculty of Humanities and Letters, department Contemporary Turkish Dialects and Literatures, Turkish Folk Literature, 2016/2017 ACADEMIC YEAR (Академиялық ұтқырлық Халықаралық«MEVLANA» бағдарламасы бойынша)

  24.««Заманауи педагогикалық технологиялар» ЖОО педагогикалық мамандықтар» курсы. (Сертификат) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, «Өрлеу» біліктілікті арттыру Ұлттық орталығы, 24 сәуір 2017 ж.

  25. IV Халықаралық Түркі Әлемі Зерттеулері симпозиумы / IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu(SERTIFICATE) Turkey, Niğde 26-28 Nisan, 2017

  919-922 бб.

  26.ALTAY TOPLULUKLARI SEMPOZYUMU//ALTAY COMMUТITIES SYMPOSIUM, (SERTIFICATE)TURKEY, Istanbul, July 24-26, 2017

  27. I Халықаралық Түркі Мәдениеті және Тарихы симпозиумы / I. Uluslararası Türk Kültürü ve Tarihi Sempozyumu (SERTIFICATE) Turkey, Istanbul 19-21 Nisan, 201

  ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

  Авторлары, мақала атауы, журнал, жинақтардың атаулары, журналдың №, жыл

  1.Жәрдем Тілековтың «Сырым батыр» атты тарихи дастанындағы пассив сөздер семантикасы / «Махамбет және ұлттық мұра» атты М.Өтемісұлының 200 жылдығына арналған республикалық ғылыми – теориялық конференция материалдары жинағы. – Орал: Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің баспа бөлімі, 2003. – 40–44 бб. 0,3 б.т.

  2. «Сырым Датұлының шешендік сөздерінің зерттелуі жайында және оның шешендік нақыл сөздері туралы сыр» / Академик Р.Ғ.Сыздықтың 80 жылдық мерейтойына арналған «Қазақтың ұлттық әдеби тілі: бүгіні мен болашағы» атты ғылыми – теориялық конференция материалдары. / Әл – Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті. Хабаршы Филология сериясы № 5 (77). – Алматы: «Қазақ университеті» баспа орталығы, 2004. - 47-50 бб. 0,3 б.т.

  3. «Сырым Датұлы атымен байланысты айтылатын шешендік сөздерге тән шешендік тәсілдер» / «Шоқан тағылымы – 10» атты халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары жинағы. – Көкшетау: Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің баспаханасы. – 2005. 44 -48 бб. 0,3 б.т.

  4. «Мақал –мәтелдер құрамындағы пассив сөздер семантикасы» / «Ахметтану және қазақ филологиясының өзекті мәселелері» атты А.Байтұрсыновтың 130 жылдық мерейтойына арналған республикалық ғылыми –практикалық конференция материалдары жинағы. /М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті. – Орал: «Ағартушы» баспа-лингвистикалық орталығы, 2005. - 101-104 бб. 0,2 б.т.

  5. «Сырым Датұлы атымен байланысты айтылатын шешендік сөздерге тән шешендік тәсілдер» / Мемлекеттік тілдің теориялық және практикалық мәселелері: Облыстық семинар, конференция және халықаралық конференция материалдары. – Орал: «Ағартушы» баспа - лингвистикалық орталығы, 2005. – 50-52 бб. 0,3 б.т.

  6. «Шешендік сөздің сапалық белгілері және С.Датұлы атымен байланысты шешендік сөздердің көркемдік ерекшеліктері» / «Мемлекеттік тілдің мәртебесін артттыру –әрбір азаматтың парызы» атты халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары жинағы. / ҚР Мәдениет, Ақпарат және Спорт Министрлігі Тіл Комитеті,Батыс Қазақстан облысы әкімдігі, Облыстық тілдерді дамыту басқармасы, «Ағартушы» баспа – лингвистикалық орталығы, 2005. – 148-150 бб. 0,2 б.т.

  7. «Ғұмар Қараштың «Сырым батыр» тарихи оқиғалы поэмасының құндылығы» / 2005 – 2006 оқу жылындағы М.Өтемісов атындағы БҚМУ – дың жас ғалымдар және студенттердің ,ылыми конференцияларының материалдары жинағы. Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ – дың баспа орталығы, 2006. 41 -46 бб. 0,4 б.т.

  8. «Сәкен Сейфуллиннің ғалым ретіндегі ой – тұжырымдарының құндылығының бір қыры: «Билер сөздері» деген термин ұсынғандығында» / «С.Сейфуллин – азамат ақын, жазушы, қоғам қайраткері» атты С.Сейфуллиннің 110 жылдығына арналған облыстық ғылыми – теориялық конференция материалдары жинағы. / М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті. – Орал: БАҚ және баспа орталығы, 2006. – 34 -40 бб. 0,4 б.т.

  9. «С.Датұлы атымен байланысты сөздермен Махамбет Өтемісұлы толғауларының бірлігі – ішкі мазмұнында, үндестігінде» / «Махамбеттану: дәстүр мен жаңашылдық» атты республикалық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары жинағы. / М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті. – Орал: БАҚ және баспа орталығы, 2006. – 70 –74 бб. 0,3 т.б.

  10. «Шешендік өнер тағылымы (Сырымның қанатты сөздері мен Махамбет толғауларындағы үндестік)» / «Мемлекеттік тіл саясаты: жаңа кезең мен жаңа міндеттер: III Халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары. – Орал: «Ағартушы» баспа орталығы, 2010. – 156 -160 бб. 0,4 б.т.

  11. «Сырым Датұлы есімімен байланысты жырланған Қадыр Мырза Әлидің «Тарихи толғаныс» өлеңі жайында» / «Ғылым және оның қазіргі әлемдегі орны» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары жинағы. / «Болашақ» Қарағанды университеті.- Қарағанды: «Болашақ» баспа орталығы, 2010. 80-83 бб. 0,43 б.т.

  12. «Ғ. Тоқайдың поэзиясындағы теңеулердің ерекшеліктері» / «Ислам ренессансы және Ғабдолла Тоқай поэзиясының философиясы»атты Ғ. Тоқайдың 125 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция жинағы/Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ-нің баспа орталығы,2011. – 122-124 бб. 0,25 б.т.

  13. «Сырым Датұлы атымен байланысты сөздер» / «Заманауи әлемдегі ғылым мен білім» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары жинағы. / «Болашақ» Қарағанды университеті.- Қарағанды: «Болашақ» баспа орталығы, 2012. 223-225 бб. 0,37 б.т.

  14. «Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев және түркі тілдес елдер арасындағы ынтымақтастық» / «Жоғары оқу орнындағы білім,ғылым және инновация: кешегісі, бүгіні және келешегі» атты халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференцияның жинағы. / Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ –нің баспа орталығы, 2012, 22-25 бб. 0,5 б.т. (Ә.Қарамен бірге)

  15. «Шешендік өнер тағылымы (Сырымның қанатты сөздері мен Махамбет толғауларындағы үндестік)» / «IV Махамбет оқулары» атты республикалық ғылыми – тәжірибелік конференция жинағы/Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ-нің баспа орталығы, 2012. 42-44 бб. 0,3 б.т.

  16. «Сырым Датұлы атымен байланысты айтылатын шешендік сөздерге тән шешендік тәсілдер» / «Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары» атты аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы /Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ-нің баспа орталығы, 2013. – 180-182 бб. 0,3 б.т.

  17. SIRIM DATOĞLU’YLA İLGİLİ VECİZELERE AİT SÖZ SANATI«Түркітанудағы ортақ рухани мұралардың зерттелуі: кешегісі, бүгіні, болашағы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы /Орал: Батыс Қазақстан инженерлік-гуманитарлық университеті Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясының баспа орталығы, 2014. – 66-68 бб.

  18. «Шешендік өнер тағылымы» (Сырымның қанатты сөздері мен Махамбет толғауларындағы үндестік) М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың Исатай-Махамбет ғылыми-педагогикалық, тарихи-әдеби,ақпараттық-танымдық журналы /Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ-нің баспа орталығы, 2015. – 95-98 бб.

  19.«Сырым Датұлы атымен байланысты шешендік сөздер» / «Қазақ әдебиеті және оны оқыту мәселелері» атты республикалық-ғылыми-әдістемелік семинар материалдары / Ақтөбе: Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, гуманитарлық зерттеулер институтының баспа орталығы, 2015.– 15-20 бб. ISSN978-60107388-53-9

  20.«Сырым Датұлы атымен байланысты шешендік сөздер»/ Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ Хабаршысы № 3 (60) – 2015 жыл –224 бет, 215-222 бб. ISSN 1680-0761

  21.«Г.Тукай поэзиясындағы теңеулердің қолданылуы» / «Тоқай әлемі: философия, эстетика, тіл» атты халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция матералдары – Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2016. – 263 б. ISSN 978-601-266-288-7

  22. «О качествах личности деятеля СырымаДатова, известного в истории Казахстана бия, оратора, мудреца» / «Түркі жазуы мен түркі мәдениеті: түркі жұртының бірегейлік негізі»атты республикалық-ғылыми-әдістемелік семинар материалдары / Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ-нің баспа орталығы, 2017.

  23. INNER CONTENT AND THE FUNCTION OF ORATORY SPEECH LINKED WITH THE NAME OF SYRYM DATULY/ Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ Хабаршысы № 1 (69) – 2018 жыл –333 бет, 263-269 бб. ISSN 1680-0761

  ШЕТЕЛДІК БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

  Авторлары, мақала атауы, журнал, жинақтардың атаулары, журналдың №, жыл

  1.«Сырым Датұлы есімімен байланысты жырланған Қадыр Мырза Әлидің «Тарихи толғаныс» өлеңі жайында» / YOM / Türk Dünyası Kültür Dergisi / Түркия, Ыстамбұл «ÖNCÜ» баспа орталығы,№ 25 - 2012. 87-92 бб. 0,75 б.т.

  2. «Сырым Датұлы атымен байланысты шешендік сөздер» YOM / Türk Dünyası Kültür Dergisi / Түркия, Ыстамбұл «ÖNCÜ» баспа орталығы,№ 27 – 2013. 81-87 бб. 0,8 б.т.

  3. «Сырым Датұлы атымен байланысты шешендік сөздер» / «Теория и практика башкирской филологической науки и филологического образования» атты халықаралық ғылыми – парктикалық конференция жинағы / Уфа, Бошкортостан Республикасы. 2013 ж.

  4.Oratorical Words Associated With Syrym Datuly (Сырым Датұлы атымен байланысты шешендік сөздер) / I. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU. TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. (I Халықаралық Түркі Әлемі Зерттеулері Симпозиумы, Түркия Республикасы, Нийде қаласы, Нийде университеті) 18-21 наурыз 2014 ж.

  5.Oratorical Words Associated With Syrym Datuly (Сырым Датұлы атымен байланысты шешендік сөздер) /V.Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi / V.Халықаралық түрік тілі және әдебиеті мамандығы доктаранттарының конгресі, Түркия, Ыстамбұл 23-24 маусым,2014 ж.

  6.Жәрдем Тілековтың «Сырым батыр» атты тарихи дастанындағы пассив сөздер семантикасы«Новината за напреднали наука» атты XI Халықаралық ғылыми –практикалық конференция материалдары жинағы (17-25 мамыр) / «Бял ГРАД-БГ» ООД баспа орталығы, Болгария Республикасы, София қаласы, 2015. – 9-12 бб.

  7. KAZAK HALK EDEBİYATINDA ŞEŞENDİK GELENEĞİ VE BU GELENEK İÇERİSİNDE SIRIM DATOĞLU'NUN YERİ / ALTAY TOPLULUKLARI SEMPOZYUMU // ALTAY COMMUТITIES SYMPOSIUM, TURKEY,Antalya, July 20-22, 2015

  8.Problems of Meaning in Toponym Formation of Kazakh Language //Asian Social Science Journal. Vol. 11, No.19; July 30, 2015 (6s). P. 106-112. ISSN 1911-2017 E-ISSN 1911-2025 Published by Canadian Center of Science and Education (Scopus қорына енген)

  9.Hoca Ahmet Yesevi Ve “Divan-İ Hikmet’’ Eserine Edebi Açıdan Bakış (Ахмет Яссауидің «Диуани Хикмет» шығармасының көркемдігі) / 2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi // International Turkic World Educational Sciences and Social Sciences Congress, held in memory of Hodja Ahmet Yesevi year 2016, TURKEY, Antalya, December 1-4, 2016

  10. Қазақ тарихындағы Сырым Датұлы атымен байланысты шешендік сөздерге байланысты зерттеулер / IV Халықаралық Түркі Әлемі Зерттеулері симпозиумы / IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Turkey, Niğde 26-28 Nisan, 2017

  919-922 бб.

