• Арыстангалиева Нургуль Базылгалиқызы


  Педагогикалық жұмысының жалпы тәжірибесі__8жыл________________________
  Ғылыми дәреже оқытушы___________________________________________________Байланыс  E-mail___nurgul.a.72@mail.ru__________________________________________________

  ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

  Пәндердің атауы

  Мамандығы

  Ішкі сайтқа сілтеме (inside.wksu.kz)

  1

  Русский язык

  5В010800 Дене шынықтыру және спорт

  5В020500Филология:қазақ тілі және әдебиеті

  5В011900Шет тілі

  5В011700Шет тілі 3жылдық

  5В011300Биология 3жылдық

  5В011000Физика 3жылдық

  5В020200Халықаралық қатынастар

   

   

 • Батыргалиева Сагира Мажитқызы


  Педагогикалық жұмысының жалпы тәжірибесі__5жыл__________________

  Ғылыми дәреже _оқытушы_

  E-mail ___jaik-62@mail.ru ____________________________________________

   СОҢҒЫ 3 ЖЫЛДАҒЫ БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕЛДІРУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ1.      «Педагогическая инноватика» халықаралық жобалау-лабораториясының Халықаралық жобалау-лаборатория зертханасы ұйымдастырған «Современная дидактика» тақырыбы бойынша 72 сағаттық біліктілікті арттыру курстары, №89 сертификат, 2018 жылдың сәуір айы.

  1. «Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында смарт техникаларды тиімді пайдалану және әлемдік тәжірибе»; ғылыми-практикалық конференция, «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ сертификаты,

  СЕМИНАРЛАР, КОНФЕРЕНЦИЯЛАР, БАЙҚАУЛАРҒА ҚАТЫСҚАНЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ1.      Кафедра мен профессор-оқытушылар құрамының ғылыми-әдістемелік семинарына қатысқан.2.      Өнер және мәдениет факультетінің 40 жылдық мерейтойына арналған «Художественное творчество: синтез теории, методики и практики» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға қатысты (арт-графика)


  Жарияланған жұмыс (оқу, оқу-әдістемелік нұсқаулар, монографиялар)

  1.      Сәрсенбаева Б.И., Жұмабаева А.А., Батырғалиева С.М. Арт-синтез негізінде мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту // «Художественное творчество: синтез теории, методики практики» атты көркем-графикалық факультетінің құрылғанына 40 жыл толуына арналған республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары Орал., 2018.2.      Сәрсенбаева Б.И., Жұмабаева А.А., Батырғалиева С.М. Мектеп жасына дейінгі балалар жасындағы дизайнның пайда болуы // «Художественное творчество: синтез теории, методики практики» атты көркем-графикалық факультетінің құрылғанына 40 жыл толуына арналған республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Орал., 2018. ҚАРЖЫЛАНДЫРУ ҒЫЛЫМИ ЖОБАЛАРЫНДА БАСШЫЛЫҚ ЖӘНЕ ҚАТЫСУПрофессор С.С.Сәрсенбаевтың жетекшілігімен «Подготовка студентов к арт-терапии» жобасы 

  ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

  Пәндердің атауы

  Мамандығы

  Ішкі сайтқа сілтеме (inside.wksu.kz)

  1.

  Орыс тілі

  «Дене шынықтыру және спорт», «Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану», «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту», «Сәндік тәрбие», «Дизайн», «Бейнелеу өнері және сызу», «Кітапхана ісі», «Дирекция», , «Музыкалық білім»
   

  2

  Кәсіби орыс тілі

  «Шет тілі: екі шет тілі», «Дизайн»

   

   

 • Бозбаева Айгуль Галимжановна


  Педагогикалық жұмысының жалпы өтілі __18 жыл______________________

  Ғылыми дәрежесі __филология ғылымдарының кандидаты__________________

  E-mail ___bozbaeva@mail.ru______________________________________________

  СЕМИНАРЛАРҒА, КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА, БАЙҚАУЛАРҒА ҚАТЫСҚАНЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

  1. Қайталау жарнамалық мәтіндегі әсерлі құрал // Аймақтық ғылыми-практикалық конференция «Дискурс художественного текста: русский Эзоп» - Орал, БҚМУ, 2014 ж.
  2. Қазіргі заманғы жарнамадағы ұлттық мәдени доминанттар // Мир языковых форм: ғылыми мақалалар жинағы: профессор Г.Т.Г.Цыганенконың 95 жылдығына арналған – С-Пб: ВИ ЖДВ И ВОСО, 2015. – 159-162б

  ОҚЫТЫЛАТЫН ПӘНДЕР

  Пәннің атауы

  Мамандығы

  Ішкі сайтқа сілтеме (inside.wksu.kz)

  1.