  11. Kazak Türklerinde Görüşmek Geleneğinin Önemi ve Bu Geleneği Devam Eden Sırım Datoğlu’nun Şeşendik (Bilgelik) Sözlerinin Yeri / Қазақ халқындағы көрісу рәсімінің тағылымдық мәні және бұл дәстүрді жалғастырудағы Сырым Датұлы шешендік сөздерінің маңызы/ ALTAY TOPLULUKLARI SEMPOZYUMU // ALTAY COMMUТITIES SYMPOSIUM, TURKEY,Istanbul, July 24-26, 2017

  12.Kazak Türklerinde Şeşendik Geleneği ve Bu Gelenek İçerisinde Sırım Datoğlu’nun Yeri // I. Uluslararası Türk Kültürü ve Tarihi Sempozyumu // Türkey, Istanbul, Nisan 19-21, 2018

  ЖАРИЯЛАНҒАН БАСЫЛЫМДАРЫ

  (ОҚУ, ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛДАР, МОНОГРАФИЯЛАР)

  Авторлары, атауы, мамандық, пән, басылым орны, баспа, шығарылған жылы

  1. «Қазақ тілі» (Абай атындағы ҚазҰПУ жанын-дағы «Білім» тобындағы мамандықтар бойынша оқу-әдістемелік секциясы және ҚР БҒМ республикалық оқу-әдістемелік кеңесі ұсынған. Хаттама №7 20.06.2008 ж.) Оқу құралы, Орал, 2012 ж. 17,3 б.т. ( Н.К.Ахатова, А.С.Ниетова,А.С.Жұбанышева,Г.Ә.Еркеғалиева,Н.Е.Дүйсенғалиева,Н.Алмағамбетовамен бірге)

  ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

  1. «Халық ауыз әдебиеті» пәні. «Қазақ тілі мен әдебиеті»,

  «Филология:қазақ тілі», «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» мамандықтары.

  2. «Түркі халықтары әдебиеті» пәні.«Қазақ тілі мен әдебиеті»,

  «Филология:қазақ тілі», «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» мамандықтары.

  3. «Түрік тілі грамматикасы I деңгей» пәні. «Қазақ тілі мен әдебиеті»,

  «Филология:қазақ тілі» мамандықтары

  4. «Түрік тілі грамматикасы II деңгей» пәні. . «Қазақ тілі мен әдебиеті»,

  «Филология:қазақ тілі» мамандықтары

  5. «Түрік тілінің жазылымы» пәні. . «Қазақ тілі мен әдебиеті»,

  «Филология:қазақ тілі» мамандықтары

  6. «Түрік тілінің оқылымы» пәні. . «Қазақ тілі мен әдебиеті»,

  «Филология:қазақ тілі» мамандықтары

 •  Турганалиева Ганмиркун Ганмирхановна

  қазақ тілі мен әдебиеті магистрі


  Тегі Турганалиева

  Аты Ганмиркун

  Әкесінің аты Ганмирхановна

  Туылған күні 1986 жылы, 3 мамыр

  Туылған жері БҚО, Тасқала ауданы, Логашкино ауылы

  Жалпы еңбек өтілі 10 жыл

  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі 10 жыл

  Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі 10 жыл

  Ғылыми дәрежесі (академиялық) қазақ тілі мен әдебиеті магистрі

  Байланыс телефоны

  E-mail ganna_tgg@mail.ru

  Skype, twitter, facebook alua_01.01.10@mail.ru

  БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

  Курс атаулары (құжатқа сәйкес), біліктілігін арттыру мекемесі, мерзімі, жылы

  1. «ДК операторы» курсы // БҚМУ біліктілік арттыру және қайта даярлауорталығы, ақпан, 2007ж. Сертификат.

  2. «Мемлекеттік тілде аудармашылар мен іс жүргізушілердің кәсіби біліктілігін арттыру» курсы // «Ағартушы» мемлекеттік тілді оқыту орталығы, 18 маусым, 2007ж. Сертификат.

  3. «Новые образовательные технологии» тақырыбында біліктілігін арттыру // Н.М.Чернышевский атындағы Самара мемлекеттік университеті, 18-19 қазан, 2007ж. Сертификат.

  4. «Жоғары мектеп педагогикасы» қайта даярлау курсы // БҚМУ АБО, 1.09 – 1.12. 2007ж. Сертификат.

  5. «Педагог маманның шешендік дағдыларын қалыптастыру жолдары» тақырыбында біліктілігін арттыру // М.Өтемісов атындағы БҚМУ, Орал қаласы, 3 қаңтар, 2008ж. Сертификат.

  6. Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың деңгейлі бағдарламасының негізінде әзірленген педагог кадрларды даярлайтын жоғары оқу орындарының бітіруші курс студенттеріне қосымша кәсіби білім беру бағдарламасы аясында Педагогикалық шеберлік орталығы мен Кембридж университетінің білім беру факультеті бірлесіп әзірлеген үшінші (базалық) деңгей бағдарламасы бойынша тренерлерді оқыту курсы // «Назарбаев Зияткерлік мектептері», Педагогикалық шеберлік орталығы, Астана, 2.02.2015-20.03.2015ж. Сертификат.

  7. «Инновационные педагогические технологии в школьном и вузовском образовании» тақырыбында халықаралық ғылыми-практикалық семинар. 17.03.2016. Сертификат №1123

  8. «Шешендік – көшбасшы көркі» тақырыбында шеберлік класы. Орал. 7.04.2017. Сертификат.

  СЕМИНАР, КОНФЕРЕНЦИЯ, БАЙҚАУЛАРҒА ҚАТЫСУЫ

  ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

  Шараның атауы, құжаттың атауы (диплом, сертификат), шараның түрі, айы, жылы

  1. «Жас ғалым – 2008» байқауы, ғылыми конференция, сәуір, 2008ж. Орал. І дәрежелі диплом.

  2. «Қазіргі таңдағы тәрбие ісі және конфессияралық келісім». Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының І Республикалық тәлімгерлер форумы, қараша, 2012, Шымкент. Сертификат.

  3. «Замандасқа айтарым бар» атты шығармашылық байқау, желтоқсан, 2013ж. Орал. ІІІ дәрежелі диплом.

  4. «Ғылым және Білім – 2014» атты Халықаралық жас ғалымдар конференциясы, сәуір, 2014, Астана. Сертификат.

  5. «Қазіргі әдебиеттанудың жаңа бағыттары» атты ІІ республикалық ғылыми-практикалық конференция. 2017, Алматы. Сертификат.

  6. «Орта және жоғары мектеп жүйесінде көптілді білім беру мәселесін дамыту» тақырыбында аймақтық ғылыми-әдістемелік семинар. 14.04.2016, Орал. Сертификат №156

  ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

  Авторлары, мақала атауы, журнал, жинақтардың атаулары, журналдың №, жыл

  1. Шешендіктану пәні мұғалімінің тұлғасы // «Мемлекеттік тіл: даму мен өркендеудің жаңа кезеңдері» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. Орал. 2009 – 198 б. 153-156 бб.

  2. Ұрпақ бойына рухани құндылықтарды қалыптастырудағы тәлімгердің рөлі // «Қазіргі таңдағы тәрбие ісі және конфессияралық келісім». Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының І Республикалық тәлімгерлер форумының материалдары. – Шымкент. 2012. – 300 б. 167-169 бб.

  3. Қ.Аманжолов поэзиясындағы тілдік бірліктердің коммуникативтік-функционалдық қызметі // БҚМУ хабаршысы материалдары. – Орал. БҚМУ баспа орталығы, 2012. №3 – 209 б. 201-204 бб.

  4. Роль творчества Махамбета Утемисова в духовном воспитании молодежи //«Жоғары оқу орнындағы білім, ғылым және инновация: кешегісі, бүгіні және келешегі». Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. Орал. 2012. – 253 б. 232-234 бб.

  5. Қ.Аманжолов өлеңдеріндегі «Соғыс» концептсінің құрылымдық // «Ү Махамбет оқулары», Орал қаласы, 2013ж.

  6. Қ.Аманжолов өлеңдеріндегі «Атамекен» концептісінің танымдық сипаты // «Ғылым және Білім – 2014» атты Халықаралық жас ғалымдар конференциясы материалдары, Астана қаласы, 2014.

  7. О.Бүркітовтің ақындық қабілеті жайлы бірер сөз // Тілші-ғалым, профессор О.Бүркітовтің 60 жылдық мерейтойына орай өткізілген республикалық конференция материалдары, Орал қаласы. 2014. 44-46 бб.

  8. Шешендіктану пәні мұғалімінің тұлғасы // «ҮІІІ Махамбет оқулары» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. Орал.2016.

  ШЕТЕЛДІК БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

  Авторлары, мақала атауы, журнал, жинақтардың атаулары, журналдың №, жыл

  1. Батырлар жырындағы қару-жарақ атауларының танымдық сипаты // Материали за 8-а международна научна практична конференция «Образованието и науката на ХХІ век», -2012. Том 32. Филологични науки. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – 96 стр. 62-65 бб.
  1. «Қырымның қырық батыры» жырлар цикліндегі теонимдердің лингвотанымдық сипаты // Материали за 8-а международна научна практична конференция «Образованието и науката на ХХІ век», -2012. Том 32. Филологични науки. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – 96 стр. 66-69 бб.
  1. Қ.Аманжолов өлеңдеріндегі «Жеңіс» концептісінің құрылымдық // Материалы за 9-а международна научна практична конференция, «Образованието и науката на ХХІ век», -2013 Том 32. Болгария.
  1. Қ.Аманжолов шығармаларындағы түр-түске байланысты бірліктер // Materialy IX miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, «Wyksztalcenie I nauka bez granic - 2013», -2013. Том 31. Чехия. 7-9бб.
  1. О.Бөкей шығармаларындағы кейіпкер бейнесін берудегі көріктеу құралдарының қызметі // «Перспективные вопросы мировойнауки» атты конференция. Болгария. 2014. 18-24 бб.
  1. Қ.Мырзалиев шығармаларында зат есімнен жасалған метафоралардың қолданылуы // «Наука и образование» атты конференция материалдары. Чехия. 2014.30-36 бб.
  1. Ақұштап Бақтыгереева поэзиясының лексикалық қабаты // «Направления научной мысли» атты конференция. Ұлыбритания. 2014. 88-93 бб.
  1. А.Бақтыгереева шығармаларындағы лексикалық бірліктер (синонимдер, антонимдер, фразеологизмдер турасында) // Materialy XI miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Naukowa przestrzen Europy – 2015”. Польша. 2015. 3-7 бб.
  1. М.Әуезовтің драмалық шығармаларындағы еркелету мағынасындағы эмоционалды-экспрессивті сөздердің жасалу жолдары // Материали за ХІ международна научна практична конференция «Найновите научни постижения – 2015». Болгария. 2015.
  1. М.Әуезовтің драмалық шығармаларындағы одағай сөздердің эмоционалды-экспрессивті қызметі // XI mezinarodni vedesko-prakticka conference “Dny vedy – 2015”. Чехия. 2015. 6-11 бб.

  ЖАРИЯЛАНҒАН БАСЫЛЫМДАРЫ

  (ОҚУ, ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛДАР, МОНОГРАФИЯЛАР)

  Авторлары, атауы, мамандық, пән, басылым орны, баспа, шығарылған жылы

  1. Г.Г.Тұрғаналиева, Ә.М.Дүйісмағанбетова, Н.Ж.Дәулеткереева, Г.Н.Өтепова. «Абай жолы – даңғыл жол», «NIDS»баспа орталығы, 2005ж.

  2. Г.Г.Тұрғаналиева, А.Ә.Ниязғалиеава. Қазақ диалектологиясы. БҚМУ баспа орталығы, 2013ж.

  3. Г.Г.Тұрғаналиева, А.М.Медешова. Классные часы: методическое пособие. БҚМУ баспа орталығы, 2013ж.

  4. Г.Г.Тұрғаналиева, А.М.Медешова. Тәрбие сағаттары: әдістемелік құрал. БҚМУ баспа орталығы, 2013ж.

  5. Г.Г.Тұрғаналиева, А.М.Медешова. Қыздарға кеңес:әдістемелік құрал. БҚМУ баспа орталығы, 2013ж.

  6. Г.Г.Тұрғаналиева, А.Ә.Ниязғалиеава. Қазақ диалектологиясы. «Шапағат» баспа орталығы, 2014ж.

  7. Г.Г.Тұрғаналиева. Журналистикаға кіріспе. БҚМУ баспа орталығы, 2014ж.

  8. Г.Г.Тұрғаналиева. Қазақ лексикологиясы. ПОӘК. БҚМУ баспа орталығы, 2015ж.

  9. Г.Г.Тұрғаналиева. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы. ПОӘК. БҚМУ баспа орталығы, 2015ж.

  10. Г.Г.Тұрғаналиева, А.Ә.Ниязғалиеава. Қазақ диалектологиясы. РУМС өткен.

  11. Г.Г.Тұрғаналиева. «Педагогика мамандығына кіріспе» курсының бағдарламасы. «Шапағат» баспа орталығы, 2016 ж.

  12. Г.Г.Тұрғаналиева. «Ғылыми жоба» элективті курсының бағдарламасы. «Шапағат» баспа орталығы, 2016 ж.

  ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЛАТЫН ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАРЫНА БАСШЫЛЫҚ ЕТУІ ЖӘНЕ ҚАТЫСУЫ

  Жоба атауы, ғылыми бағыты, жыл

  1. Қазақ семантикасының кеңістігі, гуманитарлық бағыт, 2014ж.

  2. Қазақ ономастикасының кеңістігі, гуманитарлық бағыт, 2014ж.

  ВИДЕОЛЕКЦИЯЛАР ТІЗІМІ

  Пән атауы, мамандық

  1. Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы. Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы. Шеберлік класс.

  ШӘКІРТТЕРІНІҢ ЖЕТІСТІКТЕРІ

  1. Жұмабаева Ақсана, «Менің әдеби өлкем» атты аймақтық жас ғалымдар байқауы, БҚМУ, Орал қаласы, ІІІ орын;

  2. Нәби Али, «Менің әдеби өлкем» атты аймақтық жас ғалымдар байқауы, БҚМУ, Орал қаласы, ІІІ орын;

  3. Ахметқалиева Самал, Бақытова Әдемі, «Менің әдеби өлкем» атты аймақтық жас ғалымдар байқауы, БҚМУ, Орал қаласы, ІІІ орын;

  4. Жұмабаева Ақсана, «Қазақстанның дамуы мен келешегі» атты студенттердің ІҮ ЖОО аралық ғылыми конференциясы, СДУ, Алматы қаласы, ІІ орын;

  5. Ахметқалиева Самал, Бақытова Әдемі, «Қазақстанның дамуы мен келешегі» атты студенттердің ІҮ ЖОО аралық ғылыми конференциясы, СДУ, Алматы қаласы, ІІІ орын;

  6. Лесов Наурызбек, «Қазақстанның дамуы мен келешегі» атты студенттердің ІҮ ЖОО аралық ғылыми конференциясы, СДУ, Алматы қаласы, ІІІ орын;

  7. Наби Али, «ХХІ ғасыр жастарының көзқарасындағы Ұлы Отан соғысы» атты Ү республикалық студенттік ғылыми-практикалық конференция, Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, Қарағанды қаласы, І орын;

  8. Мұратова Гүлсайран, «Әл-Фараби және қазіргі заман» атты ІI Халықаралық Фараби форумы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қаласы, ІІ орын;

  9. Тасқалиева Анель, «Әл-Фараби және қазіргі заман» атты ІI Халықаралық Фараби форумы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қаласы, ІІІ орын.

  10. Ертаева Аңсаған, республикалық ЖОО студенттрдің ғылыми-зерттеу жұмыстары байқауы, Алғыс хат;

  11. Сариева Әйгерім, республикалық ЖОО студенттрдің ғылыми-зерттеу жұмыстары байқауы, Алғыс хат;

  12. Шығыров Асыланбек, «Аңызға айналған Абыз» көркемсөз оқу шеберлерінің ІІ республикалық байқауы, І орын;

  13. Нұрсейтова Жұпар, республикалық ЖОО студенттрдің ғылыми-зерттеу жұмыстары байқауы, ІІІ орын;

  14. Мақсотова Гүлзат, республикалық ЖОО студенттрдің ғылыми-зерттеу жұмыстары байқауы, ІІІ орын;

  МАРАПАТТАРЫ

  1. Мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеруге, мерейін өсіруге атсалысқаны үшін Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту басқармасының алғыс хаты, 2013 ж.

  2. Қазақстан Республикасының 24 жылдық мерейтойына орай М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың алғыс хаты, 2015ж.

  3. Республикалық патриоттық, әдеби-танымдық «Ұлт болмысы» журналының алғыс хаты, 2016ж.

  4. Батыс Қазақстан облысы Орал қаласының білім беру бөлімінің Құрмет грамотасы, 2017ж.

  5. Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту басқармасының алғыс хаты, 2017 ж.

  6. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің Құрмет грамотасы, 2017ж.

  ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

  Пән атауы, мамандық, сайттағы сілтемесі (inside.wksu.kz) немесе басқа мәлімет (слайдтар, тапсырмалар т.б.) электронды түрде

  Пән атауы

  Мамандық

  Ішкі cайттағы сілтемесі (inside.wksu.kz)

  1.

  Қазақ тілінің диалектологиясы

  ҚТӘ, ҚТОМҚӘ

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

  2.

  Журналистикаға кіріспе

  «Филология:қазақ тілі»

  wksu.kz

  3.

  Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі

  ҚТӘ, ҚТОМҚӘ

  wksu.kz

  4.

  Оқу мен оқытудағы жаңа тәсілдер

  ҚТӘ, ҚТОМҚТӘ, Тарих, Шетел тілі: екі шет тілі

  wksu.kz

  5.

  Кәсіби бағытталған кәсіби шет тілі

  ҚТӘ

  wksu.kz

  6.

  Тәуелсіздік жылдарынан кейінгі қазақ әдебиеті

  ҚТӘ, ҚТОМҚӘ

  wksu.kz

 •  Шайекенов Жангелді Жұмақайұлы

  филология ғылымдарының кандидаты, доцент


  Тегі __ Шайекенов ___________

  Аты __ Жангелді_____________

  Әкесінің аты ____ Жұмақайұлы ______

  Туылған күні ___29.11.1957_________

  Туылған жері ____БҚО ____

  Жалпы еңбек өтілі _____43___ жыл

  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі ____31___ жыл

  Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі ____31__ жыл

  Ғылыми дәрежесі ___филология ғылымдарының кандидаты, доцент____

  Байланыс телефоны ж/т.51-30-62 - ү/т. 50-22-00

  Ұялы телефоны

  E-mail kaz.fil.fak.@mail.ru

  Skype, twitter, facebook ____________________

  БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

  Курс атауы

  Біліктілігін арттыру мекемесі

  Мерзімі,

  жылы

  1.

  «Басқару менеджменті мен психологиясы», №48

  Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті

  24 маусым, 2002 ж

  2.

  «Көркем аударма теориясы», №2654

  Әл-Фараби ат. ҚазҰУ

  11 желтоқсан, 2010 ж

  3.

  «Болон процесінің негізгі принциптарын жүзеге асыру және Қазақстанның жоғары оқу орындарына ECTS жүйесін енгізу»

  ҚР БжҒм «Ұлттық білім беру сапасын бағалау орталығы» РМҚК

  21-23 желтоқсан, 2010 ж

  4.

  «Педагогикалық менеджмент және басқару психологиясы» , №381

  М.Өтемісов Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті

  15 наурыз, 2011 ж

  5.

  «Қазіргі ЖОО-дағы педагогикалық үрдіс», №389

  М.Өтемісов Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті

  23 қаңтар, 2014 ж

  СЕМИНАР, КОНФЕРЕНЦИЯ, БАЙҚАУЛАРҒА ҚАТЫСУЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

  Шараның атауы

  Құжаттың атауы (диплом, сертификат)

  Шараның түрі

  Айы, жылы

  1.

  Has participated in the international seminar

  Methodological support of innovative projects commercialization according to the commercialization methodology developed by inno Group AG (сертификат)

  Орал

  24 қараша, 2010

  2.

  «Орта және жоғары мектеп жүйесіндегі көптілді білім беру мәселесін дамыту» тақырыбындағы аймақтық ғылыми-әдістемелік семинар

  сертификат

  Орал,

  М.Өтемісов ат.БҚМУ

  14 сәуір,

  2016

  ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

  Авторлары

  Мақала атауы

  Журнал, жинақтардың атаулары

  Журналдың №,

  жылы

  1.

  Шайекенов Ж.Ж.

  Ә.Сәрсенбаев лирикасындағы табиғат көріністері

  ҚазМУ хабаршысы. Филология сериясы – №6. -124 б

  109-113 бб

  Алматы: Қазақ университеті, 1997

  2.

  Шайекенов Ж.Ж.

  Ә.Сәрсенбаевтың өлең циклдарының композициясы

  ҚазМУ хабаршысы. Филология сериясы – №11. -156 б

  32-35 бб

  Алматы: Қазақ университеті, 1997

  3.

  Шайекенов Ж.Ж.

  Ақындық парасат

  ҚазМУ хабаршысы. Филология сериясы – №12. -164 б

  39-42 бб

  Алматы: Қазақ университеті, 1997

  4.

  Шайекенов Ж.Ж.

  Ә.Сәрсенбаев лирикасындағы бейнелілік нақыштары

  ҚазМУ хабаршысы. Филология сериясы – №20. -147 б

  68-73 бб

  Алматы: Қазақ университеті, 1998

  5.

  Шайекенов Ж.Ж.

  Азамат ақын

  «Ұстаз» . Ғылыми әдістемелік журнал. -№2

  77-80 бб

  Орал: облыстық мұғалімдердің білімін жетілдіру институты, 1998

  6.

  Шайекенов Ж.Ж.

  Ә.Сәрсенбаевтың лирикасы

  (автореферат)

  Алматы баспасы

  Алматы, 1999 ж

  7.

  Шайекенов Ж.Ж.

  Туған жер, ел тақырыбындағы азаматтық әуендер (жариялым)

  Ж.Молдағалиевтің 80 ж. арналған республикалық -ғылыми конференцияның материалдары.

  Орал, 2011 ж

  8.

  Шайекенов Ж.Ж.

  Махамбет туралы Әбу Сәрсенбаевтың ой-пікірлері

  «VІ Махамбет оқулары» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары.

  211-213 бб

  Орал, 08.11.2012 ж

  9.

  Шайекенов Ж.Ж.

  (Демесиноа С.Н. бірге)

  Оспанхан Әубәкіровтің сатиралық әңгімелеріндегі карикатуралық портрет

  «М.Өтемісов ат. БҚМУ хабаршысы» Филология сериясы. -№4 (52), 187-191 бб

  Орал, 2013 ж

  10.

  Шайекенов Ж.Ж.

  (Демесиноа С.Н. бірге)

  Оспанхан Әубәкіровтің сатиралық әңгімелеріндегі гротеск тәсілінің қолданылуы

  «Ғылым және білім қоғамды дамытудың басты факторлары» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы, 223-227 бб

  Қарағанды қаласы, 25.04.2014 ж

  11.

  Шайекенов Ж.Ж.

  Әбу Сәрсенбаев прозасының тарихилығы.

  «Батыс Қазақстан тарих ғылымы мен білім дамуының мәселелері: ізденістер мен міндеттер» атты тарих ғылымының докторы, академик Т.З.Рысбековтың 60 жасқа тоуына арналған республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

  Орал, 20.09.2007 ж

  12.

  Шайекенов Ж.Ж.

  Әбу Сәрсенбаевтың стильдік ерекшеліктері.

  «Академик Қ.Жұмалиев және ұлттық рухани әлем» атты ғылыми-практикалық конференция материалдары

  Орал, 22-23.02.2007

  13.

  Шайекенов Ж.Ж.

  Түркі өркениеті және Әбу Сәрсенбаев шығармашылығы.

  «Ғасырлар тоғысындағы түркі өркениеті: саясат, экономика және мәдениет» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары

  Орал, 19-20.04.2007

  14.

  Шайекенов Ж.Ж.

  «Қобланды батыр» жырының көп варианттылығы (М.Тілеужанов зерттеулері бойынша).

  Профессор М.М.Тілеужановтың туғанына 80 жыл толу мерейтойына арналған «Фольклор әлемі және фольклортанудың ғылыми кеңестіктегі орны мен жаңа бағыттары» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары

  Орал, 20-21.12.2007

  15.

  Шайекенов Ж.Ж.

  Ә.Сәрсенбаевтың лирикасының жанрлық-тақырыптық болмысы

  Материалы научно-практической конференции «Образование и наука в современных условиях развития Казахстана: опыт, проблемы и перспективы», посвященной 70-летию ЗКГУ

  Орал, 2002 ж

  16.

  Шайекенов Ж.Ж.

  Ақша бұлт боп кезген майданды Әбу ақын

  «Әлемдік тарих шеңберіндегі соғыс және бейбітшілік мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелі конференциясы материалдары

   

  17.

  Шайекенов Ж.Ж.

  Әбу өлеңдеріндегі ұрпақ тәрбиесі

  «Махамбеттану: дәстүр мен жаңашылдық» республикалық ғылыми-тәжірибелік конф.материадары

  Орал, 24-25.11.2005

  18.