  Орыс тілінің практикалық курсы

  ИЯ -13

  ЮР -17

  МОБ-11

   

   

 • Даминова Люзия Кадимовна


  Педагогикалық жұмысының жалпы тәжірибесі__45жыл__________________________

  Ғылыми дәреже _ Педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент____________________

  E-mail  ldaminova@mail.ru________________________________________________________

  БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ЖӨНІНДЕ АҚПАРАТ

  1. 2005жыл. Әл-Фараби атындағы Университет. Алматы қ.
  2. 2006 жыл. А.С.Пушкин атындағы Институт.Москва қ.

   СЕМИНАРЛАР, КОНФЕРЕНЦИЯЛАР, БАЙҚАУЛАРДА ҚАТЫСУҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ1.    
  Орыс тілінен Білім қорының тілі ретінде берілген сертификат: «Русский язык как язык познания: современные технологии обучения» 1.09.182.      «Инновационные технологии в современном образовании». Түркітанудың бірыңғай рухани мұрасын зерттеу: өткені, бүгіні мен болашағы, Орал, 20143.      Орыс тілін оқыту әдістемесіне сәйкес практикалық бағдарланған тапсырмалар Педагогикалық шеберлік мектебі (материалдар жинағы) Oral, 20154.      Орал бойынша сырттай экскурсияны сабақта ұйымдастыру; «Лингвистическое и литературное краеведение: теория и практика» облыстық ғылыми конференция материалдары жинағы, 26 қараша, Орал қ., 2017 ж.5.      «Использование краеведческого материала на уроках русского языка и во внеклассной работе»; Орал қ., облыстық ғылыми конференция материалдары жинағы, 2018 ж. Жарияланған жұмыс (оқу, оқу-әдістемелік нұсқаулар, монографиялар)«Орыс тілі мен әдебиеті», «Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті» мамандықтары бойынша оқитын студенттердің педагогикалық тәжірибесін ұйымдастыру бойынша әдістемелік нұсқаулар. 2018 

  ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

   

  Пәндердің атауы

  Мамандығы

  Ішкі сайтқа сілтеме (inside.wksu.kz)

  1.

  Қазіргі орыс тілі морфологиясы
  5В011800 «Орыс тілі және әдебиеті»

  5В012200 «Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті»

  5В020500 «Филология: орыс тілі»
   

  2

  Орыс тілінің сөзді қалыптастыруы және морфологиясы

  5В011800 «Орыс тілі және әдебиеті»

  5В012200 «Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті»

  5В020500 «Филология: орыс тілі»

   

  3

  Орыс тілінің практикумы

  5В011800 «Орыс тілі және әдебиеті»

  5В012200 «Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті»

  5В020500 «Филология: орыс тілі»

   

  4

  Орыс тілін оқыту әдістемесі

  5В011800 «Орыс тілі және әдебиеті»

  5В012200 «Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті»

  5В020500 «Филология: орыс тілі»
   
         
           

   

 • Даришева Туймеш Малбагаровна

   


  Педагогикалық жұмысының жалпы тәжірибесі_27жыл_________________________
  Ғылыми дәреже ___педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент__________________
  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАР1.Болашақ мамандарды қалыптастыру үрдісінде моральдық білім беру //М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің ғылыми журналы, Орал, 2015, № 4, 47-52 б.2.YOUTH  POLICY OF   THE  UNIVERSITY   AND   FORMATION   OF  SPIRITUAL AND    MORAL  EVALUATIVE  LANDMARKS// Республикалық ғылыми-әдістемелік және ғылыми-педагогикалық журнал QAZAQBiLiMi № 2 (06) 2018, 91 б.3. Жастарды ұлтжандылыққа тәрбиелеудің  маңызы// «Рухани жаңғыру: перспективы и инновационные подходы» концепциясының аясында жастардың қазіргі заманғы көрінісі »республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары, 8-11, Орал, 2018
  4. «Золотая Уральская осень» немесе жұмыс күнделігінің жазбалары // «Высшая школа Казахстана» журналы № 4 (24) 2018 б. 72-75 

  ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

  Пәндердің атауы

  Мамандығы

  Ішкі сайтқа сілтеме (inside.wksu.kz)
   

  Орыс тілі

  5ВО11700 «Қазақ тілі және әдебиеті»

   

   

 • Донскова Галина Анатольевна


  Педагогикалық жұмысының жалпы өтілі __39 жыл______________________________

  Ғылыми дәрежесі __филология ғылымдарының кандидаты_________________________

  БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

  2012 жыл – «Қазіргі замандағы лингвистиканың өзекті мәселелері» бағдарламасы бойынша оқу. Донбасс мемлекеттік педагогикалық университеті (Украина).

  2012 жыл – Thomson Reuttrs ресурстық зерттеу семинары

  2016 ж. – «Қазіргі коммуникативтік лингвистика және лингводидактиканың өзекті мәселелері» фил.ғылымдарының докторы, профессор Габидуллина А.Р. дәріс курсы (Донбасс мемлекеттік педагогикалық университеті, Шет тілдер институты);

  СЕМИНАРЛАРҒА, КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА, БАЙҚАУЛАРҒА ҚАТЫСҚАНЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

  1. «Киім атауларының түрленуі ( 19-21 ғғ. ұлттық жəне діни киімдер)» 1. Донскова О.А., к.ф.н., Кавминводск мемлекеттік университеті профессоры (Пятигорск қ., РФ), Донскова Г.А., к.ф.н., Халықаралық ғылыми-тəжірибеліу конференциясы «Мир Тукая: философия, эстетика, язык», Орал, 2016, .39 -43б М.Өтемісұлы атындағы БҚМУ доценті.
  2. Экзотикалық аспаздық өнімдердің ауызша сауда белгілерінің ерекшеліктері (Орал қ., суши материалдары негізінде) (Шынгалиева Л.А.-мен бірлескен жұмыс) Халықаралық ғылыми-тəжірибелік конференциясы «Мир Тукая: философия, эстетика, язык» Орал, 2016,199-202 б

  3 Сөйлеу агрессиясын зерттеудің аспектілері (Гумарова Я.Б.-мен бірлескен жұмыс) Халықаралық ғылымт-тəжірибелік конфеенциясы «Мир Тукая: философия, эстетика, язык» Орал, 2016,203-206 б

  1. Газет тақырыбындағы әлеуметтану және сөйлеу компоненттері. ( Донскова О.А.-мен бірлескен жұмыс) Тіл жəне мəдениет ХXIII Халықаралык ғылыми-тəжірибелік конференция материалдарының жинағы, Новосибирск, 27 мая, 22 маусым 2016 ж. 95-101 б
  2. Орыс диалектісінде түркіштік сипаттамасында суперпозиттің әдісін қолдану мәселесі (Н. М. МалечаныйҢ «Словарь говоров уральских (яицких) казаков» материалы бойынша) ( Донскова О.А.-мен бірлескен жұмыс). . – «Наука и образование в глобальном мире» Халықаралық ғылыми-практиикалық конференциясының материалдары, М. Өтемісұлы ат. БҚМУ-дың 85 жылдығына арналған, қазан. 19-20, 2017 ж. т.2. 24 -28 б
  3. Орыс диалектісінде кеш қалыптасқан түркизм-гапакстардың сипаттамасы (Н. М. Малечаның «Словаря говоров уральских (яицких) казаков» материалдары бойынша) - «Наука и образование в глобальном мире» Халықаралық ғылыми-практиикалық конференциясының материалдары, М. Өтемісұлы ат. БҚМУ-дың 85 жылдығына арналған, қазан. 19-20, 2017 ж., 20-24 б
  4. «Словарь оворов уральских (яицких) казаков» түркизмдері: атрибутики мəселелері. «Актуальные проблемы казахского языкознания» Халықаралық ғылыми-əдістемелік конференция материалдары, Атақты тілтанушы, ғалым, педагог, филология ғылымдарының докторы, профессор Бердібай Шапабайдың 70 жылдығына жəне педагогикалық қызметінің 45 жылдығына арналған, 3 қараша 2017 г., 2 том, 343-347 б (Донскова О. А. жəне Шагимгереева Б. Е.-мен бірлескен жұмысэ

  7.Н. М. Малечаның «Словарь говоров уральских «яицких» казаков» топонимдері (Донскова О. А.-мен бірлескен жұмыс) .–  Фундаменталдыі және қолданбалы зерттеулердің өзекті бағыттары Topicalareasoffundamentalandappliedresearch XIV Vol. 3 spcAcademicCreateSpace 4900 LaCrossRoad, NorthCharleston, SC, USA 29406 2017 XIV Халықаралық ғылыми-тəжірибелік конференция матералдары  Функционалды және қолданбалы зерттеулердің өзекті бағыттары 19-20 желтоқсан 2017 ж.NorthCharleston, USA Том 3, 80 -84 б