  Шайекенов Ж.Ж.

  С.Сейфуллиннің «Қызыл ат» поэмасындағы тарихи шындықтың көркем бейнеленуі

  «С.Сейфуллин – азамат ақын, жазушы, қоғам қайраткері» атты облыстық ғылыми-тәжірибелік конф.материадары

  9-12 бб

  Орал, 2006 ж

  19.

  Шайекенов Ж.Ж.

  «Абдулла Жұмағалиев поэмаларындағы романтикалық сарын»

  «VІІ Махамбет оқулары» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конф.материадары

  94-98 бб

  Орал, 2015 ж

  20.

  Шайекенов Ж.Ж.

  Ә.Сәрсенбаевтың өлең өрімдері

  «Түркі жазуы мен түркі мәдениеті: түркі жұртының бірегейлік негізі» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конф.материадары

  195-200 бб

  Орал, 27.10.17 ж

  21.

  Шайекенов Ж.Ж.

  Ә.Сәрсенбаев поззиясындағы халықтар достығы тақырыбы

  «ІХ Махамбет оқулары» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конф.материадары

  175-179 бб

  Орал, 17.11.17 ж

  ЖАРИЯЛАНҒАН БАСЫЛЫМДАРЫ (ОҚУ, ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛДАР, МОНОГРАФИЯЛАР)

  Авторлары

  Атауы

  Мамандық

  Пән

  Басылым орны, баспа, шығарылған жылы

  1.

  Шайекенов Ж.Ж.

  Ә.Сәрсенбаев лирикасы (монография)

  Қазақ тілі мен әдебиеті, Филология: қазақ тілі

  Қазіргі қазақ әдебиеті немесе ХХ ғ. ІІ жарт. қазақ әдебиеті

  Орал, 2017 ж

  ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

  Пән атауы

  Мамандық

  Ішкі сайттағы сілтемесі (inside, wksu.kz)

  1.

  ХІХ ғасыр әдебиеті

  Қазақ тілі мен әдебиеті, Филология: қазақ тілі, Қазақ тілін оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті

   

  2.

  ХХ ғасыр әдебиеті

  Қазақ тілі мен әдебиеті, Филология: қазақ тілі, Қазақ тілін оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті

   

  3.

  Қазақ балалар әдебиеті

  Қазақ тілі мен әдебиеті, Қазақ тілін оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті

   

  4.

  Ежелгі дәуір әдебиеті

  Филология: қазақ тілі

   

  5

  Тәуелсіздік жылдарынан кейінгі қазақ әдебиеті

  Қазақ тілі мен әдебиеті

   

  6

  Әдебиет тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері

  Қазақ тілі мен әдебиеті, Филология: қазақ тілі (магистратура)

   

  7

       
 • Ержанова  Ұлдай  Рысқалиқызы

  филология ғылымдарының кандидаты, доцент


  1956 ж. 26 қарашада Саратов облысы, Ершов ауданы,

  Новорепино селосында туған.

  1979 ж. Орал педагогикалық институтын “Қазақ тілі мен әдебиеті” мамандығын бітіріп, ұстаздық жолын орта мектептен бастаған.

  1982 ж. - оқытушы, ізденуші, доцент қызметтерін атқарып келеді.

  1982 – 2001 жж. – оқытушы, аға оқытушы, доцент БҚМУ.

  1994 – 1997 жж. А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының ізденушісі.

  1997 жылы А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтында «Батыс Қазақстан топонимиясының этнолингвистикалық сипаты» тақырыбында кандидаттық диссертация қорғады.

  1998 ж. - филология ғылымдарының кандидаты.

  2000 ж. – доцент атағы берілді.

  2005 ж. “Қазіргі қазақ тілі синтаксисі” курсы бойынша электронды оқулығы жарық көрді.

  Ғылыми зерттеулерінің негізгі бағыттары: тіл білімінің этномәдени жүйесі: ономастика, Батыс Қазақстан облысының типологиясы. Аймақтық топонимдердің этнолингвистикасы және оның даму жолдары, тіл білімінің грамматика саласы: қазіргі қазақ тіліндегі құрмалас сөйлем проблемалары.

  Марапаттары: Ы.Алтынсарин атындағы медальдың иегері

  Негізгі еңбектері:

  1. «Батыс Қазақстан облысының топонимиясы» атты жоғарғы курс студенттеріне, мектеп мұғалімдеріне арналған арнаулы курс бағдарламасы.-Орал, 1999.

  2. «Қазіргі қазақ тілі» курсының фонетика саласы бойынша бақылау-пысықтау жаттығулар жинағы.-Орал: «Ағартушы» баспасы, 2000.-8,25 б/т.

  3.«Ақжайық өңірінің топонимиясы»: тарихи- этнолингвистикалық зерттеу.-Алматы: «Арыс» баспасы, 2001.-б.171.

  4.«Батыс Қазақстан облысы жер-су атауларының сөздігі».-Орал:«Полиграфсервис», 2001.-б.176.

  5. Жер – су атауларындағы ұлттық таным // «Ономастикалық хабаршы».-Астана, 2004.-№1.-Б.14-17.

  6.Қ.Жұбановтың лингвистикалық терминологиясының ерекшеліктері.«Жұбанов тағылымы».-Ақтөбе, 2004.-б.122.

  7. Синтаксис ғылымындағы кейбір өзекті проблемалар // Ұстаз.Ғылыми-әдістемелік журнал,2004.-№1.- Б.5-11.

  8. «Батыс Қазақстан облысы жер–су атауларының ерекшеліктері және ономастикалық тұжырымдама»// «Мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыру-әрбір азаматтың парызы». Халықаралық ғылыми–практикалық конференция.-Орал, 2005.-28-29 қазан.

  9.Жер–су атауларындағы әлемнің тілдік көрінісінің сипаты// «Ономастикалық хабаршы».- Астана, 2005.-№1.-Б.34-37.

  10.«Құрмалас сөйлем синтаксисі» атты электрондық оқулық (2005 жылы қарашада университеттің кеңесінде қорғалды).-Орал: БҚМУ, 2005.

  11.Қадыр Мырзаәлі суреткерлігі және қазақ сөз қолданыстарының тілдік сипаты»//«Қадыр Мырза Әли және рухани әлем». Республикалық ғылыми–практикалық конференция.-Орал, 2005.-27 қыркүйек.

  12.«Батыс Қазақстан облысындағы қазақ топонимдері туралы

  тұжырымдама». Қазақ ономастикасы: тәжірибелер мен ізденістер, республикалық ғылыми–практикалық конференция.-Астана, 2006.-31 қаңтар.

  13.«Батыс Қазақстан облысындағы жер-су, елді мекен атауларының қалыптасу тарихы».«Тіл саясатындағы ономастиканың орны» атты облыстық ғылыми-практикалық конференция.-Орал, 2006.-15 қыркүйек.

  14.«Грамматикадағы ұлттық тәрбие мен рухтың берілу жағдайы» //«Мемлекеттік тіл: білім және саясат»: Халықаралық ғылыми–тәжірибелік конференция.-Орал, 2006.-13-14 сәуір.

  15.Тілдің әлеуметтік табиғаты және тіл заңдары. Ғасырлар

  тоғысындағы түркі өркениеті: саясат, экономика және мәдениет. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция,2006.-Б.58-61.

  16.Ұлттық тіл-таным мен дәстүрдің бесіктен даритын белгісі.Мемлекеттік тілдің теориялық және практикалық мәселелері.-Орал, 2006.

  17.«Ана тілі - ұлттық рухтың айнасы». Халықаралық конференция.-Орал, 2007.

  18.«Әлемді тіл арқылы танудағы онимдердің рөлі».«Х.Кәримов және қазақ тілінің диалектологиясы»// Жинақ, ҚазМУ, 2007.

  19.Білімнің жаңа парадигмасы және оның мәдени тілтанудағы орны. «Т.Жанұзақовқа 80 жыл» //Республикалық ғылыми практикалық конференция.-Алматы, 2007.

  20.«Жер-су атауларының терминдік сипаты». «Қазақ тіліндегі терминжасам мәселесі» //Аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция.-Атырау, 2007.- 14-15 мамыр.

  21.«Қазақ болмыс және ұлттық таным» //«Тілтаным»,2007.-№1.

  22.Ономастикалық бірліктердің ментальді-когнитивтік сипаттары //«Ғалым ұстаз С.Ғ.Шарабасов және қазақ филология мәселелері».-Орал, 2007.-б.151.

  23.Концепт - тілдің танымдық қасиеті.«Қазақ тілі ғасырлар тоғысында: теориясы, тарихы, және қазіргі жайы» //Халықаралық конференция.-Алматы, 2007.-Б.252-256.

  24.«Тілдің әлеуметтік табиғаты және тіл заңдылықтары» //ҚазМУ хабаршысы, 2007 .

  25.«Тіл табиғатындағы ұлттық таным». Тілтаным: «Арыс»

  баспасы,2007.-№4.

  26.«Топонимдік атау-ұлттық творчестволық процесс». «Академик Қ.Жұмалиев және ұлттық рухани әлем»// Республикалық ғылыми-практикалық конференция.-Орал, 2007.-б.250.

  27.Ұлт тілі - ұлт дүниетанымын жеткізетін негізгі құрал// БҚМУ Хабаршысы.-Орал: БҚМУ баспасы, 2007.-№4.-Б.3-7.

  28.«Мемлекеттік тілдің мәртебесін асыру туралы». «Әділет

  органдары қызметіндегі мемлекеттік тілдің рөлін арттыру және оның бүгінгі күнгі ахуалы» // Республикалық ғылыми-практикалық конференция.-Орал, 2008.

  29.«Үштұғырлы тіл саясатын қалыптастыру мен жүзеге асыру жолдары».«Мемлекеттік тілді өзге ұлт өкілдеріне меңгертудің тиімді әдістері»// Аймақтық ғылыми-практикалық конференция.-Орал, 2008.-9-10 қаңтар.

  30.Құрмалас сөйлем синтаксисі бойынша бақылау-пысықтау жаттығулар жинағы.- Орал: М.Өтемісов атындағы БАҚ және БО, 2009.

  31.Әдеби шығармалар арқылы құзіреттілікті қалыптастыру. «Ұлттық білім беру жүйесін жаңарту және адам ресурстарының жаңа сапасын қалыптастырудағы оның рөлі»// Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. –Орал, 2009.-18-19 мамыр.

  32. Х.Есенжановтың «Ақжайық» роман-трилогиясындағы фитонимдердің тілдік құрылысы.«Жаңа ғасырдағы түркітану: рухани құндылықтарды сақтау және зерттеу мәселелері» // Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция.-Орал, 2009.

  33.«Тілтаным».-Алматы, 2009.-№2.-Б.82-89.

  34.«Орда», «Нарын», «Жайық» символдық топонимдерінің коннатациясы.

  І. Өмірбаяны:

  1956 жылы 26 қарашада РФ Саратов облысы, Ершов ауданы, Новорепино селосында дүниеге келген.

  1964 жылы Орал облысы, Казталовка ауданы, Богатырев орта мектебіне оқуға келіп, 1974 жылы үздік аттестатпен осы мектепті аяқтаған.

  1974-75 жылдары Богатырев орта мектебінде мұғалімдік қызметін бастайды.

  1975-79 жылдары А.С.Пушкин атындағы Орал педагогикалық институтын қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі квалификациясы бойынша үздік дипломмен аяқтаған.

  1979-82 жылдары Орал қаласындағы М.Өтемісов атындағы орта мектепте мұғалім болып қызмет атқарған.

  1982 жылдан бері М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде оқытушылық қызмет атқарып келеді.

  ІІ. Ғылыми дәрежесі:

  1. 1997 жылы А.Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институтының диссертациялық кеңесінде «Орал облысы топонимдерінің этнолингвистикалық сипаты» тақырыбында проф.Ж.А.Манкееваның жетекшілігімен кандидаттың диссертация қорғалды.

  2. 1999 жылы Жоғарғы аттестациялық комиссиясының шешімімен доцент атағы беріледі.

  ІІІ. Ғылыми бағыттағы монографиялары:

  1. «Ақжайық өңірінің топонимиясы» 1998 жыл, 200 бет, Алматы, «Арыс» баспасы;

  2. «Батыс Қазақстан облысы жер- су атауларының сөздігі» 2002 жыл, 250 бет, Орал қаласы, «Полиграф» баспасы; (Облыстық әкімшіліктің ұсынысы бойынша)

  3. «Орал қаласы көше атауларының баяны», 2012 жыл, 150 бет,Орал, «Университет» баспасы.