  8.М.А.Булгакованың «Мастер и Маргарита»  романындағы өлім семиотикасы Topicalareasoffundamentalandappliedresearch XIV Vol. 3 spcAcademicCreateSpace 4900 LaCrossRoad, NorthCharleston, SC, USA 29406 2017 XIV Халықаралық ғылыми-тəжірибелік конференция матералдары  Функционалды және қолданбалы зерттеулердің өзекті бағыттары 19-20 желтоқсан 2017 ж.NorthCharleston, USA Том 3, ( Криуля А.С.-мен бірлескен жұмыс) 75 -79 б

  9.Донскова Г.А. (Орал, РК), Донскова О.А. (Пятигорск, РФ) «Словарь говоров уральских (яицких) казаков» топономикалық номенклатура: тілдік байланыстар»,  Халықаралық конференция «Культурное наследие в российско-казахстанском приграничье» 20 желтоқсан 2017. Ғылыми-тəжірибелік конф.материалдар жинағы.Выпуск 8.- Оренбург: изд.-полиграф.комплекс ОГУ, 2018. – 383 б.  (329-335 б)

  1. Орыс казак диалектілеріндегі түркизмдер (Донсковой О.А.-мен бірлескен жұмыс). Универс. чтения ПГУ, 11 -12 қаңтар 2018 ж., РФ, Пятигорск (51-56 б)
  2. Үзілген балалық шақтың ащы естеліктері. Халықаралық ғылыми-тəжірибелік конференция «Рухани жаңғыру жолындағы тарих тағылымы» (Қазақстан халқы Ассамблеясының дәстүрлі халықаралық жобасы «Память во имя будущего» шеңберінде, саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күніне арналған). – Ақтөбе, 30-31 мамыр 2018. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күніне арналған «ТАРИХТАН ТАҒЫЛЫМ – ӨТКЕНГЕ ТАҒЗЫМ» халықаралық форумы (материалдар жинағы)  _ Международный форум  «ПАМЯТЬ ВО  ИМЯ БУДУЩЕГО», саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күніне арналған (материалдар жинағы) М 27   Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күніне арналған «ПАМЯТЬ ВО  ИМЯ БУДУЩЕГО», жобасы аясында Халықаралық Форумның материалдары. – Актобе, 2018.  (79 - 82 б)

   

  ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖҰМЫСТАРЫ

  1. Мәдениетаралық коммуникация және жаргон. Вестник ЗКГУ, 2014, № 2, 155 -161б (бірлескен жұмыс)
  2. ҚР Тамақ өнімдерінің ауызша сауда белгілері. Вестник ЗКГУ, 2014, № 4 (Альмурзина С.С.-мен бірлескен жұмыс)
  3. Прагматиканың тұрғысынан жарнамалық мәтіннің синтаксистік құрылысы ( Т.С. Литвиновамен бірлескен жұмыс) Вестник ЗКГУ, № 1 2016 ж.
  4. Қаланың ономастикалық кеңістігінде эргоном-түркизмдердің этномәдени компоненті (Орал жəне Казань эргонимдері материалдары бойынша) Вестник ЗКГУ, 2016, № 4, 251-257 б

  6.Көркем мəтінді талдау: Референттілік, денотативтілік, ситуациялық ( М.Шолоховтың «Судьба человека» жəне Г. Демидваның «Дубарь» əңгімелері матиералдары бойынша). Мат. Аймақтық ғылыми-тəжірибелік конференция «Дискурс творчества М.А.Шолохова: время, человек, язык», Орал, 2015, 48 – 59 б

  1. Данте Алигьеридің «Божественная комедия» поэмасындағы жəне М.Булгаковтың «Мастер и Маргарита» романындағы раушан семиотикалық код ретінде. Вестник ЗКГУ им. М.Утемисова (Криуля А.-мен бірлескен жұмыс) ./ Ғылыми журнал «Вестник ЗКГУ», №4 (68) – 2017, Орал: БҚМУ, 2017./ – 175-183 б.
  2. Н.М. Щербановтың өмірі мен шығармашылығындағы Оралдың əдеби тарихы. - «Актуальные проблемы фольклористики и литературного краеведения» республикалық ғылыми-тəжірибелік конференция материалдары, Н.М. Щербановтың 75 жылдығына арналған.- с.5-6 М. Өтемісұлы ат. БҚМУ
  3. Қазіргі заманғы әскери сленгтің тілдік ерекшеліктері (04046 тобының студенті Ербуляков Н.-мен бірлескен жұмыс) - «Актуальные проблемы фольклористики и литературного краеведения» республикалық ғылыми-тəжірибелік конференция материалдары, Н.М. Щербановтың 75 жылдығына арналған. 152-156 б. М. Өтемісұлы ат. БҚМУ
  4. Диалектілік дискурстың түсіну мәселелері (Пятигорск мемлекеттік лингвистикалық университеті проф., к.ф.н. Донскова О. А.-мен бірлескен жұмыс.). - «Актуальные проблемы фольклористики и литературного краеведения» республикалық ғылыми-тəжірибелік конференция материалдары, Н.М. Щербановтың 75 жылдығына арналған. - 141-145 б. М. Өтемісұлы ат. БҚМУ

  10.«У нас-то матушка-глина была…» (Диалектілік мəтіннің тақырып мəселесі).  - «Актуальные проблемы фольклористики и литературного краеведения» республикалық ғылыми-тəжірибелік конференция материалдары, Н.М. Щербановтың 75 жылдығына арналған.- 148-152 б. . М. Өтемісұлы ат. БҚМУ

  1. Қазастан халқының мәдениетінің жалпы тарихы, ортақ тағдыры (Н..М. Щербановтың əдеби аймақтық зерттеулері материалы негізінде). - «Одна история, одна судьба – единая нация» ғылыми-пракктикалық конференция материалдары– Орал: РИЦ М. Өтемісұлы ат. БҚМУ 2017.-153б  (15 -25б)

  12.Орал (Жайық) казактарының диалектілеріндегі түркизмдер. Зерттеу бағыттары. (Донсковой О.А.-мен бірлескен жұмыс) Республикалық ғылыми-тəжірибелек конференция ««Тюркская письменность и тюркская культура: основы единения тюркских народов» М. Өтемісұлы ат. БҚМУ, Орал, қараша 2017 ж. - 227 б. (134-140 б)

  13.Н. М. Малечның «Словарь говоров уральских «яицких» казаков» түрік топономикасы (Донсковой О.А.-мен бірлескен жұмыс). - «Лингвистическое и литературное краеведение: теория и практика» облыстық ғылыми-тəжірибелік конференция материалдары,, 24 қараша 2017 ж. Орал қ., 145-152 б)

  1. Топонимикалық аңыздар: атау төлсипатының мəмелесі (Н.М.Малечаның архивтегі материалдары негізінде). - «Лингвистическое и литературное краеведение: теория и практика» облыстық ғылыми-тəжірибелік конференция материалдары,, 24 қараша 2017 ж. Орал қ.(156-162 б)
  2. Орал казак диалектілерінің құрамында түркизмнің семантикалық ерекшеліктері (тематикалық топ: киім материалының негізінде) (Гузаирова С.-мен бірлескен жұмыс). - «Лингвистическое и литературное краеведение: теория и практика» облыстық ғылыми-тəжірибелік конференция материалдары,, 24 қараша 2017 ж. Орал қ. (172-178 б)
  3. Орал казак диалектілерінің құрамында түркизмнің семантикалық ерекшеліктері (тематикалық топ: өсімдік, ауыл шаруашылығы материалдары негізінде) (Куанышева Г.-мен бірлескен жұмыс..). «Лингвистическое и литературное краеведение: теория и практика» облыстық ғылыми-тəжірибелік конференция материалдары,, 24 қараша 2017 ж. Орал қ. (188-193 б)

  БАСЫЛЫП ШЫҒАРЫЛҒАНН ЖҰМЫСТАРЫ (ОҚУЛЫҚТАР, ОҰУ-ƏДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛДАР, МОНОГРАФИЯЛАР)

  ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЛАТЫН ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАРЫН БАСҚАРУ ЖƏНЕ ҚАТЫСУ

  ОҚЫТЫЛАТЫН ПƏНДЕР

  Пəннің атауы

  Мамандықтар

  Ішкі сайтқа сілтеме (inside.wksu.kz)

  1.

  Тіл біліміне кіріспе

  5В012200 РЯЛШ

  5В02500 Филология: русский язык

  5В011800 РЯЛ

   

  2.

  Жалпы тіл білімі

  5В012200 РЯЛШ

  5В02500 Филология

   

  3

  Славян филологиясына кіріспе

  5В02500 Филология

   

  4

  Мəтінді компьютерлік өңдеу

  5В011800 РЯЛ

   

  5

  Орыс тілінің диалектологиясы

  5В012200 РЯЛШ

  5В011800 РЯЛ

   

  6

  Қазіргі орыс тілінің фонетикасы мен лексикасы

  5В011800 РЯЛ

   

  7

  Тіл білімінің өзекті мəселелері

  6М011800 РЯЛ

   

  8

  Мəтіндік теория жəне дискурс

  6М011800 РЯЛ

   

  9

  Семасиологияның өзекті мəселелері

  6М011800 РЯЛ

   

  10

  Интерлингвистика

  6М011800 РЯЛ