  4. «Батыс Қазақстан облысындағы ономастикалық кеңістік» 2016 ж, (баспада)

  ІҮ. РУМС –тың шешімімен шығарылған ғылыми-әдістемелік оқу құралдары:

  1.Қазіргі қазақ тілі фонетикасы бойынша сырттай бөлім студенттеріне арналған көмекші құрал. 1987 жыл, 4 баспа табақ, Орал, «Полиграф» баспасы.

  2. «Қазіргі қазақ тілі синтаксисі». (Бақылау-пысықтау жаттығулар жинагы) 2000 жыл, 250 бет, Алматы, «Арыс» баспасы. 2007 жылы РУМС-тың шешімімен екінші рет қайта бастырылып, толықтырылып шығарылды.

  3.Қазақ тілі. (Орыс аудиториясына арналған практикалық оқу құралы) 2008 жыл, 250 бет, Орал, «Университет» баспасы.

  4.«Қазіргі қазақ тіліндегі грамматикалық құрылымдар» 2013 жыл, 300 бет, Орал,»Университет» баспасы. РУМС-тың шешімімен Республиканың барлық жоғарғы оқу орындарына таратылды.

  Ү. Электронды оқулықтар: (университеттің ғылыми кеңесінде қорғалып, оқу залына орналастырылған)

  1. «Құрмалас сөйлем синтаксисі». 2002 жыл.

  2. «Қазақ тілі. Әлемнің жеті кереметі» 2009 жыл, (Астана қаласында өткізілген орыс аудиториясындағы интерактивті сабақтар конкурсында жүлде алды)

  3. «Лингвистикалық сөзжұмбақ» 2012 жыл, (Диск облыс мектептеріне таратылды.

  4. «Қазіргі қазақ тілі синтаксисі ғылымындағы қиындық тудыратын проблемалар» (15 сағаттық лекциялар қоры), 2015 жыл. Университеттің оқу залына орналастырылды.

  ҮІ. Ғылыми мақалалар:

  1. «Ізденіс», «КазГу хабаршысы», «Тіл таным», «Ономастикалық хабаршы», «Вестник ЗКГУ» журналдарына әр жылдары жарияланған 70-тен аса ғылыми мақалалар бар.

  2. Халықаралық, республикалық, аймақтық конференцияларда жасалған баяндамалар мен жинаққа енген ғылыми мақалалар 40- тан асады.

  (Тізім қоса берілді)

  ҮІІ. Ғылыми жетекшілік:

  1Ахатова Нурсауле –«Сырым баба шешендік сөздерінің тілдік құрылысы» 2001ж;»

  2.Ақболатова Лунара –«Жарнама тілінің ерекшеліктері» 2012 ж;

  3.Ашенова Ранида –«Қазақ тіліндегі мақал-мәтелдер мен шешендік сөздердің салыстырмалы тілдік ерекшеліктері» 20014-16 ж.

  4.Дипломдық жетекшілік 120- дан асады.

  ҮІІІ. Қоғамдық қызметі:

  1.Облыстық, қалалық ономастикалық комиссия мүшесі.

  2.Астана қалалық «Ұлағат» қоғамдық қорының мүшесі.

  3. «Республикалық , облыстық әйелдер ассоциациясының мүшесі.

 • Ниязғалиева Ағилаш Адиловна

  филология ғылымдарының кандидаты, М.Өтемісов атындағы БҚМУ доценті


  Тегі Ниязғалиева

  Аты Ағилаш

  Әкесінің аты Адиловна

  Туылған күні 12 мамыр, 1958 жылы

  Туылған жері БҚО, Қаратөбе ауданы, Қаракөл ауылдық советі

  Жалпы еңбек өтілі 43 жыл

  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі 43 жыл

  Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі 31 жыл

  Ғылыми дәрежесі филология ғылымдарының кандидаты, М.Өтемісов атындағы БҚМУ доценті

  Байланыс телефоны 30-39-05

  Ұялы телефон 8 702 134 30 56

  E-mail аgilash.niyazgalieva @mail.ru

  БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

  Курс атаулары (құжатқа сәйкес), біліктілігін арттыру мекемесі, мерзімі, жылы

  1. «Халықаралық стандарт. ИСО 9001-2000 білім саласына қызмет көрсету» біліктілік жетілдіру курсы //М.Өтемісов атындағы БҚМУ. «Сараптау және сертификациялау ұлттық орталығы» ААҚ Батыс Қазақстан филиалы. 23.01.2004.

  2. «Мемлекеттік тілді жеделдете оқытудың интерактивтік әдістемесі» // Ш.Шаяхметов атындағы Тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру-әдістемелік орталығының біліктілік жетілдіру курсы.19-20 қараша, 2008 жыл.

  3. Әл-Фараби атындағы ҚҰУ-дың ЖОО оқытушыларының біліктілігін арттыру. Алматы қаласы. 23.10. 2010 жыл.

  4. М.Өтемісов атындағы БҚМУ КБА және КДО-ның «Эдвайзердің кәсіби құзыреттілігі» семинар-тренингі. 22.02.2011 жыл.

  5. М.Өтемісов атындағы БҚМУ «Оқытудың инновациялық технологияларын енгізу» біліктілікті арттыру курсы.02.04.2013 жыл.

  6. М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың үздіксіз білім беру орталығында «Қазіргі ЖОО-дағы педагогикалық үрдіс» біліктілікті арттыру курсы. 23.01.2014 жыл.

  7. ҚР ЖОО педагогикалық мамандықтары оқытушыларының біліктілігін арттыру курсы // «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ.06.12.2014 жыл.

  Марапаттары

  1. М.Өтемісов атындағы БҚМУ ректоры Т.З.Рысбековтің Алғыс хаты. Орал,2008.

  2. Облыс әкімі Н.Ноғаевтың Алғыс хаты. Орал, 2012 ж.

  3. М.Өтемісов атындағы БҚМУ ректоры А.С.Иманғалиевтің Құрмет грамотасы. Орал, 2016 ж.

  4. «Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері» белгісі.

  Білім және ғылым министрі Е.Сағадиев, 25.10.2017 ж.

  СЕМИНАР, КОНФЕРЕНЦИЯ, БАЙҚАУЛАРҒА ҚАТЫСУЫ

  ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

  Шараның атауы, құжаттың атауы (диплом, сертификат), шараның түрі, айы, жылы

  1. «Қазақ әдебиеті пәні бойынша студенттердің республикалық олимпиадасы» Құрмет грамотасы. Алматы, желтоқсан, 2008ж.

  2. «Жастар және ғылым» атты студенттер мен магистранттардың ғылыми апталығы, І дәрежелі диплом, сәуір, 2012ж.

  ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

  Авторлары, мақала атауы, журнал, жинақтардың атаулары, журналдың №, жыл

  1991

  1.Қазақ говорларындағы кірме сөздер//Тезисы первой республиканской учредительной конференции молодых ученых и специалистов Казахского государственного университета имени С.М.Кирова. Гуманитарные науки.Часть 2. Алма-Ата.1991. С.111-112.

  2.Русские заимствования в казахских говорах //Профессор Қасым Тыныстанұлының 90 жылдық мерейтойына арналған республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары, 2-бөлім.17-18 октябрь, Бишкек. 1991, 93-95 бб.

  1992

  1.Орыс тілінен енген сөздердің орфографиясы жайында// Қазақ тілі мен әдебиеті. 1992.№12.

  2000

  1.Ж.Молдағалиев шығармаларындағы әскери термин сөздер //Ақын Ж.Молдағалиевтың 80 жылдығына орай өткізілген «Қазақ тілі мен әдебиетінің мәселелері» атты респ. ғыл.-тәж.конф.матер. Орал, 2000. 79-84 бб.

  2001

  1.Абай шығармаларындағы тілдік ерекшеліктер. «Ұстаз» ғылыми-әдеби журнал. 1(11) 2001. 60-66 бб.

  2002

  1.Кірме сөздердің түрлі топтарға қатысы // «Қазақстан дамуының қазіргі жағдайындағы ғылым мен білім беру: тәжірибесі, мәселелері және перспективалары» БҚМУ-дың 70 жылдығына арналған халықаралық ғыл.- прак. Конф. матер. 11-12 қазан, 2002 ж.27-28 бб.

  2003

  1.Кірме сөздердің ауысу ерекшеліктері //ГА-ның Хабаршысы. №1-2(2) 2003. Орал, 183-188 бб.

  2.Махамбет шығармаларындағы көне сөздер // М.Өтемісұлының 200 жылдығына арналған респ. ғыл.-тәж. конф. матер. Орал, 2003. 44-48 бб.

  2004

  1.Батыс сөйленісіндегі БҚ облысына тән лексикалық ерекшеліктер мен кейбір сөздердің изоглосы // « С.Аманжолов және қазіргі қазақ филологиясының өзекті мәселелері» атты халықар. ғыл.-теор. конф. матер. Алматы, 2004. 60-66 бб.

  2005

  1.Етістік тобына қатысты фразеологизмдер. «Ұлт тағылымы» ғылыми-педагогикалық басылым. Алматы №3/2005.299-302 бб.

  2. «Қадыр өлеңдеріндегі «ақ», «қара», «боз», «сары», «қоңыр», «қызыл» сын есімдерінің стильдік қызметі»//Қадыр Мырза Әли және рухани әлем. Респ. ғыл.-тәж. конф. матер. 27 қыркүйек, 2005. 34-39 бб.

  3. Фразеологизмдердің кейіпкердің психологиялық сезім-күйін суреттеуде қолданылуы (С.Мұқановтың «Ботагөз» романы бойынша). "Ізденіс" гуманитарлық ғылыми сериясы. №2(2)/2005. 150-152 бб.

  4.Сөйленістердегі кірме сөздердің ауысу жолдарының ерекшеліктері // «Ахметтану және қазақ филологиясының өзекті мәселелері». А.Байтұрсыновтың 130 жылдық мерейтойына арналған респ. ғыл.-прак. Конф. матер. Орал,2005. 76-78 бб.

  5.Қазақ сөйленістеріндегі араб-парсы кірме элементтері. «Жұбанов тағылымы» vI халықар. Ғыл.-теор.конф. матер. Ақтөбе, 2005. 200-204 бб.

  2006

  1.Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізуді оқытудың тиімді жолдары //Мемлекеттік тіл: білім және саясат. Респ. ғыл.-тәж.конф. матер. Орал, 2006. 130-133 бб.

  2.Қ.Жұмалиев оқулықтары мен жаңа буын оқулықтарының ерекшеліктері // «Қ.Жұмалиев және рухани әлем» респ. ғыл.-прак. конф. матер. Орал, 2006. 160-166 бб.

  3. Абай және Европа //Формирование паритетного евразийства на занятиях по развитию русской(казахской) речи илитературе на материале о жизни и творчестве А.С.Пушкина, Абая, Г.Тукая. Материалы областной научно- прак. конф. 22-23 июня 2006 г. Уральск, 7-11 стр.

  2007

  1.М.М.Тілеужанов еңбектеріндегі бата сөздердің тілдік- құрылымдық ерекшеліктері //Профессор М.М.Тілеужановтың туғанына 80 жыл толу мерейтойына арналған «Фольклор әлемі және фольклортанудың ғылыми кеңістіктегі орны мен жаңа бағыттары» атты респ. ғыл.-прак. конф. матер. Орал, 2007. 121-126 бб.

  2009

  1.Сөйленістердегі кірме сөздердің грамматикалық ерекшеліктері. БҚГА-ның Хабаршысы (Ғылыми журнал), 3(7) 2009. 97-101 бб. Орал.

  2.Қазақ сөйленістеріндегі морфологиялық сипаттар // «С.Ақмурзин және ҰОС жылдарынан кейінгі қазақ руханияты» атты обл. Ғыл.-тәж. конф. матер. 218-223 бб. Орал, 2009 ж.

  2010

  1.Қазақ сөйленістеріндегі кірме сөздердің зерттелуі. «Тілтаным» № 3(39) 2010. 110-118 бб. Алматы.

  2011

  1.Қазақ тіліндегі емдік өсімдіктер, олардың лексика-семантикалық, синтетикалық, аналитикалық тәсілдер арқылы жасалу жолдары //Қазіргі ономастикалық ахуал: тілдік, тарихи әлеуметтік және географиялық факторлар атты респ. ғыл.-тәж. конф. матер. 20.04. 2011 ж. Орал, 61-68 бб.

  2.Академик Ә.Қайдаровтың мемлекеттік тіл саясатына қосқан үлесі //ҚР тіл саясатының ұлттық бірлікті нығайтудағы рөлі атты респ. ғыл.-тәж. конф. матер. 19.10.2011 ж. Орал, 20-22 бб.

  3.Елбасының жыл сайынғы халыққа жолдауындағы мемлекеттік тілдің өрісі мен қолданылуы туралы міндеттері (2005-2011жж. аралығында)//«ҚР тіл саясатының ұлттық бірлікті нығайтудағы рөлі» атты рес. ғыл.-прак.конф. матер. Орал-2011.

  2012

  1.Махамбет шығармаларын «Тіл біліміне кіріспе» пәнін оқытуда қолдану // «4 Махамбет оқулары»атты респ. ғыл.-тәж. конф. матер. 08.11.2012 ж. Орал, 39-41 бб.

  2013

  1.Қазақ диалектологиясы» оқу-әдістемелік құрал(Г.Г.Тұрғаналиевамен бірге) М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың ред. баспа орталығы. Орал, 2013 ж.230 б.

  2.Профессор М.М. Тілеужановтың еңбектеріндегі бата сөздерді лексика-семантикалық жақтан топтау// Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары атты аймақтық ғыл.-тәжірибелік конф. матер. 27.03.2013 ж. Орал,31-36 бб.

  3. Лексиканы оқытуда жаңа технологияларды қолдану арқылы оқушыларды адамгершілікке, имандылыққа тәрбиелеу//// Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары атты аймақтық ғыл.-тәжірибелік конф. матер. 27.03.2013 ж. Орал,172-177 бб.

  4. Қазақ тарихи диалектологиясының қайнар көздері//«V Махамбет оқулары» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Орал-2013. 43-45 бб.

  2014

  1.Шамғали Сарыбаев – тұңғыш ғалым-әдіскер(А.Қ.Ботағалиева – магистрантпен бірге ). «Ұстаз» ғылыми-әдістемелік журнал. №1(62) 2014 ж. Орал, 2-6 бб.

  2. « Қазақ диалектологиясы» оқу-әдістемелік құрал(Г.Г.Тұрғаналиевамен бірге) «Шапағат» баспа орталығы. Орал, 2014 ж.232 б.

  3.Түркі әлеміндегі атақ-лауазымға қатысты атаулардың шығу төркініне барлау//Профессор Отарәлі Бүркіт және тіл білімі мәселелері» атты респ. ғыл-тәж конф. матер. Орал, 2014.26-30бб.

  4. Түркі тілдерінен орыстың әдеби тілі мен говорларына енген сөздер// Түркітанудағы ортақ рухани мұралардың зерттелуі: кешегісі, бүгіні, болашағы атты халықаралық ғыл-тәж.конф. матер. Орал,2014.114-118 бб.

  5. Қазақ сөйленістеріндегі орыс тілінен енген сөздер (монография). Орал, 2014. 110 б.

  2015

  1.Фразеологизмдерді оқытуда жаңа инновациялық әдіс-тәсілдерді қолдану // «Махамбет оқулары – 7» атты дәстүрлі респ. ғыл.- тәж. конф. матер. 1- том.23.10.2015 ж. Орал,60-64 бб.

  2017

  1.М.Тілеужановтың халықтық педагогикасы//Қазақ әдебиеттану ғылымы мен фольклортанудағы жаңа бағыттар және профессор Мәтжан Тілеужанов мұрасы атты респ. ғыл-тәж. конф. матер. Орал, 13.12.2017.84-86 бб.

  ЖАРИЯЛАНҒАН БАСЫЛЫМДАРЫ

  (ОҚУ, ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛДАР, МОНОГРАФИЯЛАР)

  Авторлары, атауы, мамандық, пән, басылым орны, баспа, шығарылған жылы

  1. А.Ә.Ниязғалиеава, Г.Г.Тұрғаналиева. Қазақ диалектологиясы. БҚМУ баспа орталығы, 2013 ж.

  2. А.Ә.Ниязғалиеава, Г.Г.Тұрғаналиева. Қазақ диалектологиясы. «Шапағат» баспа орталығы, 2014 ж.

  3. А.Ә.Ниязғалиева. Қазақ сөйленістеріндегі орыс тілінен енген сөздер. Орал, БҚМУ баспа орталығы, 2014 ж.

  4.А.Ә.Ниязғалиева, И.С.Султаниязова, Н.Е.Дуйсенгалиева. Қазақ тілі(оқу құралы).Орал, БҚМУ баспа орталығы, 2017 ж.

  ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

  Пән атауы, мамандық, сайттағы сілтемесі (inside.wksu.kz) немесе басқа мәлімет (слайдтар, тапсырмалар т.б.) электронды түрде

  Мысалы

  Пән атауы

  Мамандық

  Ішкі cайттағы сілтемесі (inside.wksu.kz)

  1.

  Қазақ диалектологиясы

  Қазақ тілі мен әдебиеті

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

  2.

  Тіл біліміне кіріспе

  Филология:қазақ тілі, ҚТӘ, ҚТОМҚТӘ

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

  3.

  Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы

  ҚТӘ, Филология:қазақ тілі

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

  4.

  Қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы

  ҚТӘ, ҚТОМҚТӘ, Филология:қазақ тілі

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

 • Қыдыршаев Абат Сатыбайұлы

  Профессор, педагогика ғылымдарының докторы, Қазақстан Педагогикалық ғылымдар академиясының академигі, ҚР Журналистер одағының мүшесі,«ҚР Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» атағының екі мәрте иегері, ҚР Білім беру ісінің құрметті қызметкері


  І. Аты-жөні мен туған жері.

  Абат Сатыбайұлы Қыдыршаев 15.11.1963 ж. Гурьев (қазіргі Атырау) облысы Теңіз ауданы (қазіргі Құрманғазы ауданы) Киров селолық кеңесіне қарасты Тайланбай ауылы.

  ІІ. Ғылыми атағы, ғылыми дәрежесі.

  Профессор, педагогика ғылымдарының докторы, Қазақстан Педагогикалық ғылымдар академиясының академигі, ҚР Журналистер одағының мүшесі,«ҚР Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» атағының екі мәрте иегері, ҚР Білім беру ісінің құрметті қызметкері

  Кандидаттық диссертациясы:

  1. 1993-1995 ж.ж. қазіргі Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің аспирантурасында оқып, 1995 жылы қажырлы ізденістерінің нәтижесінде көрнекті ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор, академик Нұржамал Оралбаеваның ғылыми жетекшілігімен «Ахмет Байтұрсынұлының әдістемелік мұрасы» тақырыбында кандидаттық диссертациясын мерзімінен бұрын қорғады.

  Докторлық диссертациясы:

  2. 1999-2001 ж.ж. аға ғылыми қызметкер лауазымында Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде болып, 2001 жылы «Шешендіктануды оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері» тақырыбында докторлық диссертациясын қорғап, педагогика ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесіне ие болды.

  3. 2008 жылғы 29 ақпандағы Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің шешімімен педагогика мамандығы бойынша профессор ғылыми атағы берілді.

  ІІІ. Жұмыс орны мен қызметі (қазіргі уақытта)

  М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті «Қазақ филологиясы» кафедрасының профессоры, «Мәдениет және өнер» факультетінің деканы

  IV.Шығармашылық мінездеме

  1963 жылдың 15 қарашасында қазіргі Атырау облысының Құрманғазы ауданындағы Тайланбай ауылында (бұрынғы Гурьев облысының Теңіз ауданындағы Киров селолық кеңесіне қарасты жерде) көп балалы отбасында дүниеге келген. 1981 жылы өз ауданындағы Котяевка селосындағы Н.К. Крупская атындағы орта мектепті ойдағыдай бітіргеннен кейін, білімге құштар жас жігіт осы жылы А.С. Пушкин атындағы Орал педагогикалық институтының (қазіргі М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті) филология факультетіне қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша оқуға түседі де, 1985 жылы аталған білім ордасын үздік бітіріп шығады.

  1985-1990 ж.ж. Атырау облысы, Құрманғазы ауданындағы К. Маркс атындағы (қазіргі Әбу Сәрсенбаев атындағы) орта мектепте қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болып жұмыс жасады. 1990 жылы Орал педагогикалық институтына арнайы шақыртумен қызметке ауысып, 1990-1992 ж.ж. қазақ тілі кафедрасының ассистенті, оқытушысы, филология факультеті деканының орынбасары, 1995-1996 ж.ж. «Қазақ тіл білімі» кафедрасының, 1996-1997ж.ж. «Қазақ лингводидактикасы» кафедрасының меңгерушісі, 2002-2004, 2011-2012 ж.ж. филология, қазақ тілі мен әдебиеті, педагогика және психология факультеттерінің деканы, 2006-2009 ж.ж. «Қазақ тілі мен әдебиеті және оқыту теориясы» кафедрасының меңгерушісі болып жұмыс жасады. 2009-2011 ж.ж. Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінде еңбек етіп, онда Тәрбие және әлеуметтік жұмыстар жөніндегі проректоры, «Кәсіптік білім», «Қазақ және орыс тілдері» кафедраларының меңгерушісі ретінде жұмыс жасады. Ал 2011 жылдың 11 тамызынан бастап М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті педагогика факультетінің деканы, Халықаралық көптілді білім беруді дамыту орталығының директоры болса, 2013 жылдан «Махамбет» ғылыми-зерттеу орталығы жетекшілігімен қатар филология факультетінің деканы қызметін атқарып келеді.

  Абат Сатыбайұлы 2007, 2012 жылдардағы«Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» мемлекеттік грантының екі мәрте иегері. Ол 2009 жылғы 17 сәуірдегі Қазақстанның Педагогикалық ғылымдар академиясы Президиумы шешімі бойынша Қазақстан ПҒА-ның академигі болып сайланды. 2009 жылғы қаңтар айынан бері Ресей (Мәскеу) Риторикалық қауымдастығының мүшесі. Ол – Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының V Құрылтайының делегаты (Көкшетау, 2011 жыл, 21-22 қыркүйек).

  А.С. Қыдыршаев ғылыми-зерттеу жұмыстарының негізгі бағыты-қазақ тілін және шешендіктануды (риторика) оқытудың теориясы мен практикасы мәселелері. Бүгінгі таңда профессор А.С. Қыдыршаевтың ғылыми жетекшілігімен бір шоғыр шәкірттері мектепке дейінгі тіл ширату мәселесімен, бастауыш, орта, жоғарғы сыныптардағы шешендік өнерді оқыту, жоғары оқу орындарында риториканы оқыту (техникалық жоғары оқу орындарында риториканы, педагогикалық білім ордаларында педагогикалық риториканы оқыту, көшбасшы студенттердің сөйлеу мәдениетін, шешен сөйлеу білік-дағдыларын қалыптастыру) проблемаларымен шұғылданып, кең көлемді ғылыми-зерттеу, эксперименттік жұмыстармен айналысуда. Мәселен, шәкірттері Мұханбетқалиев Әскен Самұратұлы ( «Қазақ мектебінің ҮІІ сыныбында шешендік өнерді оқыту әдістемесі»), Әжіғалиев Марат Қайыржанұлы («Жоғары оқу орындарында «Педагогикалық шешендіктану» курсын оқытудың әдістемелік жүйесі») - педагогика ғылымдарының кандидаттары. Бұлардан да басқа профессор А.С. Қыдыршаевтың ғылыми жетекшілігімен ғылыми-зерттеу ісімен айналысушы жастардың өзі бір шоғыр. Профессор А.С. Қыдыршаев тілді, шешендіктануды оқытудың теориясы мен әдістемесі мәселелеріне арналған халықаралық, республикалық басылымдарда жарық көрген 300-ден аса ғылыми әдістемелік мақалалар мен 30 (отыз) оқу-әдістемелік көмекші құралының, 7 (жеті) монографияның, 4 (төрт) электронды оқулықтың авторы.

  Профессор А.С. Қыдыршаевтың баспа бетін көрген еңбектерінің хронологиялық көрсеткіші

  1987 жыл

  1. Қыдыршаев А.С. Ауызша журнал // «Ленин жолы» газеті, 1987, №73,18 маусым

  1988 жыл

  2. Қыдыршаев А.С. Шымырлыққа шыңдалу // «Ленин жолы» газеті, 1988, қазан

  1990 жыл

  3. Қыдыршаев А.С. Тағы да тіл төңірегінде // «Ленин жолы» газеті, 1990, №91, шілденің 31-і, 2-бет (Гурьев облысы, Теңіз ауданының (қазіргі Атырау облысы, Құрманғазы ауданы) газеті.

  1992 жыл

  4. Қыдыршаев А.С. Қазақ филологиясы факультеті (Абитуриенттерге арналған әдістемелік құрал). «Полиграфия» Чапаев баспаханасы, Орал, 1992. -39 б.

  5. Қыдыршаев А.С. Ахмет Байтұрсынов методика мәселелері хақында / «Қазақ тілін үйретуге байланысты жетілдірілген әдістемелерді меңгеру» атты республикалық оқу-методикалық конференциясы баяндама тезистері. А., 1992. -27-29-б.б.

  6. Қыдыршаев А.С. Фразеологизм және оқушылардың тіл байлығын дамыту / Тезисы 56-й научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, посвященной 60-летию УПИ им. А.С.Пушкина. Уральск, 1992. – С.218-219.

  7. Қыдыршаев А.С. Төккен тер текке кетпеген (Ұстаз Қ.Ж.Мырзағалиев туралы сөз). Орал, «Серпер» - «Прогресс» газеті, 1992, №33-34, 23 мамыр, 3-б.

  8. Қыдыршаев А.С. Рецензия // Курманова Несибелі Жакеновна. Методика развития речи при изучении имени прилагательного в 6 классе казахской школы: Диссертация на соиск. уч. степени к.п.н. – Алма-Ата, 1992.

  9. Қыдыршаев А.С. А. Байтұрсынов методика мәселелері хақында // «Қазақ тілін үйретуге байланысты жетілдірілген әдістемелерді меңгеру» атты республикалық оқу-методикалық конференциясы баяндама тезистері, Алматы, 1992.- 27-29-б.б.

  10. Қыдыршаев А.С. Рецензия // Жаксыликов Куляй. Научные основы отбора и комплексной организации языкового материала по казахскому языку: Автореферат дисс. на соиск. уч. степени к.п.н. – Алма-Ата, 1992.

  1993 жыл

  11. Қыдыршаев А.С. А.Байтұрсынов - әдістемеші // «Жалын» журналы, 1993, №3. -52-54-б.б.

  12. Қыдыршаев А.С. Ғұлама әдісқой // Ғылыми жинақ. Қазақ тілі мен әдебиеті мәселелері. А., 1993. -24-28-б.б.

  13. Қыдыршаев А.С. Шеберліктің белгісі – түрлі әдісті болу // «Қазақ тілі мен әдебиеті» журналы, 1993, №10-11-12. -28-34-б.б.

  14. Қыдыршаев А.С. А.Байтұрсынұлы – қазақ тілін оқыту әдістемесінің ірге тасын қалаушы // Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің профессор-оқытушылар құрамы және аспиранттарының 44-ші ғылыми конференциясы баяндама тезистері. А., 1993. -4-5-б.б.

  15. Қыдыршаев А.С. Ахмет Байтұрсынұлы және әдістеме мәселесі / Батыс Қазақстан жас ғалым. ІҮ ғылыми конференция баяндама тезистері. – Ақтөбе, 1993. -68-б.

  1994 жыл

  16. Қыдыршаев А.С. Шеберліктің белгісі – түрлі әдісті болу // Қазақ тілі мен әдебиеті. А., 1994, №-1. -39-43-б.б.

  17. Қыдыршаев А.С. А.Байтұрсынұлының әдіскерлігі // «Бастауыш мектеп» журналы, 1994, №2. -3-7-б.б.

  18. Қыдыршаев А.С. А.Байтұрсынұлы әліппелерінің әдістемелік ерекшеліктері // «Бастауыш мектеп» журналы, 1994, №7-8. -11-15-б.б.

  19. Қыдыршаев А.С. Алты миллион қазаққа алты ат // «Ана тілі» газеті, А., 1994, №4, 27 қаңтар

  1995 жыл

  20. Қыдыршаев А.С. Фразеологизм және оқушылардың тіл байлығын дамыту жолдары // Ғылыми жинақ. Орал, 1995. -201-202-б.б.

  21. Қыдыршаев А.С. Ахмет Байтұрсынұлының әдістемелік мұрасы. Педагогика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация авторефераты, Алматы, 1995. – 1,8 б.т.

  22. Қыдыршаев А.С. А. Байтұрсынұлының әдістемелік мұрасы // «Ұлағат» журналы, № 3, 1995.

  1996 жыл

  23. Қыдыршаев А.С. Ғұлама ғалым, ақын, қоғам қайраткеріАхмет Байтұрсынұлы – ана тілін оқыту әдістемесінің ірге тасын қалаушы // «Ақтөбе» облыстық қоғамдық-саяси газеті, 1996, 3 ақпан, №20. -2-б.

  24. Қыдыршаев А.С. Ахаң және ана тілі // «Жайық үні», 1996, №8, 16 ақпан. -7-б.

  25. Қыдыршаев А.С. Тіл өнерінің жүйрігі ( Ірі лингвист ғалым, профессор С.Аманжолов туралы). Орал өңірі, 1996, №136, 19 желтоқсан. -3-б.

  26. Қыдыршаев А.С. Ахаң және ана тілі // «Тайпақ таңы» (Тайпақ аудандық қоғамдық-саяси газеті), 1996, 4 шілде, №27. -2-б.

  27. Қыдыршаев А.С. Ұстаз ұлағаты (Танымал ұстаз-ана Шәндә Жұмағазиеваның 70 жылдық мерейтойына орай) // Орал өңірі, 1996, ақпан («Орал өңірі» газетінің арнаулы тілшісі Қ. Қуановпен бірлестікте).

  28. Қыдыршаев А.С. Ахмет Байтұрсынұлы және ана тілі (А.Байтұрсыновтың туғанына 123 жыл толу қарсаңына орай) // Еңбек туы (Қаратөбе аудандық қоғамдық-саяси газеті), 1996, 15 мамыр, №20.-4.б.

  1997 жыл

  29. Қыдыршаев А.С. А.Байтұсынұлының әдістемеліктері // Қазақ тілі мен әдебиеті, А., 1997, №9-10. 156-60-б.б.

  30. Қыдыршаев А.С. Мағжан Жұмабайұлының кейбір әдістемелік түйіндерінің астары // Қазақ лингводидиктикасының мәселесі. Жас ғалымдар мен аспиранттардың ғылыми мақалалар жинағы. І шығуы. Орал, 1997. -60-66-б.б.

  31. Қыдыршаев А.С. Ұлы ағартушылар сабақтастығы (Л.Н.Толстой мен А.Байтұрсынұлы еңбектеріне жасалған салыстырмалы барлау нәтижелері) / Қазақ лингводидактикасының мәселелері. Ғылыми жинақ. Орал, 1997.

  32. Қыдыршаев А.С. Ахаң - әдіскер ғалым // Орал өңірі, 1997, №6, 16 қаңтар. -2-б.

  33. Қыдыршаев А.С. Дарынды балалармен жұмыстың бірер қыры // Орал өңірі, 1997, №36, 27 наурыз. -4-б. (Т.Қайырғалиұлымен бірлестікте).

  34. Қыдыршаев А.С. Ғалымнан қалған зор мұра // Орал өңірі, 1997, №87, 26 шілде.

  35. Қыдыршаев А.С. Төл газетіме тілегім көп // Орал өңірі, 1997, № 119, 11 қазан, -7-б.

  36.Қыдыршаев А.С. Университеттің тұңғыш библиографиялық көрсеткіші. //Орал өңірі, 1997, 1 қараша, -6-б.

  37. Қыдыршаев А.С. Мағжанның мол мұрасы // Орал өңірі, 1997, №141, 2 желтоқсан.

  38. Қыдыршаев А.С. Жоғары мектепте қазақ тілін оқыту әдістемесін жетілдіру жолдары / «Тілдерге оқытудың жаңа технологиялары, олардың қазақ және басқа тілдерді дамытудың мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асырудағы рөлі» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік семинарға ұсынылған баяндамалардың тезистері. Павлодар, 1997.

  39. Қыдыршаев А.С. Рецензия // Шалабай Бердібай. Көркем проза тілін зерттеудің ғылыми-теориялық негіздері: ф.ғ.д. ғылыми дәрежесін алу үшін жазылған диссерт. авторефераты. – Алматы, 1997.

  1998 жыл

  40. Қыдыршаев А.С. Ахмет Байтұрсынұлының әдіскер ізбасарлары // «Қазақ тілі мен әдебиеті», № 1-2, 1998.

  41. Қыдыршаев А.С. Ахмет Байтұрсынұлының «Тіл - құрал» оқулығы

  туралы // «Поиск Ізденіс», №2, 1998. - 4-8- б.б.

  42. Қыдыршаев А.С. Мағжан Жұмабайұлы тіл дамыту туралы // «Бастауыш мектеп», №3, 1998-3-8- б.б.

  43. Қыдыршаев А.С. Ахмет Байтұрсынұлы еңбектеріне үңілсек// «Бастауыш мектеп», №4, 1998.

  44. Қыдыршаев А.С. Қос ғұлама сабақтастығы // Жоғары мектеп ғылымының мәселелері, БҚМУ-дың 65 жылдығына арналған жинақ. Орал 1998.- 69-70 б.б.

  45. Қыдыршаев А.С. Ахмет Байтұрсынұлы әліппелері туралы // «Ахметтану тағылымдары» атты ҚР ҒА-сының ғылыми жинағы /, Алматы, 1998. – 14-20- б.б.

  46. Қыдыршаев А.С. Ахмет Байтұрсынұлының әдістемелік мұрасы (монография). Орал: БҚГУ баспасы, 1998. -132 б.

  47. Қыдыршаев А.С. Ғылымға уызынан жарыған (Профессор Қ.Ж.Мырзағалиев туралы) //Орал өңірі, 1998, 7 ақпан, №16 (фил.ғыл.канд., доц. С.Ғ.Шарабасовпен бірлестікте).

  48. Қыдыршаев А.С. Жастар жанашыры – «Жас дәурен» // Орал өңірі, 1998, №5, 13 қаңтар.

  49. Қыдыршаев А.С. Ана тілінің абыройын қорғаған (Белгілі тілші-ғалым, профессор Н.Оралбаева туралы) // Орал өңірі, 1998, 22 тамыз, №48. -4-б. (пед.ғыл.канд. Р. Сәлімқызымен бірлестікте).

  50. Қыдыршаев А.С. Рецензия // Кинжекова Рысқаным Сәлімқызы. Жоғары оқу орындарының орыс тілді бөлімдерінде есімдіктерді оқытуда студенттердің қазақша сөйлеу дағдысын қалыптастырудың теориялық негіздері: п.ғ.к. ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд. диссерт. авторефераты. – Алматы, 1998.

  51. Қыдыршаев А.С. Рецензия // Серікбаева Гүлшат Жапарғалиқызы. Орыс бөлімдеріндегі студенттерді қазақша сөйлеуге үйрету әдістемесі (жай сөйлем синтаксисі негізінде): п.ғ.к. ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд. диссерт. авторефераты. – Алматы, 1998.

  52. Қыдыршаев А.С. Рецензия // Мұхамбетқалиева Роза Қазиқызы. Қазақ фольклорындағы табиғат пен тұрмыс-тіршіліктің бейнеленуі: ф.ғ.к. ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд. диссерт. авторефераты. – Алматы, 1998.

  1999 жыл

  53. Қыдыршаев А.С. Шешен сөйлеу мәдениетіне баулу мәселесі // Қазақ тілі жүйесі және лингводидактика мәселелері. Ғылыми-әдістемелік мақалалар жинағы. А., Абай атындағы АлМУ, 1999, -58-61-б.б.

  54. Қыдыршаев А.С. Жас әдебиетші табысы (фил.ғыл.канд. Ж.Ж.Шайекенов туралы) // Орал өңірі, 1999, 3 наурыз, №14. -5-б.

  55. Қыдыршаев А.С. «Серперімді» алсам, серпіліп қаламын (Атырау облысы, Құрманғазы ауданының «Серпер» қоғамдық-саяси газеті туралы бір ауыз сөз) // «Серпер» газеті, Ганюшкин, 1999, 10 маусым, №23, -1-б.

  56. Қыдыршаев А.С. Қаныш аға тағылымының бір үзігі // «Еділ-Жайық» газеті, 1999, №12, 22 сәуір, 5-бет.

  57. Қыдыршаев А.С. Қаныш Сәтбаевтың шешендігі (Ғасыр перзенті Қ.Сәтбаевқа – 100 жыл) // «Жайық үні» газеті, 1999, 6 мамыр, №18. -2-б.

  58. Қыдыршаев А.С. Ақша бұлтқа айналған Әбу ақын туралы зерттеу (Ж.Шайекеновтің «Әбу Сәрсенбаевтың лирикасы» атты зерттеуі туралы) // «Серпер» газеті, 1999, 6 мамыр, №18. -3-б.

  59. Қыдыршаев А.С. «Әкем – институт, анам – кафедра!...» (Ардагер ұстаз-ана Меруерт Жолдықайырова туралы) // Орал өңірі, 1999, 31 наурыз, -6-б. (Профессор С.Шарабасовпен бірлестікте).

  60. Қыдыршаев А.С. Рецензия // Омарова Анаргүл Қабдылқызы. Профессор Қ.Қ. Жұбановтың етістіктер туралы ғылыми еңбегі, оның ғылымның кейінгі дамуына ықпалы: ф.ғ.к. ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд. диссерт. авторефераты. – Алматы, 1999.

  61. Қыдыршаев А.С. Рецензия // Сәдуақас Нұрбол Әбділлаұлы. Профессор Құдайберген Жұбанов еңбектеріндегі қазақ тілі дыбыстары жіктелімінің фонологиялық негіздері: ф.ғ.к. ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд. диссерт. авторефераты. – Алматы, 1999.

  62. Қыдыршаев А.С. Рецензия // Шайекенов Жангелді Жұмақайұлы. Әбу Сәрсенбаевтың лирикасы: ф.ғ.к. ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд. диссерт. авторефераты. – Алматы, 1999.

  63. Қыдыршаев А.С. Рецензия // Дәулетов Ербол Гамлетұлы. Қазақ тіліндегі мемлекеттік құрылыс терминологиясының қалыптасуы: ф.ғ.к. ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд. диссерт. авторефераты. – Алматы, 1999.

  64. Қыдыршаев А.С. Рецензия // Қайыров Асан Бакиевич. Қазіргі қазақ тіліндегі екі құрамды хабарлы жай сөйлемдердің құрылымдық-мағыналық модельдері: ф.ғ.к. ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд. диссерт. авторефераты. – Алматы, 1999.

  2000 жыл

  65. Қыдыршаев А.С. Шешендіктануды оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері (Монография), Алматы : Білім, 2000, - 270 б.

  66. Қыдыршаев А.С. Педагогикалық практика – мамандыққа баулу сатысы /Гуманитарлық жоғары оқу орны студенттеріне арналған әдістемелік көмекші құрал/, А., Арыс, 2000. – 46 б. /авторлық бірлестікте (ф.ғ.д., проф. Н.Оралбаева, т.б.)/.

  67. Қыдыршаев А.С. Шешендік өнер курсының бағдарламасы. /Гуманитарлық жоғары оқу орны студенттеріне арналған/. А., Арыс, 2000. – 45 б. /п.ғ.д., проф. Ф.Ш. Оразбаевамен бірлестікте/.

  68. Қыдыршаев А.С. Шәкіртті тұлғалыққа баулу құралы.// «Ұлт тағылымы», А.,2000, №1. –137-139 б.б. /п.ғ.к. Г.Ж.Меңлібековамен бірге/.

  69. Қыдыршаев А.С. Қаныш Сәтпаевтың шешендігі // «Ұстаз» журналы, Орал, 2000, № 1. –93-97 б.б.

  70. Қыдыршаев А.С. Халел Досмұхамедұлы және шешендік өнер негіздерін оқыту мәселесі //Алты алаштың мақтанышы. Республикалық Халел Досмұхамедов оқулары. Атырау, 2000. – 39-41 б.б.

  71. Қыдыршаев А.С. Шешен сөйлеуге баулу мәселесі туралы// Мемлекеттік тіл – елге тірек. Ғылыми жинақ. Орал, 2000. - 113-116 б.б.

  72. Қыдыршаев А.С. Студенттерге тілдік қатынас мәдениетіне баулу //

  «Қазақстандағы психология және педагогика ғылымдарының өзекті проблемалары» атты республикалық – теориялық конференция материалдары. IX шығуы. А., Қазақ университеті, 2000. – 70-74 б.б.

  73. Қыдыршаев А.С. Жоғары оқу орнында тілдік қатынас мәдениетіне баулу // Ұстаз. Орал, 2000, № 3. -53-57 – б.б.

  74. Қыдыршаев А.С. Жоғары оқу орындарында шешендік өнер негіздерін оқыту мәселелері./БҚМУ хабаршысы. – Орал, 2000. №1. – 58-65 б.б.

  75. Қыдыршаев А.С. Ғылым шыңына шарықтаған қыран // Сәрсен Аманжолов тағылымы. Республикалық Ү ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. А., 2000. – 20-25 – б.б.

  76. Қыдыршаев А.С. Рецензия // Қалимұқашева Бақыт Демеуқызы. Студенттерге шешендік өнерді үйрету әдістемесі (Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі факультеті негізінде): п.ғ.к. ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд. диссерт.– Алматы, 2000.

  77. Қыдыршаев А.С. Рецензия // Кенжеғұлова Айболған. Вариативтік авторлық ана тілі оқулықтарындағы интеграциялық ұстанымның ғылыми-әдістемелік негізі: п.ғ.к. ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд. диссерт. авторефераты – Алматы, 2000.

  78. Қыдыршаев А.С. Рецензия // Ноғайбаева Жібек Әбдібекқызы. Дыбыс үндестігі арқылы орыс бөлім студенттерін қазақша сөйлеуге үйрету әдістемесі: п.ғ.к. ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд. диссерт.– Алматы, 2000.

  2001 жыл

  79. Қыдыршаев А.С. Шешендіктануды оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері (Жоғары оқу орындарының гуманитарлық бөлімдері бойынша). Пед.ғыл.докторы ғыл.дәреж. алу үшін дайын. дисс. авторефераты. Алматы, 2001- 50б.

  80. Қыдыршаев А.С. Шешендіктануды оқытудың әдістемелік жүйесін әзірлеу мәселелері // «Қазақ тілі мен әдебиеті» журналы, А., 2001, № 6 – 51-54 б.б.

  81. Қыдыршаев А.С. Қазақтың дәстүрлі шешендік сөздері туралы // Іле

  ауданы (әдеби журнал) ҚХР, Құлжа, 2001, № 4, 44-48- б.б.

  82. Қыдыршаев А.С. Шешендіктану негіздерін оқыту ұстанымдары // Қазақстан мектебі,Алматы, 2001, №4. - 44-48 - б.б.

  83. Қыдыршаев А.С.Қазақ шешен-билерінің тағылымы // Шыңжаң қоғамдық ғылымы. (Шыңжаң қоғамдық ғылымдар академиясының хабаршысы). ҚХР, 2001, №4.

  84. Қыдыршаев А.С. Шешендіктану негіздерін оқыту формалары // Қазақстан мектебі, Алматы, 2001, №5. – 24-28 - б.б.

  85. Қыдыршаев А.С. Шешендіктану ғылымы туралы // Қазақстанның тәуелсіздігіне 10 жыл: нәтижелері мен болашағы. Халықаралық ғылыми конференция материалдары. Алматы, Қайнар, 2001. – 154-158 - б.б.

  86. Қыдыршаев А.С. Қазақ шешендік өнерінің тарихынан бірер мәлімет \\ Іле (аймақтық газет), ҚХР, Құлжа, 2001.

  87. Қыдыршаев А.С. Шешендіктану пәнін оқыту арқылы шешен сөйлеуге үйретудің логикалық аспектілері // Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Алматы. Ы.Алтынсарин атындағы Қазақтың білім академиясы, 2001. – 196-198 б.б.

  88. Қыдыршаев А.С. Қазіргі шешендіктану ілімінің филологиялық ғылыми негіздері туралы // Ұстаз. – Орал, 2001, № 2.

  89. Қыдыршаев А.С. Студенттердің шешен сөйлеу дағдыларын қалыптастырар жаттығулардың бірер әдістемелік ерекшеліктері // С.Исаев оқуларына байланысты ғылыми- әдістемелік мақалалар жинағы. Алматы, 2001.

  94. Қыдыршаев А.С. Шешендіктануды оқытудың психолингвистикалық аспектілері // «Қазақстан мемлекеттік тәуелсіздік жолында: тарих және қазіргі заман» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Семей. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті, 2001. – 605-609- б.б.

  91. Қыдыршаев А.С. Шешен сөйлеу негізі – шешендіктануды меңгеру // «Ұстаз» журналы, Орал. 2001 №3.

  92. Қыдыршаев А.С. Шешендіктану негіздерін оқыту әдістері // Қазақстан мектебі, Алматы,2001. № 6. – 58-65 б.б.

  93. Қыдыршаев А.С. Қазақ шешендік өнерінің табиғатына бойласақ // Іле кеші (аймақтық газет). – ҚХР, Құлжа, 2001.

  94. Қыдыршаев А.С. Техникалық жоғары оқу орындарында шешендіктануды оқытудың қажеттілігі // Жас ғалымдар – Қазақстан тәуелсіздігінің 10 жылдығына. Халықаралық ғылыми конференция еңбектері. ІҮ бөлім. Қ.Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті. Алматы, 2001. – 542-545-б.б.

  95. Қыдыршаев А.С. Шешендіктануды оқытуға қазіргі тілтану ғылымдарының қатысы //БҚМУ хабаршысы, Орал, 2001, № 1. – 123-127 -б.б.

  96. Қыдыршаев А.С. Қазақ халқының ата дәстүрі негізінде шешен сөйлеуге үйрету жұмысының әдістемелік-дидактикалық аспектілері // Духовное наследие народов Казахстана и школьное оразование. Материалы международной научно-практической конференции. «Парасат» рухани келісім мектебі. А., 2001. – 175-181- б.б.

  97. Қыдыршаев А.С. Шешендіктануды оқытуда студенттерге аудитория ерекшелігін есепке алу амалдарын ұғындыру мәселесі // «Ұлағат» журналы, - А., 2001, №3. – 56-58 - б.б.

  98. Қыдыршаев А.С. Шешендіктануды оқытуда «шешен – студенттің» этикалық мәдениетін қалыптастыру аспектілері // Ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. Орал, 2001.

  99. Қыдыршаев А.С. Шешендік шежіре – рухани байлық көзі // Қазақстан халықтарының рухани мұрасы және білім беру мәселесі. Халықтаралық ғылыми-практикалық материалдары. «Парасат» рухани келісім мектебі. А., 2001. – 206-209-б.б.

  100. Қыдыршаев А.С. Шешендіктану курсын оқытуда студенттерді сөздікпен жұмыс жасай білуге үйрету әдісі жөнінде // Тілтаным. ҚР ҒА А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты. А., 2001, №1.

  101. Қыдыршаев А.С. Шешендіктануды оқытудың психологиялық иірімдерін барлау нәтижелері. // «Кеңес дәуірінен кейінгі реформаға 10 жыл: күткеніміз, нәтижелері, болашағы». Халықаралық ғылыми конференция материалдары. «Тұран» университеті. А., 2001.

  102. Қыдыршаев А.С. Шешен-лектордың кәсіби қалпын қалыптастыруға қатысты шешендік іс-әрекеттің әдістемелік қағидалары // «Түркітану мәселелері: бүгіні мен болашағы». Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Қазақ мемлекеттік қыздар пединституты. А., 2001.

  103. Қыдыршаев А.С. Қазіргі шешендіктануды оқытудың лингвистикалық аспектілері //Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Еңбек және әлеуметтік қатынас академиясы. Орал, 2001.

  104. Қыдыршаев А.С. Шешендіктану пәнін оқыту арқылы студенттерді шешендік іс-әрекетке баулу амалдарының жіктемесі // «ХХІ ғасырдағы ғылым және білім: болашаққа көзқарас» (жаңаша ғылым-білім технологиялары және даму көкжиектері). Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. ҚР Ұлттық Академиясы, «КАТЕV» Халықаралық қоғамдық қоры. Орал, 2001. – 208-209 б.б.

  105. Қыдыршаев А.С. Шаршы топ алды шешен сөйлеуге әзірлік кезеңіндегі тірек сауалдардың орны // Білім берудегі менеджмент. Информационно- методический вестник РИПКСО, 2001, №3.

  106. Қыдыршаев А.С. Рецензия // Қоқышева Назерке Мағазқызы. Қазіргі қазақ тіліндегі дене мүше атаулары негізіндегі сөзжасамдық ұялардың сөзжасамдық сатыларындағы туынды сөздер: ф.ғ.к. ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд. диссерт. авторефераты – Алматы, 2001.

  107. Қыдыршаев А.С. Рецензия // Жақсыликова Күләй. Қазақ тілін орыс тілді бөлімдерде модульмен оқытудың ғылыми-теориялық негіздері: п.ғ.к. ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд. диссерт. авторефераты – Алматы, 2001.

  108. Қыдыршаев А.С. Рецензия // Бисенбекова Гүлназ Тұрлыбайқызы. Қазақ тілін басқа ұлт өкілдеріне оқылым әрекеті арқылы үйрету әдістемесі: п.ғ.к. ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд. диссерт. авторефераты. – Алматы, 2001.

  109. Қыдыршаев А.С. Рецензия // Өмірбаева Күләш Охасқызы. Оқу орыс тілінде жүретін мектептердің 5-сынып оқушыларының сөйлеу тілін деңгейлік тапсырмалар арқылы дамыту: п.ғ.к. ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд. диссерт. авторефераты. – Алматы, 2001.

  2002 жыл

  110.Қыдыршаев А.С. Шешен – маманның этикалық мәдениетін қалыптастыру мәселесі // «Қазақстан дамуының қазіргі жағдайында